Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Υπάρχει στην κατοχή μας η  κατάσταση των οικογενειών της Βαλύρας, τη χρονιά του 1912, κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά και αύξοντα αριθμό 1-1588. Ακολουθούν άλλα 75 ονόματα χωρίς αρίθμηση και αλφαβητική σειρά, σε σύνολο 57 σελίδων. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια.και  πιστεύω ότι είναι εργασία του διδάσκαλου Δημητρίου Καρακίτσου, ο οποίος και χρημάτισε ο πρώτος γραμματέας της κοινότητας Βαλύρας.  Του έχουμε κάνει αφιέρωμα, μαζί με τους παλιούς δασκάλους που υπηρέτησαν στη Βαλύρα., σε 4 παλαιότερες αναρτήσεις που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας, τις οποίες μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να τις επισκεφτεί και να τις μελετήσει.