Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

ΟΙ 590 ΜΑΘΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΕ 8*** ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Σε συνεργασία με το μεροπαίο φίλο και συνεργάτη Γιάννη Ρήγα που μου έστειλε όλους τους 590 μαθητές-τριες από Βαλύρα ,που φοίτησαν στα 8 σχολεία στην Άνω Μεσσηνία 1874-1947 κάνουμε σύγκριση των γεννηθέντων και φοιτώντων την πρώτη και τελευταία χρονιά, 1874, 1947, παίρνοντας  στοιχεία  και από το δημοτικό  σχολείο Βαλύρας, τις χρονιές 1954, 1959.

Με βάση τα μαθητολόγια που μου έστειλε ο Γιάννης Ρήγας τον οποίο και ευχαριστώ από καρδιάς και ψυχής οι μαθητές  φοίτησαν ανελλιπώς στα 8 διαφορετικά σχολεία στην Άνω  Μεσσηνία,στη μέση εκπαίδευση 1874-1947, εκτός από τις χρονιές 1876 και 1886.

Τις χρονιές αυτές  με βάση το μητρώο αρρένων γεννήθηκαν 4 και 5 άρρενες. Ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που γεννήθηκαν ήταν 38 άρρενες το 1900 και 1912. Σε 12 διαφορετικές χρονολογίες ο αριθμός των ατόμων που γεννήθηκαν πάνω από 25 άρρενες είναι 12, και μητρώο θηλέων δεν υπήρχε.

Με βάση το μητρώο  αρρένων Βαλύρας και τα μαθητολόγια  των μαθητών από Βαλύρα που φοίτησαν στα 8 σχολεία στην άνω Μεσσηνία πήραμε τις  2 ακραίες διαφορετικές χρονολογίες  1874 και 1947.

Γεννήθηκαν το 1874 20 άρρενες, και φοίτησαν κανονικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 4 άτομα, σε σχολεία της Άνω Μεσσηνίας. Ποσοστό  20%

Το 1947 γεννήθηκαν 25 άρρενες  και φοίτησαν κανονικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  4 άτομα, στο γυμνάσιο Μελιγαλά. Ποσοστό  16%.  Δεν έχουμε μητρώο θηλέων..

Με βάση το μαθητολόγιο στην πρώτη δημοτικού έχουμε τους φοιτώντες μαθητές και μαθήτριες. Στο δημοτικό τη σχολική χρονιά 1953-4 ο αριθμός μαθητών μαθητριών ήταν 47. Για πρώτη φορά φοίτησαν 36 άτομα ,ενώ ήταν και 11 άτομα από προηγούμενες χρονιές.

Οι άρρενες ήταν 15 και  οι  θήλεις 21. Στην έκτη δημοτικού φοίτησαν κανονικά 12 άτομα 6 άρρενες και 6 θήλεις. Από την πρώτη στην έκτη δημοτικού φοίτησε κανονικά το 1\3 των ατόμων στο δημοτικό σχολείο Βαλύρας.

Από τα 12 αυτά άτομα στο γυμνάσιο Μελιγαλά  φοίτησαν κανονικά 4 άρρενες και 2 θήλεις, γιατί δίναμε εξετάσεις προφορικές και γραπτές .Το ποσοστό επιτυχίας από το δημοτικό στο γυμνάσιο ,κατόπιν εξετάσεων προφορικών και γραπτών, ήταν 50%.

Στο γυμνάσιο έχω μόνο τις 3 βαθμολογίες  και ψάχνουμε για τα μαθητολόγια, τα οποία δεν γνωρίζουμε που είναι να έχουμε συγκριτικά στοιχεία μαθητών.

Στο Πρακτικό Λύκειο Μελιγαλά  είμαστε στην Α Λυκείου 29, Β λυκείου 24 και Γ λυκείου 15 μαθητές ,όλοι άρρενες. Ποσοστό αποφοίτων 50%. Από τους 15 απόφοιτους του  πρακτικού τμήματος οι 9 πέρασαν πανεπιστήμιο (5 έγιναν καθηγητές θετικών επιστημών, και από ένας κτηνίατρος, οδοντίατρος, πολιτικός μηχανικός και οικονομολόγος ), οι άλλοι 5 κατέλαβαν ανώτερες θέσεις στο δημόσιο τομέα ,και ένας έγινε επιχειρηματίας .Στη Δευτέρα και Τρίτη λυκείου είχα μείνει αναξεταστέος στη φυσική και μαθηματικά αντίστοιχα με το βαθμό 9. Μου έκανε καλό διαβάζοντας πάλι τα μαθηματικά. Το 1970 δίνοντας εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο μετά από 5 χρόνια αποφοίτησης,  στο μόνο μάθημα που αρίστευσα ήταν η  γεωμετρία. Με άριστα το βαθμό 40 της κλίμακας τότε, πήρα βαθμό 35.

Στο πανεπιστήμιο φοίτησα μόνο εγώ από τους συμμαθητές μου στο δημοτικό, με καθυστέρηση 5 χρόνων, λόγο οικονομικής δυσπραγίας, γιατί οι εξετάσεις γίνονταν στην Αθήνα. Ήμουν ορφανός με μάννα χήρα από 32 χρόνων,  με  5 παιδιά και εγώ δίδυμος με κορίτσι.

Από τους 45 εισαχθέντες το 1970 στο Βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, πήραμε κανονικά πτυχίο οι 20.

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ-ΦΟΙΤΩΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ 8 ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Οι γεννηθέντες άρρενες το 1874, 1947, (20 και 25 αντίστοιχα).  και οι φοιτήσαντες (4 και 4) αντίστοιχα , στα σχολεία της Άνω Μεσσηνίας ίναιμε αστερίσκο .

 

Βίγκος*

Νικόλαος

Τρύφων

Γεωργακόπουλος

Θεόδωρος

Γεώργιος

Θεοδωρακόπουλος

Ηλίας

Νικόλαος

Καπότης

Θεόφιλος

Δημήτριος

Καλαμπόκης

Κωνσταντίνος

Σπυρίδων

Κοντόπουλος

Χαράλαμπος

Γεώργιος

Μεϊντάνης

Μιλτιάδης

Γεώργιος

Μπάκας

Ιωάννης

Γεώργιος

Μυλωνάς

Θεόδωρος

Αναστάσιος

Μακρής*

Γεώργιος

Ηλίας

Μπόβης

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

Μπουρίκας

Παναγιώτης

Αθανάσιος

Νανόπουλος

Φώτιος

Νικήτας

Πανταζόπουλος

Ευστάθιος

Αθανάσιος

Παναγιωταράκος

Γεώργιος

Νικόλαος

Σπυρόπουλος*

Ηρακλής

Παναγιώτης

Τσιάμης

Δημήτριος

Χρήστος

Τσιλιβίτης*

Αθανάσιος

Σπυρίδων

Χρηστάκης

Παναγιώτης

Αθανάσιος

Ψύχαλος

Γεώργιος

Ηρακλής

 

Ανδριόπουλος

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

Βίγκος

Δημήτριος

Μιχαήλ

Βίγκος

Νικόλαος

Αθανάσιος

Γκομέσης*

Σπυρίδων

Γεώργιος

Διαμαντόπουλος

Γεώργιος

Σταμάτιος

Κοιλάκος

Δημήτριος

Γεώργιος

Κόνιαρης

Παναγιώτης

Περικλής

Καρύδης

Παναγιώτης

Θεμιστοκλής

Λιοντήρης

Αλέξανδρος

Χαρίλαος

Λιοντήρης

Νικόλαος

Παναγιώτης

Λιοντήρης

Γεώργιος

Ιωάννης

Λύρας*

Ιωάννης

Δημήτριος

Μπόβης*

Δημήτριος

Παναγιώτης

Μπόβης

Βασίλειος

Παντελής

Περιβολάρης

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

Πολύδωρος

Βασίλειος

Γεώργιος

Ραμμογιαννόπουλος

Χαράλαμπος

Αθανάσιος

Σταυριανόπουλος

Παναγιώτης

Φώτιος

Σταυριανόπουλος

Γεώργιος

Βασίλειος

Σπηλιώτης

Θεόδωρος

Αθανάσιος

Τσιάμης

Δημήτριος

Γεώργιος

Τζώρτζης

Νικόλαος

Γεώργιος

Φειδάς*

Δημήτριος

Αντώνιος

Μπλέκος

Στυλιανός

Κωνσταντίνος

Σταυρόπουλος

Ιωάννης

Φώτιος

 

 Από τους 590 οι 470 έχουν εγγραφεί σε ένα μόνο Σχολείο, 107 σε 2 Σχολεία και 13 σε 3 Σχολεία.

Από τους 494 μαθητές οι 382 έχουν εγγραφεί σε ένα μόνο Σχολείο, 100 σε 2 Σχολεία και 12 σε 3 Σχολεία.

 Από τις 96 μαθήτριες οι 88 έχουν εγγραφεί σε ένα μόνο Σχολείο, 7 σε 2 Σχολεία και 1 σε 3 Σχολεία. 

***

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ:ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΜΕΡΟΠΗ, ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ, ΒΑΛΥΡΑ

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ:ΜΕΡΟΠΗ , ΒΑΛΥΡΑ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ : ΜΕΡΟΠΗΣ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ


Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΨΥΧΑΛΟΣ ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 1924
ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΥΡΑΣ ΤΟ 1958
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΛΑΩΝ 1-8-1935

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1957

ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1954

ΕΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1959
ΑΡΡΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΗΛΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ 1954

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: