Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ 1953-58

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ .

Α ΤΑΞΗ= 47, ΗΛΙΚΙΕΣ 7=35, 8=10, 9=2,ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ ΑΓΟΡΙΑ=18, ΚΟΡΙΤΣΙΑ= 17 

Β ΤΑΞΗ= 38, ΗΛΙΚΙΕΣ 8=22, 9=9,10=5, 11=1,12=1,ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ ΑΓΟΡΙΑ=11,ΚΟΡΙΤΣΙΑ= 11 

Γ ΤΑΞΗ= 42,ΗΛΙΚΙΕΣ 9=20,10=10,11=8,12=2,13=2, ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ ΑΓΟΡΙΑ=10, ΚΟΡΙΤΣΙΑ= 10 

Δ ΤΑΞΗ=38, ΗΛΙΚΙΕΣ 10=17,11=13,12=4,13=3,14=5,15=2, ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ ΑΓΟΡΙΑ=8, ΚΟΡΙΤΣΙΑ=9 

 Ε ΤΑΞΗ=37, ΗΛΙΚΙΕΣ 11=14,12=13,13=2,14=2, ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ ΑΓΟΡΙΑ=6, ΚΟΡΙΤΣΙΑ=8 ΣΤ ΤΑΞΗ=33, ΗΛΙΚΙΕΣ 12=12,13=14,14=3,15=3,16=1, ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ ΑΓΟΡΙΑ=6, ΚΟΡΙΤΣΙΑ=6 .

 ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΑ 35 ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΦΟΙΤΗΣΑΝ  ΚΑΝΟΝΙΚΑ 12, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 1\3. ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ 1954,ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ 1954, ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

 Τάξη Πρώτη, σχολικό έτος 1953 - 54 αα Τάξης Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Έτος γέννησης Ηλικία Τόπος γέννησης Επάγγελμα πατέρα 

1 Καίσαρης Τρύφων Χρ. 1946 8 Βαλύρα κασσιτερωτής 2 Χαλικούρα Ευαγγελία Γ. 1946 8 Βαλύρα κτηματίας 3 Καρύδη Φωτούλα Γεώργιος 1946 8 Βαλύρα ορφανή 4 Μανωλοπούλου Βασιλική Σπήλιος 1946 8 Βαλύρα κτηματίας 5 Λάγιου Παντζέχρω Λυσ. 1946 8 Βαλύρα υποδηματοποιός 6 Μπουρίκας Ιωάννης Νικ. 1946 8 Βαλύρα εργάτης 7 Μπαλτόπουλος Βασίλειος Ιωάννης 1946 8 Βαλύρα κτηματίας 8 Γκομέση Σταυριανή Θεόδωρος 1946 8 Βαλύρα κτηματίας 9 Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος 1946 8 Βαλύρα σιδηροδρομικός 10 Βίγκος Νικόλαος Αθανάσιος 1947 7 Βαλύρα ξυλουργός 11 Γκομέσης Σπυρίδων Γεώργιος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 12 Διαμαντόπουλος Γεώργιος Στ. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 13 Κόνιαρης Παναγιώτης Περικλής 1947 7 Βαλύρα υποδηματοποιός 14 Λιοντήρης Αλέξ. Χαρ. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 15 Λιοντήρης Νικόλαος Παναγιώτης 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 16 Λιοντήρης Γεώργιος Ιωάννης 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 17 Λύρας Ιωάννης Δημήτριος 1947 7 Βαλύρα ορφανός 18 Μπόβης Δημήτριος Παν. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 19 Μπόβης Βασίλειος Παντελής 1947 7 Βαλύρα εργάτης 20 Περιβολάρης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1947 7 Βαλύρα εργάτης 21 Πολύδωρος Βασίλειος Γεώργιος 1947 7 Βαλύρα εργάτης 22 Ραμογιαννόπουλος Χαράλαμπος Αθανάσιος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 23 Σταυριανόπουλος Παναγιώτης Φ. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 24 Σταυριανόπουλος Β. 1947 7 Βαλύρα εργοστασιάρχης 25 Σπηλιώτης Θεόδωρος Αθανάσιος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 26 Τσιάμης Δημήτριος Γεώργιος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 27 Φειδάς Δημήτριος Αντώνιος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 28 Γκομέση Δήμητρα Αθανάσιος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 29 Λύρα Ιωάννα Δημήτριος 1947 7 Βαλύρα ορφανή 30 Μπάκα Χριστίνα Ι. 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 31 Μπόβη Βασιλική Δημήτριος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 32 Μπακοπούλου Σταυρούλα Κωνσταντίνος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 33 Μποβάκη Κυριακή Παύλος 1947 7 Βαλύρα εργάτης 34 Τσιάμη Θεοδώρα Παντελής 1947 7 Βαλύρα παντοπώλης 35 Φεφοπούλου Γεωργία Κωνσταντίνος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 36 Χριστάκη Μαρία Κωνσταντίνος 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 37 Μακρή Κλημεντία Αναστάσιος 1947 7 Βαλύρα έμπορος 38 Ντουραμάκου Ευγενία Χρ. 1946 8 Βαλύρα κτηματίας 39 Θεοδωρακοπούλου Ευφροσύνη Ευσ. 1947 7 Αριστοδήμιο ψιλικατζής 40 Αδαμοπούλου Βασιλική Σωτήριος 1947 7 Σιάμου εργάτης 41 Ηλιοπούλου Καλλιρρόη Ανδρέας 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 42 Καρύδης Παναγιώτης Θεμιστοκλής 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 43 Κανακάκη Σταυρούλα Πέτρος 1947 7 Πειραιάς εργάτης 44 Γεωργούλια Βασιλική Ιωάννης 1947 7 Βαλύρα κτηματίας 45 Γεωργακόπουλος Αθανάσιος Στ. 1945 9 Βαλύρα εργάτης 46 Περιβολάρης Παναγιώτης Δημήτριος 1945 9 Βαλύρα εργάτης 47 Μπλέκος Στυλιανός Κ. 1947 7 Βαλύρα κτίστης 

 Τάξη Δευτέρα, σχολικό έτος 1954 - 55 αα Τάξης Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Έτος γέννησης Ηλικία Τόπος γέννησης Επάγγελμα πατέρα 

1 Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος 1946 9 Βαλύρα σιδηροδρομικός 2 Ραμογιαννόπουλος Χαράλαμπος Αθανάσιος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 3 Γκομέση Δήμητρα Αθανάσιος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 4 Λύρας Ιωάννης Δημήτριος 1947 8 Βαλύρα ορφανός 5 Λύρα Ιωάννα Δημήτριος 1947 8 Βαλύρα ορφανή 6 Γκομέσης Σπυρίδων Γεώργιος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 7 Μποβάκη Κυριακή Παύλος 1947 8 Βαλύρα εργάτης 8 Λιοντήρης Νικόλαος Παναγιώτης 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 9 Φεφοπούλου Γεωργία Κωνσταντίνος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 10 Μπόβης Δημήτριος Παν. 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 11 Φειδάς Δημήτριος Αντώνιος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 12 Κανακάκη Σταυρούλα Πέτρος 1946 9 Πειραιάς εργάτης 13 Καραγεώργη Σπυριδούλα Σπ. 1945 10 Βαλύρα ορφανή 14 Τσιάμη Θεοδώρα Παντελής 1947 8 Βαλύρα παντοπώλης 15 Θεοδωρακοπούλου Ευφροσύνη Ευσ. 1947 8 Αριστοδήμιο ψιλικατζής 16 Περιβολάρης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 17 Λιοντήρης Γεώργιος Ιωάννης 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 18 Τσιλιβίτη Πολυτίμη Σπυρίδων 1946 9 Βαλύρα κτηματίας 19 Χατζή Βασιλική Κωνσταντίνος 1945 10 Καλαμάτα κτηματίας 20 Μπακοπούλου Σταυρούλα Κωνσταντίνος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 21 Χαλικούρα Ευαγγελία Γ. 1946 9 Βαλύρα κτηματίας 22 Μακρή Κλημεντία Αναστάσιος 1947 8 Βαλύρα έμπορος 23 Αδαμοπούλου Βασιλική Σωτήριος 1947 8 Σιάμου κτηματίας 24 Λάγιου Παντζέχρω Λυσ. 1946 9 Βαλύρα κτηματίας 25 Ηλιοπούλου Καλλιρρόη Ανδρέας 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 26 Γκομέση Σταυριανή Θεόδωρος 1946 9 Βαλύρα κτηματίας 27 Περιβολάρης Παναγιώτης Δημήτριος 1945 10 Βαλύρα κτηματίας 28 Διαμαντόπουλος Γεώργιος Στ. 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 29 Γεωργακόπουλος Αθανάσιος Στ. 1945 10 Βαλύρα εργάτης 30 Καρύδης Παναγιώτης Θεμιστοκλής 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 31 Μανωλοπούλου Βασιλική Σπήλιος 1946 9 Βαλύρα κτηματίας 32 Ντουραμάκου Ευγενία Χρ. 1946 9 Βαλύρα κτηματίας 33 Καρύδη Φωτούλα Γεώργιος 1946 9 Βαλύρα ορφανή 34 Καρύδη Γαρυφαλιά Γεώργιος 1944 11 Βαλύρα κτηματίας 35 Τσιάμης Δημήτριος Γεώργιος 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 36 Μπουρίκα Ευθυμία Νικ. 1943 12 Βαλύρα κτηματίας 37 Γεωργούλια Βασιλική Ιωάννης 1947 8 Βαλύρα κτηματίας 38 Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος Ανδρέας 1945 10 Ράδου κτηματίας 

Τάξη Τρίτη, σχολικό έτος 1955 - 56 αα Τάξης Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Έτος γέννησης Ηλικία Τόπος γέννησης Επάγγελμα πατέρα 

1 Ηλιοπούλου Καλλιρρόη Ανδρέας 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 2 Ραμογιαννόπουλος Χαράλαμπος Αθανάσιος 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 3 Λιοντήρης Νικόλαος Παναγιώτης 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 4 Καραγεώργη Σπυριδούλα Σπ. 1945 11 Βαλύρα ορφανή 5 Λύρας Ιωάννης Δημήτριος 1947 9 Βαλύρα ορφανός 6 Λύρα Ιωάννα Δημήτριος 1947 9 Βαλύρα ορφανή 7 Μποβάκη Κυριακή Παύλος 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 8 Τσιάμη Θεοδώρα Παντελής 1947 9 Βαλύρα παντοπώλης 9 Κανακάκη Σταυρούλα Πέτρος 1946 10 Πειραιάς εργάτης 10 Γκομέσης Σπυρίδων Γεώργιος 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 11 Μπόβης Δημήτριος Παν. 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 12 Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος 1946 10 Βαλύρα σιδηροδρομικός 13 Λιοντήρης Γεώργιος Ιωάννης 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 14 Τσιάμης Δημήτριος Γεώργιος 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 15 Φειδάς Δημήτριος Αντώνιος 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 16 Δημητρακόπουλος Παναγιώτης Δ. 1945 11 Βαλύρα κτηματίας 17 Μπακόπουλος Παναγιώτης Χαράλαμπος 1945 11 Βαλύρα κτηματίας 18 Τσιλίκας Ιωάννης Αθανάσιος 1946 10 Βαλύρα καραγωγέας 19 Μπαλτόπουλος Νικόλαος Ιωάννης 1943 13 Βαλύρα κτηματίας 20 Χατζή Βασιλική Κωνσταντίνος 1945 11 Καλαμάτα κτηματίας 21 Μακρή Κλημεντία Αναστάσιος 1947 9 Βαλύρα έμπορος 22 Φεφοπούλου Γεωργία Κωνσταντίνος 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 23 Γκομέση Δήμητρα Αθανάσιος 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 24 Μυλωνάς Ιωάννης Αριστ. 1945 11 Βαλύρα κτηματίας 25 Γκομέση Σταυριανή Θεόδωρος 1946 10 Βαλύρα κτηματίας 26 Λάγιου Παντζέχρω Λυσ. 1946 10 Βαλύρα κτηματίας 27 Χριστάκη Καλλιόπη Κωνσταντίνος 1944 12 Βαλύρα κτηματίας 28 Καρύδη Γαρυφαλιά Γεώργιος 1944 12 Βαλύρα ορφανή 29 Μπακοπούλου Σταυρούλα Κωνσταντίνος 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 30 Πολύδωρος Παναγιώτης Γεώργιος 1945 11 Βαλύρα κτηματίας 31 Αδαμοπούλου Βασιλική Σωτήριος 1947 9 Σιάμου κτηματίας 32 Καρτερολιώτη Ηλέκτρα Κωνσταντίνος 1946 10 Βαλύρα κτηματίας 33 Καρύδης Παναγιώτης Θεμιστοκλής 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 34 Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Ηλίας 1946 10 Βαλύρα κτηματίας 35 Περιβολάρης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 36 Ντουραμάκου Ευγενία Χρ. 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 37 Τσιλιβίτη Πολυτίμη Σπυρίδων 1946 10 Βαλύρα κτηματίας 38 Μπουρίκα Ευθυμία Νικ. 1943 13 Βαλύρα κτηματίας 39 Γεωργούλια Βασιλική Ιωάννης 1947 9 Βαλύρα κτηματίας 40 Γεωργακόπουλος Αθανάσιος Στ. 1945 11 Βαλύρα κτηματίας 41 Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος Ανδρέας 1945 11 Ράδου ποιμήν 42 Χατζή Παναγιώτα Σωτήριος 1946 10 Ζυγοβίστι ποιμήν 

 

Τάξη Τετάρτη, σχολικό έτος 1956 - 57 αα Τάξης Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Έτος γέννησης Ηλικία Τόπος γέννησης Επάγγελμα πατέρα 

1 Αδαμοπούλου Βασιλική Σωτήριος 1947 10 Σιάμου εργάτης 2 Γκομέση Σταυριανή Θεόδωρος 1946 11 Βαλύρα κτηματίας 3 Γκομέσης Σπυρίδων Γεώργιος 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 4 Γεωργούλια Βασιλική Ιωάννης 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 5 Διαμαντοπούλου Παναγιώτα Σταμάτιος 1946 11 Βαλύρα κτηματίας 6 Δημητρακόπουλος Παναγιώτης Δ. 1945 12 Βαλύρα κτηματίας 7 Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Ηλίας 1946 11 Βαλύρα κτηματίας 8 Ηλιοπούλου Καλλιρρόη Ανδρέας 1947 10 Βαλύρα απόδημος 9 Καρύδη Γαρυφαλιά Γεώργιος 1944 13 Βαλύρα ορφανή 10 Καρτερολιώτη Ηλέκτρα Κωνσταντίνος 1946 11 Βαλύρα κτηματίας 11 Καρτερολιώτης Σπυρίδων Χρ. 1946 11 Βαλύρα κτηματίας 12 Κόνιαρης Γεώργιος Περικλής 1943 14 Βαλύρα υποδηματοποιός 13 Λάγιου Παντζέχρω Λυσ. 1946 11 Βαλύρα ψιλικατζής 14 Λύρας Ιωάννης Δημήτριος 1947 10 Βαλύρα ορφανός 15 Λύρα Ιωάννα Δημήτριος 1947 10 Βαλύρα ορφανή 16 Λύρας Ιωάννης Γεώργιος 1946 11 Βαλύρα κτηματίας 17 Λιοντήρης Γεώργιος Ιωάννης 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 18 Λιοντήρης Νικόλαος Παναγιώτης 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 19 Λινάρδος Αναστάσιος Πάτροκλος 1946 11 Βαλύρα κτηματίας 20 Μακρή Κλημεντία Αναστάσιος 1947 10 Βαλύρα έμπορος 21 Μητροπούλου Αναστασία Αριστ. 1946 11 Βαλύρα συνταξιούχος 22 Μποβάκη Κυριακή Παύλος 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 23 Μπόβης Δημήτριος Παν. 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 24 Μυλωνάς Ιωάννης Αριστ. 1945 12 Βαλύρα κτηματίας 25 Μπαλτόπουλος Νικόλαος Ιωάννης 1943 14 Βαλύρα κτηματίας 26 Μπακοπούλου Σταυρούλα Κωνσταντίνος 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 27 Ντουραμάκου Ευγενία Χρ. 1947 11 Βαλύρα κτηματίας 28 Πολύδωρος Παναγιώτης Γεώργιος 1945 12 Βαλύρα κτηματίας 29 Περιβολάρης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 30 Ραμογιαννόπουλος Χαράλαμπος Αθανάσιος 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 31 Τσιάμη Θεοδώρα Παντελής 1947 10 Βαλύρα παντοπώλης 32 Τσιλίκας Ιωάννης Αθανάσιος 1946 11 Βαλύρα καραγωγέας 33 Τσιλιβίτη Πολυτίμη Σπυρίδων 1946 11 Βαλύρα κτηματίας 34 Φειδάς Δημήτριος Αντώνιος 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 35 Φεφοπούλου Γεωργία Κωνσταντίνος 1947 10 Βαλύρα κτηματίας 36 Χατζή Βασιλική Κωνσταντίνος 1945 12 Καλαμάτα κτηματίας 37 Χριστάκη Καλλιόπη Κωνσταντίνος 1944 13 Βαλύρα κτηματίας 38 Χριστάκης Ιωάννης Λεωνίδας 1946 11 Βαλύρα κτηματίας

 Τάξη Πέμπτη, σχολικό έτος 1957 - 58 αα Τάξης Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Έτος γέννησης Ηλικία Τόπος γέννησης Επάγγελμα πατέρα  

1 Λιοντήρης Νικόλαος Παναγιώτης 1947 11 Βαλύρα κτηματίας 2 Ραμογιαννόπουλος Χαράλαμπος Αθανάσιος 1947 11 Βαλύρα κτηματίας 3 Ντουραμάκου Ευγενία Χρ. 1946 12 Βαλύρα κτηματίας 4 Χριστάκης Ιωάννης Λεωνίδας 1946 12 Βαλύρα κτηματίας 5 Τσιλίκας Ιωάννης Αθανάσιος 1946 12 Βαλύρα καραγωγέας 6 Λινάρδος Αναστάσιος Πάτροκλος 1946 12 Βαλύρα κτηματίας 7 Λάγιου Παντζέχρω Λυσ. 1946 12 Βαλύρα έμπορος 8 Λύρα Ιωάννα Δημήτριος 1947 11 Βαλύρα ορφανή 9 Λύρας Ιωάννης Δημήτριος 1947 11 Βαλύρα ορφανός 10 Μπακοπούλου Σταυρούλα Κωνσταντίνος 1947 11 Βαλύρα κτηματίας 11 Μπόβης Δημήτριος Παν. 1947 11 Βαλύρα κτηματίας 12 Γρίβας Δημήτριος Κωνσταντίνος 1943 15 Βαλύρα ορφανός 13 Γκομέσης Σπυρίδων Γεώργιος 1947 11 Βαλύρα κτηματίας 14 Αδαμοπούλου Βασιλική Σωτήριος 1947 11 Σιάμου κτηματίας 15 Μακρή Κλημεντία Αναστάσιος 1947 11 Βαλύρα έμπορος 16 Τσιάμη Θεοδώρα Παντελής 1947 11 Βαλύρα παντοπώλης 17 Μητροπούλου Αναστασία Αριστ. 1946 12 Βαλύρα συνταξιούχος 18 Σφήκας Δημήτριος Σταύρος 1944 14 Βαλύρα σιδηροδρομικός 19 Πολύδωρος Παναγιώτης Γεώργιος 1945 13 Βαλύρα κτηματίας 20 Φειδάς Δημήτριος Αντώνιος 1947 11 Βαλύρα κτηματίας 21 Φειδάς Σπυρίδων Αρισ. 1945 13 Βαλύρα κτηματίας 22 Καρτερολιώτης Σπυρίδων Χρ. 1946 12 Βαλύρα κτηματίας 23 Σαραντοπούλου Χρυσαυγή Παναγιώτης 1946 12 Σκάλα απόδημος 24 Φίλιος Ιωάννης Δημήτριος 1944 14 Βαλύρα μικροπωλητής 25 Φεφοπούλου Γεωργία Κωνσταντίνος 1947 11 Βαλύρα κτηματίας 26 Γεωργούλια Βασιλική Ιωάννης 1947 11 Βαλύρα κτηματίας 27 Θεοδωρακόπουλος Αθανάσιος Ευσ. 1946 12 Αριστοδήμειο ψιλικατζής 28 Καρύδη Γαρυφαλιά Γεώργιος 1944 14 Βαλύρα ορφανή 29 Τσιλιβίτη Πολυτίμη Σπυρίδων 1946 12 Βαλύρα κτηματίας 30 Μητροπούλου Δήμητρα Αριστ. 1945 13 Βαλύρα συνταξιούχος 31 Μπούντος Μιχαήλ Ευστ. 1944 14 Βαλύρα κτηματίας 32 Ηλιοπούλου Καλλιρρόη Ανδρέας 1947 11 Βαλύρα απόδημος 33 Χριστάκη Καλλιόπη Κωνσταντίνος 1944 14 Βαλύρα κτηματίας 34 Κόνιαρης Γεώργιος Περικλής 1943 15 Βαλύρα υποδηματοποιός 35 Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Ηλίας 1946 12 Βαλύρα κτηματίας 36 Καρτερολιώτη Ηλέκτρα Κωνσταντίνος 1946 12 Βαλύρα κτηματίας 37 Διαμαντοπούλου Παναγιώτα Σταμάτιος 1946 12 Βαλύρα εργάτης 

 Τάξη Έκτη, σχολικό έτος 1958 - 59 αα Τάξης Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Έτος γέννησης Ηλικία Τόπος γέννησης Επάγγελμα πατέρα 

1 Τσιλίκας Ιωάννης Αθανάσιος 1946 13 Βαλύρα καραγωγέας 2 Φειδάς Δημήτριος Αντώνιος 1947 12 Βαλύρα κτηματίας 3 Ραμογιαννόπουλος Χαράλαμπος Αθανάσιος 1947 12 Βαλύρα κτηματίας 4 Λάγιου Παντζέχρω Λυσ. 1946 13 Βαλύρα ψιλικατζής 5 Σαραντοπούλου Χρυσαυγή Παναγιώτης 1946 13 Σκάλα απόδημος 6 Γκομέσης Σπυρίδων Γεώργιος 1947 12 Βαλύρα κτηματίας 7 Γρίβας Δημήτριος Κωνσταντίνος 1943 16 Βαλύρα ορφανός 8 Λύρα Ιωάννα Δημήτριος 1947 12 Βαλύρα ορφανή 9 Λινάρδος Αναστάσιος Πάτροκλος 1946 13 Βαλύρα κτηματίας 10 Ντουραμάκου Ευγενία Χρ. 1947 13 Βαλύρα κτηματίας 11 Λύρας Ιωάννης Δημήτριος 1947 12 Βαλύρα ορφανός 12 Καρτερολιώτης Σπυρίδων Χρ. 1946 13 Βαλύρα κτηματίας 13 Πολύδωρος Παναγιώτης Γεώργιος 1945 14 Βαλύρα κτηματίας 14 Μακρή Κλημεντία Αναστάσιος 1947 12 Βαλύρα παντοπώλης 15 Χριστάκης Ιωάννης Λεωνίδας 1946 13 Βαλύρα κτηματίας 16 Μπόβης Δημήτριος Παν. 1947 12 Βαλύρα κτηματίας 17 Φειδάς Σπυρίδων Αρισ. 1945 14 Βαλύρα κτηματίας 18 Μπακοπούλου Σταυρούλα Κωνσταντίνος 1947 12 Βαλύρα κτηματίας 19 Τσιάμη Θεοδώρα Παντελής 1947 12 Βαλύρα παντοπώλης 20 Λιοντήρης Νικόλαος Παναγιώτης 1947 12 Βαλύρα κτηματίας 21 Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Ηλίας 1946 13 Βαλύρα κτηματίας 22 Γεωργούλια Βασιλική Ιωάννης 1947 12 Βαλύρα κτηματίας 23 Αδαμοπούλου Βασιλική Σωτήριος 1947 12 Σιάμου κτηματίας 24 Θεοδωρακόπουλος Αθανάσιος Ευσ. 1946 13 Αριστοδήμειο ψιλικατζής 25 Σφήκας Δημήτριος Σταύρος 1944 15 Βαλύρα σιδηροδρομικός 26 Διαμαντοπούλου Παναγιώτα Σταμάτιος 1946 13 Βαλύρα εργάτης 27 Τσιλιβίτη Πολυτίμη Σπυρίδων 1946 13 Βαλύρα κτηματίας 28 Μητροπούλου Δήμητρα Αριστ. 1945 14 Βαλύρα συνταξιούχος 29 Μητροπούλου Αναστασία Αριστ. 1946 13 Βαλύρα συνταξιούχος 30 Καρτερολιώτη Ηλέκτρα Κωνσταντίνος 1946 13 Βαλύρα κτηματίας 31 Φίλιος Ιωάννης Δημήτριος 1944 15 Βαλύρα μικροπωλητής 32 Μπούντος Μιχαήλ Ευστ. 1944 15 Βαλύρα κτηματίας 33 Κανακάκη Σταυρούλα Πέτρος 1946 13 Πειραιάς εργάτης.

 ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΠΑΙΟΥ ΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΑΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ.

ΟΙ 78 ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΟΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ 1953-8

1

Αδαμοπούλου

Βασιλική

Σωτήριος

1947

Σιάμου

εργάτης

2

Ανδριόπουλος

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

1946

Βαλύρα

σιδηροδρομικός

3

Βίγκος

Νικόλαος

Αθανάσιος

1947

Βαλύρα

ξυλουργός

4

Γεωργακόπουλος

Αθανάσιος

Στ.

1945

Βαλύρα

εργάτης

5

Γεωργακόπουλος

Κωνσταντίνος

Ανδρέας

1945

Ράδου

κτηματίας

6

Γεωργούλια

Βασιλική

Ιωάννης

1947

Βαλύρα

κτηματίας

7

Γκομέση

Δήμητρα

Αθανάσιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

8

Γκομέση

Σταυριανή

Θεόδωρος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

9

Γκομέσης

Σπυρίδων

Γεώργιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

10

Γρίβας

Δημήτριος

Κωνσταντίνος

1943

Βαλύρα

ορφανός

11

Δημητρακόπουλος

Παναγιώτης

Δ.

1945

Βαλύρα

κτηματίας

12

Διαμαντόπουλος

Γεώργιος

Στ.

1947

Βαλύρα

κτηματίας

13

Διαμαντοπούλου

Παναγιώτα

Σταμάτιος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

14

Ηλιοπούλου

Καλλιρρόη

Ανδρέας

1947

Βαλύρα

κτηματίας

15

Ηλιοπούλου

Κωνσταντίνα

Ηλίας

1946

Βαλύρα

κτηματίας

16

Θεοδωρακόπουλος

Αθανάσιος

Ευσ.

1946

Αριστοδήμειο

ψιλικατζής

17

Θεοδωρακοπούλου

Ευφροσύνη

Ευσ.

1947

Αριστοδήμιο

ψιλικατζής

18

Καίσαρης

Τρύφων

Χρ.

1946

Βαλύρα

κασσιτερωτής

19

Κανακάκη

Σταυρούλα

Πέτρος

1947

Πειραιάς

εργάτης

20

Καραγεώργη

Σπυριδούλα

Σπ.

1945

Βαλύρα

ορφανή

21

Καρτερολιώτη

Ηλέκτρα

Κωνσταντίνος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

22

Καρτερολιώτης

Σπυρίδων

Χρ.

1946

Βαλύρα

κτηματίας

23

Καρύδη

Γαρυφαλιά

Γεώργιος

1944

Βαλύρα

κτηματίας

24

Καρύδη

Φωτούλα

Γεώργιος

1946

Βαλύρα

ορφανή

25

Καρύδης

Παναγιώτης

Θεμιστοκλής

1947

Βαλύρα

κτηματίας

26

Κόνιαρης

Γεώργιος

Περικλής

1943

Βαλύρα

υποδηματοποιός

27

Κόνιαρης

Παναγιώτης

Περικλής

1947

Βαλύρα

υποδηματοποιός

28

Λάγιου

Παντζέχρω

Λυσ.

1946

Βαλύρα

υποδηματοποιός

29

Λινάρδος

Αναστάσιος

Πάτροκλος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

30

Λιοντήρης

Αλέξ.

Χαρ.

1947

Βαλύρα

κτηματίας

31

Λιοντήρης

Γεώργιος

Ιωάννης

1947

Βαλύρα

κτηματίας

32

Λιοντήρης

Νικόλαος

Παναγιώτης

1947

Βαλύρα

κτηματίας

33

Λύρα

Ιωάννα

Δημήτριος

1947

Βαλύρα

ορφανή

34

Λύρας

Ιωάννης

Γεώργιος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

35

Λύρας

Ιωάννης

Δημήτριος

1947

Βαλύρα

ορφανός

36

Μακρή

Κλημεντία

Αναστάσιος

1947

Βαλύρα

έμπορος

37

Μανωλοπούλου

Βασιλική

Σπήλιος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

38

Μητροπούλου

Αναστασία

Αριστ.

1946

Βαλύρα

συνταξιούχος

39

Μητροπούλου

Δήμητρα

Αριστ.

1945

Βαλύρα

συνταξιούχος

40

Μπάκα

Χριστίνα

Ι.

1947

Βαλύρα

κτηματίας

41

Μπακόπουλος

Παναγιώτης

Χαράλαμπος

1945

Βαλύρα

κτηματίας

42

Μπακοπούλου

Σταυρούλα

Κωνσταντίνος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

43

Μπαλτόπουλος

Βασίλειος

Ιωάννης

1946

Βαλύρα

κτηματίας

44

Μπαλτόπουλος

Νικόλαος

Ιωάννης

1943

Βαλύρα

κτηματίας

45

Μπλέκος

Στυλιανός

Κ.

1947

Βαλύρα

κτίστης

46

Μποβάκη

Κυριακή

Παύλος

1947

Βαλύρα

εργάτης

47

Μπόβη

Βασιλική

Δημήτριος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

48

Μπόβης

Βασίλειος

Παντελής

1947

Βαλύρα

εργάτης

49

Μπόβης

Δημήτριος

Παν.

1947

Βαλύρα

κτηματίας

50

Μπούντος

Μιχαήλ

Ευστ.

1944

Βαλύρα

κτηματίας

51

Μπουρίκα

Ευθυμία

Νικ.

1943

Βαλύρα

κτηματίας

52

Μπουρίκας

Ιωάννης

Νικ.

1946

Βαλύρα

εργάτης

53

Μυλωνάς

Ιωάννης

Αριστ.

1945

Βαλύρα

κτηματίας

54

Ντουραμάκου

Ευγενία

Χρ.

1946

Βαλύρα

κτηματίας

55

Περιβολάρης

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

1947

Βαλύρα

εργάτης

56

Περιβολάρης

Παναγιώτης

Δημήτριος

1945

Βαλύρα

εργάτης

57

Πολύδωρος

Βασίλειος

Γεώργιος

1947

Βαλύρα

εργάτης

58

Πολύδωρος

Παναγιώτης

Γεώργιος

1945

Βαλύρα

κτηματίας

59

Ραμογιαννόπουλος

Χαράλαμπος

Αθανάσιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

60

Σαραντοπούλου

Χρυσαυγή

Παναγιώτης

1946

Σκάλα

απόδημος

61

Σπηλιώτης

Θεόδωρος

Αθανάσιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

62

Σταυριανόπουλος

Β.

 

1947

Βαλύρα

εργοστασιάρχης

63

Σταυριανόπουλος

Παναγιώτης

Φ.

1947

Βαλύρα

κτηματίας

64

Σφήκας

Δημήτριος

Σταύρος

1944

Βαλύρα

σιδηροδρομικός

65

Τσιάμη

Θεοδώρα

Παντελής

1947

Βαλύρα

παντοπώλης

66

Τσιάμης

Δημήτριος

Γεώργιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

67

Τσιλιβίτη

Πολυτίμη

Σπυρίδων

1946

Βαλύρα

κτηματίας

68

Τσιλίκας

Ιωάννης

Αθανάσιος

1946

Βαλύρα

καραγωγέας

69

Φειδάς

Δημήτριος

Αντώνιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

70

Φειδάς

Σπυρίδων

Αρισ.

1945

Βαλύρα

κτηματίας

71

Φεφοπούλου

Γεωργία

Κωνσταντίνος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

72

Φίλιος

Ιωάννης

Δημήτριος

1944

Βαλύρα

μικροπωλητής

73

Χαλικούρα

Ευαγγελία

Γ.

1946

Βαλύρα

κτηματίας

74

Χατζή

Βασιλική

Κωνσταντίνος

1945

Καλαμάτα

κτηματίας

75

Χατζή

Παναγιώτα

Σωτήριος

1946

Ζυγοβίστι

ποιμήν

76

Χριστάκη

Καλλιόπη

Κωνσταντίνος

1944

Βαλύρα

κτηματίας

77

Χριστάκη

Μαρία

Κωνσταντίνος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

78

Χριστάκης

Ιωάννης

Λεωνίδας

1946

Βαλύρα

κτηματίας

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: