Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

Σουνέλω, η Μεγάλη Χειροπρακτικός και Μαμμή της Βαλύρας

 Αφιερωμένο σε εκείνους που υπηρετούν  με θεία πίστη τον άνθρωπο ιατρικά

        Πριν το 1900 γεννήθηκε στη Βαλύρα μία πανέξυπνη κόρη με το χάρισμα της ιατρικής ,το οποίο κατέστη έκδηλο από τη παιδική της ηλικία. Το  παρανόμι της το εντοπίσαμε στα ιστορικά αρχεία του καθ. Ιωάννη Λύρα, την έλεγαν Σουνέλω. Η Σουνέλω έλαβε πολλά βραβεία στο Δημοτικό Σχολείο της Βαλύρας,  για την οργάνωση  των εργασιών της  και του τρόπου συμπεριφοράς της, όσον αφορούσε την υγιεινή και τη καθημερινή φροντίδα του σώματος. Εκείνο όμως που έμεινε αξέχαστο είναι πώς επανέφερε στη θέση του τον αριστερό παράμεσο μιας συμμαθήτριας της, που αποκολλήθηκε και κρέμασε παίζοντας. Κατανόησε η Σουνέλω από μικρή ότι κάτω από το δέρμα μας έχουμε νεύρα και κλειδώσεις και με σωστές ανατάξεις και μαλάξεις τα επαναφέρουμε όλα στη θέση τους. Η πρώιμη σχολική εμπειρία εντυπώθηκε στη μνήμη της και απασχολούσε τη σκέψη της μέχρι που τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο.