Σάββατο 12 Αυγούστου 2023

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1836,ΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ, ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟ 1957.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τα ΦΕΚ 15 και 41 του 1834 Περί μοναστηριών και Εκκλησιαστικής περιουσίας διαπιστώνουμε  ότι η περιουσία της Μονής Βουλκάνου ήταν αρκετά μεγάλη. Κάνουμε  δημοσίευση της περιουσίας του έτους το 1836 από  τα διάφορα χωριά που είχε περιουσία η Μονή Βουλκάνου  .Για όποιον ενδιαφέρεται, τα πρωτότυπα φωτοαντίγραφα παρέχονται δωρεάν , μαθαίνοντας την ιστορία των προγόνων τους.

Για όποιον θέλει να κάνει έρευνα , μελέτη ,καταγραφή, αποθήκευση, και αρχειοθέτηση  στα ΓΑΚ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ,κτυπώντας στο διαδίκτυο τον παρακάτω σύνδεσμο σε 64 σελίδες υπάρχουν 1269 ψηφιακά αντίγραφα, τα οποία  μπορεί να μελετήσει και αντιγράψει.

Στο χωριό Τζεφερεμίνι (Βαλύρα ) στους πίνακες υπάρχουν 11 ιδιοκτησίες ,τις οποίες νοίκιαζαν Βαλυραίοι , με πλειοδοτικό διαγωνισμό.

 

Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.

 

Πλοήγηση

[Αρχείο] GRGSA-CSA_PAOMONAST
Αρχείο Μοναστηριακών   [1833 - 1886]
Περιέχει γενικά μοναστηριακά έγγραφα περί των Μοναστηριών του Κράτους, διατάξεις και έγγραφα που αφορούν όλες εν γένει τις Μονές και μονα...

 

Πλοήγηση

[Φάκελος] GRGSA-CSA_PAOMONAST.F000396
Φάκελος #396 - ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ (1833-1886)  [1834 - 1854]
Μοναί Επαρχίας Μεσσήνης: Θεοτόκου Κοίμησις, ή Μονή Βουλκάνου - (Μονή διατηρουμενη) - Δήμος Ιθώμης.

 

ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1269     ΦΥΛΛΑ  64

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΤΟ 1957

Ο εξαδελφός μου Κώστας Παπαγεωργίου μου παρέδωσε ένα φάκελο με τα 276 ονόματα ακτημόνων κληρούχων από τα 6 χωριά της περιοχής μας, και το χάρτη με  τα χωρισμένα αγροκτήματα. Οι χαρακτηρισμοί ήταν αγρός Α, αγρός Β, λειβάδι και λόφος Α, λόφος Β.

Διαπιστώνεται ότι τότε δεν υπήρχε κλήρος γης και η Ι.Μ.ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ δώρησε τα κτήματα για καλλιέργεια.
Η προηγούμενη γενιά τα ξελόγγισε, φυτούργησε, καλλιέργησε και τώρα έχουν επανέλθει στο παλιό καθεστώς εγκαταλειμμένα και λογγομένα, γιατί απαξιώθηκε η γη, όπως το αυλάκι ,η δέση, οι νερόμυλοι και η Πολιτιστική μας κληρονομιά. Σώζονται ορισμένα κτήματα σε καλή κατάσταση και η φάρμα Μπουρίκα που εκτρέφει διάφορα είδη ζώων.
Τότε που ξελόγγιζαν τα κτήματα φόρτωναν τα άλογα, γαϊδούρια, και μουλάρια και πωλούσαν στο καμίνι των συνεταίρων στη Βαλύρα Αθανασίου Λιοντήρη και Βασίλη Σταυριανόπουλου, ανάλογα με το φόρτωμα και το είδος ξύλου  από 4-8 δραχμές το φόρτωμα.
Στο καμίνι δουλέψαμε  σχεδόν όλα τα Λυράκια και τα παιδιά της ηλικίας μας, για το μεροκάματο του τρόμου ,του πόνου, και της αγωνίας, έναντι γλίσχρου μεροκάματου, κουβαλώντας νερό με πέτρινα βαρέλια που τα γεμίζαμε από το αυλάκι που περνούσε από τις γραμμές του τραίνου ,έξω από το σχολείο μας, τζουβέρες, ξεκαμίνιασμα ,και χορεύοντας στη λάσπη για να γίνει πιο μαλακή. Όποτε είχε ζόρι πολύ βάζαμε κάποια πρόκα στη μηχανή δεν έβγαινε από το καλούπι κεραμίδι ή τούβλο  και ώσπου να λυθεί και μονταριστεί η μηχανή εμείς απολαμβάναμε τα διάφορα παιχνίδια ή πηγαίναμε να γεμίσουμε τα μεταλλικά βαρέλια νερό από το αυλάκι.
Ένας από τους κληρούχους ήταν και ο θείος μου ΠΑΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με
  Α.Α.226 και έχει το αποδεικτικό στοιχείο για την πληρωμή της 7ης τοκοχρεολυτικής δόσης , που λήγει 30-9- 1967 με 40,40 μεταλλικές δραχμές. 

18-3-1958

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ ΣΕ 6 ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ .

ΧΕΡΣΟΛΕΊΒΑΔΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 5.442,5

ΓΕΩΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

ΚΛΗΡΟΥΧΟΙ 276

ΚΛΗΡΟΙ 296

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 692

ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 14629

ΧΩΡΙΑ

ΑΡΣΙΝΟΗ                   =        6

ΒΑΛΥΡΑ                     =    162   

ΛΑΜΠΑΙΝΑ                =        5

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ           =     55

ΜΕΛΙΓΑΛΑ                  =      1

ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ              =     47

ΣΥΝΟΛΟ                     =  276

Το βιβλίο περιλαμβάνει 3 μέρη.

Στην αρχή περιέχει  διάφορους πίνακες όπως: Δρόμοι, αγροί, ρεύματα, καλλιεργούμεναι μικροιδιοκτησίαι, καλλιεργούμεναι ιδιοκτησίαι, χερσολείβαδα, δάση, και ποταμός Μαυροζούμενα.

Στις σελίδες1-56 είναι οι 276 δικαιούχοι από τα 6 χωριά και οι επόμενες σελίδες 57-61 υπάρχει απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα οριστικής διανομής του αγροκτήματος.

Το βιβλίο συνοδεύεται από χάρτη  που έχει αριθμημένα τα αγροκτήματα προς διανομή. Δεν βρίσκεται σε πολύ κατάσταση, αποτελείται από 4 φύλλα που είναι διπλωμένα και θα τον φωτοτυπήσουμε για να είναι σε καλλίτερη κατάσταση και ενιαίο χαρτί.

 Ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα «Απομνημονεύματά του, ασχολείται με το θέμα της διάλυσης των μοναστηριών, τις ντροπιαστικές καταστάσεις που ακολούθησαν και την πείνα των μοναχών: «Διάλυσαν τα μοναστήρια, συνφώνησαν με τους Μπαυαρέζους και πούλαγαν τα δισκοπότηρα κι όλα τα γερά (ενν. ιερά) εις το παζάρι, και τα ζωντανά δια δίχως τίποτα. Παίρναν οι τοιούτοι … Αφάνισαν όλως διόλου τα μοναστήρια και οι καϊμένοι οι καλόγεροι όπου αφανιστήκαν εις τον αγώνα, πεθαίνουν της πείνας μέσα στους δρόμους, οπού αυτά τα μοναστήρια ήταν προπύργια της απανάστασής μας. Ότι εκεί ήταν και οι τζεμπιχανέδες μας κι όλα τ’ αναγκαία του πολέμου … Και θυσίασαν οι καϊμένοι οι καλόγεροι και σκοτώθηκαν οι περισσότεροι εις τον αγώνα».

Σο κρατικό αυτό νομικό πρόσωπο (ΦΕΚ 41/1834) ιδρύθηκε για να διαχειριστεί την περιουσία των Μονών, τις οποίες διέλυσε και δήμευσε η Αντιβασιλεία δυνάμει των βασιλικών διαταγμάτων της 25/9/1833 και 25/2/ 1834. Οι διαλελυμένες  Μονές των ετών 1833-1834 υπολογίζονται σε 416 .

 ΙΩΑΝΝΟΥ Μ.ΒΟΡΒΙΛΑ

Η ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Μ.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1989

Οι υποφαινόμενοι δηλοποιούμεν ότι εδώ εις το χωριό μας Ασλάναγα, σώζεται του Μοναστηρίου της Παναγίας όπου ονομάζεται του Βουλκάνου εν Μετόχιον ερείπιον, από 70 σχεδόν χρόνων, το οποίον Μετόχιον έχει και ξερικά χωράφια χέρσα, και άχρηστα έκτοτε στρέμματα 20.

15-7-1834

Ο δημογέρων του Ασλάναγα Δ. Χρυσοβέργης

Οι Πρόκριτοι: Αποστόλης Χαλασοχώρης, Παναγιώτης Χαντζής και  Θεόδωρος Κον…

Σελίδα 76. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: