Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

ΤΑ 32 ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ-Ν.ΜΕΡΟΣ TETAΡΤΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Μέρος Tρίτο, σελίδες 21-30.Του δημοδιδασκάλου Δημητρίου Καρακίτσου και πρώτου γραμματέα της κοινότητας Βαλύρας.
581.Μπακοπούλου Αρ. Νικόλαος, ετών 1
877.Νανόπουλος Αναστάσιος Νικολάου, ετών 50
Συνεχίζουμε την  τέταρτη ανάρτηση των επωνύμων των οικογενειών της Βαλύρας με 44 φωτογραφίες και 30 επώνυμα από το γράμμα M εως και το N.Από τα γράμματα των επιθέτων  οι περισσότερες οικογένειες έχουν τα επίθετα:Βασιλόπουλος.Γεωργακόπουλος,Καρτερολιώτης,Καρύδης, Λιοντήρης, Μπάκας ή Μπακόπουλος, Μακρής, Μπουρίκας και Ντουραμάκος
 Η μεγάλη επισκεψιμότητα, η τηλεφωνική επικοινωνία και η επικοδομοιτική κριτική, μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία στη συνέχιση του έργου μας, γιατί είναι βάλσαμο στη ψυχή και στο σώμα των ξενιτεμένων μας, μαθαίνοντας και γνωρίζοντας το παρελθόν της Βαλύρας. Στο άμεσο μέλλον καλό θα είναι να εκδοθεί ένα λεύκωμα φωτογραφιών  με όλα τα επώνυμα και τις οικογένειες, συγκρίνοντας και διαπιστώνοντας ποιά επώνυμα συνεχίζονται,προσθέτονται, ή εξαφανίζονται.