Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 49-50.ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 41-2

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 

ΕΤΗ                                                ΤΑΞΕΙΣ

                                  Α          Β          Γ         Δ         Ε         ΣΤ                ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

 

1948-9                      42        80        124      157      193       218                    231

 ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1948 – 49


ΤΑΞΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ

 

άρρενες

θήλεις

άρρενες

Θήλεις

άρρενες

θήλεις

Α

22

24

17

21

9

18

Β

22

20

22

18

20

16

Γ

22

25

22

24

22

24

Δ

23

10

23

10

23

10

Ε

23

14

22

13

22

13

ΣΤ

23

3

23

3

22

3

ΣΥΝΟΛΟ

231

218

202

ΔΑΣΚΑΛΟΙ : Χρίστος  Ιω.  Καρτερολιώτης ( διευθυντής )