Σάββατο 3 Ιουλίου 2021

Ο εν Χριστώ Γάμος και η Λύτρωση της Ανιδιοτελούς Αγάπης

 Αφιερωμένο σ΄ εκείνους που   αγάπησαν πραγματικά

      Εάν ταίς γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μή έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε και όρη μεθιστάνειν, (μπορώ να μετακινήσω) αγάπην δε μη έχω, εις ουδέν ειμί,(είμαι ένα τίποτα), είπε ο Απόστολος Παύλος ( Α΄Κορ.κεφ. ιγ΄1-13 ) .  Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός  έδωσε εντολή να αγαπάμε  τον Θεό και τον πλησίον, επίσης  είπε  “αγαπάτε τους εχθρούς  υμών, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς”( Ματθ.κεφ. Ε΄, 43-48). Γιατί τι ωφελεί να αγαπά ο κόρακας τον κόρακα κι ο τζίτζικας τον τζίτζικα, όπως λέγει και η αρχαία παροιμία; Εάν κάποιος πει ότι αγαπά τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστης εστίν. Ο γάρ μη αγαπών τον αδελφόν όν εώρακε,(βλέπει)  τον Θεόν όν ουχ εώρακε(δεν βλέπει) πώς δύναται αγαπάν;   Αναρωτήθηκε ο Άγιος Ιωάννης. Ο μόνος τρόπος για να νοιώσετε το νόημα της ζωής είναι να βάλετε την αγάπη σας επάνω από τη λογική σας,  έγραψε ο Ντοστογιέφσκυ. Για αν συμβεί όμως αυτό πρέπει πρώτα να διαθέτουμε λογική και δεύτερο να γνωρίζουμε ν αγαπάμε  αληθινά.