Πτήσεις Αετών 2015
και το ήπαρ μιας εξουσίας
Το Κράτος της Βίας και της Τυραννίας είναι εφήμερο.
Αυτό είχε υπ΄όψιν του ο Ζεύς, πατήρ θεών και ανθρώπων και άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του κάλεσε τον  Ήφαιστο να τον βοηθήσει στη γέννηση της Αθηνάς και της Σοφίας.
Γιατί μια σοφή ηγεσία όχι μόνο πρέπει να είναι σοφή για να κυβερνά δίκαια αλλά και να φαίνεται και να δίδει πρώτη το παράδειγμα σωστά.