Σάββατο 6 Μαΐου 2023

ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΠΑΡΕΔΡΟΙ, ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τα ΦΕΚ 15 και 41,42 του 1834 Περί μοναστηριών και Εκκλησιαστικής περιουσίας διαπιστώνουμε   ότι οι τότε δήμοι γύρω από το Ανδρομονάστηρο,οι πάρεδροι του τότε δήμου Ανδανίας και οι ιερείς χωριών από την Άνω Μεσσηνία κάνουν προτάσεις στην μη διάλυση και κατάργηση του  ιστορικού Ανδρομονάστηρου, που ήταν μετόχι της μονής Σινά.

Για όποιον θέλει να κάνει έρευνα , μελέτη ,καταγραφή, αποθήκευση, και αρχειοθέτηση  στα ΓΑΚ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ,κτυπώντας στο διαδίκτυο τον παρακάτω σύνδεσμο σε 20 σελίδες υπάρχουν 198 ψηφιακά αντίγραφα, τα οποία  μπορεί να μελετήσει και αντιγράψει.

[Φάκελος] GRGSA-CSA_PAOMONAST.F000397
Φάκελος #397 - ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ (1833-1886)  [1834 - 1847]
Μοναί Επαρχίας Μεσσήνης: Σωτήρος Μεταμόρφωσις ή Ανδριανομοναστήριον ή Ανδρομονάστηρον .- (Μονή διαλελυμένη) .- Δήμος Ιθώμης.

Από τα 42 ΦΕΚ  του  1834 τα 9  έχουν άμεση σχέση με δυσάρεστα γεγονότα που  αποδεικνύουν γιατί η μεσσηνιακή επανάσταση ήταν κοινωνική ,οικονομική, και πολιτική . Δημοσιοποιούμε το ΦΕΚ 28 με βάσει του οποίου καταδικάστηκαν οι πρωταγωνιστές της μεσσηνιακής επανάστασης. Το ΦΕΚ αυτό περιέχει 2 διατάγματα. Το ένα χαρακτηρίζει  τη Μεσσηνιακή Επανάσταση  εκραγείσες ταραχές και το άλλο έχει τη σύσταση για στρατιωτική δίκη στους νομούς Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα υπόλοιπα ΦΕΚ έχουμε μόνο την πρώτη σελίδα και το πληροφοριακό υλικό από τα διάφορα βιβλία που κυκλοφορούν και έχω συγκεντρώσει αποκλειστικά για τη Μεσσηνία

Τα 9 από τα 42 ΦΕΚ είναι τα παρακάτω:

ΦΕΚ 3. ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΦΕΚ 11. ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 15, 41, 42.  ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΟΝΩΝ ΛΟΥΚΟΥΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

ΦΕΚ 19..ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΦΕΚ 20 .ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

ΦΕΚ 28. 1.ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΝ ΕΚΡΑΓΕΙΣΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ.

2.ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

ΦΕΚ 33.. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΟΚΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821

 

   ΙΣΤΟΡΙΚΑ (Μακρυγιάννης)

Ο Μακρυγιάννης* με τον οξύτατο πολιτικό του λόγο μας περιγράφει,  για τους βαβαροκράτες, που έφερε μαζί του ο Όθωνας στην Ελλάδα. Αυτείνοι αφεντάδες μας και μείς ειλωτές τους . Πήραν τα καλλίτερα υποστατικά ,τις καλλίτερες θέσες, τους σπιτότοπους , στα υπουργεία βαρείς μιστούς. Δανείζουν  τα χρηματά τους 2% και 3% το μήνα , παίρνουν υποθήκες – σ’ ένα χρόνο και λιγότερον κάνει 10 και το παίρνει 1 ,γίναν όλοι διοχτήτες. Κριταί αύτείνοι, αφεντάδες αυτείνοι, όπου να πάνε οι Έλληνες όλο υλιές τρώνε. Η φτώχεια άξηνε, λίγο φταίξιμο να κάνει ο αγωνιστής, χάψη (φυλακή). Άλλος επί ζωγής, άλλος κόψιμον με την τζελοτίνα……γιόμωσαν οι χάψες του κράτους.

Να δώσετε εις τους απλούς 50 στρέμματα γης και κατ’ αναλογία να πάτε μέχρι το βαθμό του χιλίαρχου, γιατί τα μοναστήρια κατέχουν το 1\4 του ελληνικού εδάφους.

 Η ελέω Θεού  μοναρχία που επιβλήθηκε στη χώρα από τις προστάτιδες δυνάμεις , στεριώνει πιο πολύ τις φεουδαρχικές δυνάμεις στην εξουσία. Μας κατάργησαν την τοπική αυτοδιοίκηση και μας εφάρμοσαν τα συστήματα του βαυαρικού φεουδαρχισμού.

Η άποψη του Μακρυγιάννη, αντιπάλου της Αντιβασιλείας

Ότι οι Μπαυαρέζοι και οι οπαδοί τους Έλληνες θέλαν να μας φάνε κι’ ο Θεός μας γλύτωσε από τους κακούς τους σκοπούς. Και πασκίζαμεν έξω και μέσα με τρόπον και κατηχούσαμεν τους ανθρώπους ίσως και κινηθούμεν διά τα έξω και λευτερωθούμεν κ’ εμείς εδώ μέσα και κάμωμεν νόμους στέρεους και διοικηθούμεν ως άνθρωποι˙ ότι μας κυβερνούν οι ανθρωποφάγοι με το «έτζι θέλω» και κρίμα ’στα αίματα και θυσίες οπού κάμαμεν.

Ο στρατός βασίστηκε, αρχικά, στους περίπου 3.500 Βαυαρούς στρατιωτικούς που είχαν έρθει μαζί με τον Όθωνα στην Ελλάδα. Οι Έλληνες αγωνιστές που δεν έγιναν δεκτοί στις ένοπλες δυνάμεις του κράτους έμειναν χωρίς κανέναν πόρο ζωής, με αποτέλεσμα τη μεγάλη δυσαρέσκειά τους. Αρκετοί από αυτούς στράφηκαν στη ληστεία.
Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, επιμ. Ι. Βλαχογιάννη (1907), Γιοβάνης, Αθήνα 1968, τόμ. 2, σ. 109.

Η μετέπειτα επανάσταση  της 3ης  Σεπτεμβρίου  του 1843  είχε πολλά κοινά σημεία με τη μεσσηνιακή επανάσταση, και με  πρωταγωνιστή το Μακρυγιάννη,  που υποχρέωσε τον Όθωνα να παραχωρήσει  σύνταγμα και να αντικαταστήσει τους βαυαροκρατίες  στις διάφορες θέσεις που κατείχαν, από Έλληνες.

Ήθελα σύνταμα για την πατρίδα μου
Να κυβερνηθεί με νόμους
κι’ όχι με το ¨ετζι θέλω¨΄.

*Άπαντα Μακρυγιάννη, τόμος 1ος , ιστορικές εκδόσεις 1821, Έλλη Αλεξίου, Γιάννης Βλαχογιάννης.

 Ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα «Απομνημονεύματά του, ασχολείται με το θέμα της διάλυσης των μοναστηριών, τις ντροπιαστικές καταστάσεις που ακολούθησαν και την πείνα των μοναχών: «Διάλυσαν τα μοναστήρια, συνφώνησαν με τους Μπαυαρέζους και πούλαγαν τα δισκοπότηρα κι όλα τα γερά (ενν. ιερά) εις το παζάρι, και τα ζωντανά δια δίχως τίποτα. Παίρναν οι τοιούτοι … Αφάνισαν όλως διόλου τα μοναστήρια και οι καϊμένοι οι καλόγεροι όπου αφανιστήκαν εις τον αγώνα, πεθαίνουν της πείνας μέσα στους δρόμους, οπού αυτά τα μοναστήρια ήταν προπύργια της απανάστασής μας. Ότι εκεί ήταν και οι τζεμπιχανέδες μας κι όλα τ’ αναγκαία του πολέμου … Και θυσίασαν οι καϊμένοι οι καλόγεροι και σκοτώθηκαν οι περισσότεροι εις τον αγώνα».

Σο κρατικό αυτό νομικό πρόσωπο (ΦΕΚ 41/1834) ιδρύθηκε για να διαχειριστεί την περιουσία των Μονών, τις οποίες διέλυσε και δήμευσε η Αντιβασιλεία δυνάμει των βασιλικών διαταγμάτων της 25/9/1833 και 25/2/ 1834. Οι διαλελυμένες  Μονές των ετών 1833-1834 υπολογίζονται σε 416 .

 ΙΩΑΝΝΟΥ Μ.ΒΟΡΒΙΛΑ

Η ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Μ.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1989

Οι υποφαινόμενοι δηλοποιούμεν ότι εδώ εις το χωριό μας Ασλάναγα, σώζεται του Μοναστηρίου της Παναγίας όπου ονομάζεται του Βουλκάνου εν Μετόχιον ερείπιον, από 70 σχεδόν χρόνων, το οποίον Μετόχιον έχει και ξερικά χωράφια χέρσα, και άχρηστα έκτοτε στρέμματα 20.

15-7-1834

Ο δημογέρων του Ασλάναγα Δ. Χρυσοβέργης

Οι Πρόκριτοι: Αποστόλης Χαλασοχώρης, Παναγιώτης Χαντζής και  Θεόδωρος Κον…

Σελίδα 76.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα κτυπώντας  την παρακάτω ανάρτηση που είναι στην ιστοσελίδα μου  το 2021

3.ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ 1834. ΤΑ 9 (3, 11, 15,19,20, 28, 33, 41, 42 )ΦΕΚ ΤΟΥ 1834 ΑΠΟ ΤΑ 42.

Θα αναρτηθούν 8 διαφορετικές αναρτήσεις για το Ανδρομονάστηρο και Μονή Βουλκάνου. 

 Δεν υπάρχουν σχόλια: