Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 1953-58

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΤΟΣ                     ΤΑΞΕΙΣ              ΑΓΟΡΙΑ              ΚΟΡΙΤΣΙΑ             ΣΥΝΟΛΟ

1953-4                            Α                      19                           16                               35

1954-5                             Β                      11                           11                               22

1955-6                              Γ                      10                             9                              19

1956-7                              Δ                        8                             9                             17

1957-8                              Ε                         6                             8                            14

1958-9                             ΣΤ                         6                             6                          12

Με βάση τα αριθμητικά αποτελέσματα των τάξεων διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη  απόρριψη  ήταν  στην πρώτη τάξη 13 άτομα  (8 αγόρια και 5 κορίτσια).

Στην τελευταία τάξη δημοτικού, φοίτησαν κανονικά μόνο 12 άτομα, περίπου το 1\3

 (6 αγόρια, 6 κορίτσια), από τα 35 που φοίτησαν  στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου Βαλύρας. 

  ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 1953-58 ΤΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 1953-4


1

Καίσαρης

Τρύφων

Χρ.

1946

8

Βαλύρα

κασσιτερωτής

2

Χαλικούρα

Ευαγγελία

Γ.

1946

8

Βαλύρα

κτηματίας

3

Καρύδη

Φωτούλα

Γεώργιος

1946

8

Βαλύρα

ορφανή

4

Μανωλοπούλου

Βασιλική

Σπήλιος

1946

8

Βαλύρα

κτηματίας

5

Λάγιου

Παντζέχρω

Λυσ.

1946

8

Βαλύρα

υποδηματοποιός

6

Μπουρίκας

Ιωάννης

Νικ.

1946

8

Βαλύρα

εργάτης

7

Μπαλτόπουλος

Βασίλειος

Ιωάννης

1946

8

Βαλύρα

κτηματίας

8

Γκομέση

Σταυριανή

Θεόδωρος

1946

8

Βαλύρα

κτηματίας

9

Ανδριόπουλος

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

1946

8

Βαλύρα

σιδηροδρομικός

10

Βίγκος

Νικόλαος

Αθανάσιος

1947

7

Βαλύρα

ξυλουργός

11

Γκομέσης

Σπυρίδων

Γεώργιος

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

12

Διαμαντόπουλος

Γεώργιος

Στ.

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

13

Κόνιαρης

Παναγιώτης

Περικλής

1947

7

Βαλύρα

υποδηματοποιός

14

Λιοντήρης

Αλέξ.

Χαρ.

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

15

Λιοντήρης

Νικόλαος

Παναγιώτης

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

16

Λιοντήρης

Γεώργιος

Ιωάννης

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

17

Λύρας

Ιωάννης

Δημήτριος

1947

7

Βαλύρα

ορφανός

18

Μπόβης

Δημήτριος

Παν.

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

19

Μπόβης

Βασίλειος

Παντελής

1947

7

Βαλύρα

εργάτης

20

Περιβολάρης

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

1947

7

Βαλύρα

εργάτης

21

Πολύδωρος

Βασίλειος

Γεώργιος

1947

7

Βαλύρα

εργάτης

22

Ραμογιαννόπουλος

Χαράλαμπος

Αθανάσιος

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

23

Σταυριανόπουλος

Παναγιώτης

Φ.

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

24

Σταυριανόπουλος

Β.

 

1947

7

Βαλύρα

εργοστασιάρχης

25

Σπηλιώτης

Θεόδωρος

Αθανάσιος

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

26

Τσιάμης

Δημήτριος

Γεώργιος

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

27

Φειδάς

Δημήτριος

Αντώνιος

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

28

Γκομέση

Δήμητρα

Αθανάσιος

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

29

Λύρα

Ιωάννα

Δημήτριος

1947

7

Βαλύρα

ορφανή

30

Μπάκα

Χριστίνα

Ι.

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

31

Μπόβη

Βασιλική

Δημήτριος

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

32

Μπακοπούλου

Σταυρούλα

Κωνσταντίνος

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

33

Μποβάκη

Κυριακή

Παύλος

1947

7

Βαλύρα

εργάτης

34

Τσιάμη

Θεοδώρα

Παντελής

1947

7

Βαλύρα

παντοπώλης

35

Φεφοπούλου

Γεωργία

Κωνσταντίνος

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

36

Χριστάκη

Μαρία

Κωνσταντίνος

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

37

Μακρή

Κλημεντία

Αναστάσιος

1947

7

Βαλύρα

έμπορος

38

Ντουραμάκου

Ευγενία

Χρ.

1946

8

Βαλύρα

κτηματίας

39

Θεοδωρακοπούλου

Ευφροσύνη

Ευσ.

1947

7

Αριστοδήμιο

ψιλικατζής

40

Αδαμοπούλου

Βασιλική

Σωτήριος

1947

7

Σιάμου

εργάτης

41

Ηλιοπούλου

Καλλιρρόη

Ανδρέας

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

42

Καρύδης

Παναγιώτης

Θεμιστοκλής

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

43

Κανακάκη

Σταυρούλα

Πέτρος

1947

7

Πειραιάς

εργάτης

44

Γεωργούλια

Βασιλική

Ιωάννης

1947

7

Βαλύρα

κτηματίας

45

Γεωργακόπουλος

Αθανάσιος

Στ.

1945

9

Βαλύρα

εργάτης

46

Περιβολάρης

Παναγιώτης

Δημήτριος

1945

9

Βαλύρα

εργάτης

47

Μπλέκος

Στυλιανός

Κ.

1947

7

Βαλύρα

κτίστης

 

            

Τάξη Έκτη, σχολικό έτος 1958 - 59

αα Τάξης

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα πατέρα

Έτος γέννησης

Ηλικία

Τόπος γέννησης

Επάγγελμα πατέρα

1

Τσιλίκας

Ιωάννης

Αθανάσιος

1946

13

Βαλύρα

καραγωγέας

2

Φειδάς

Δημήτριος

Αντώνιος

1947

12

Βαλύρα

κτηματίας

3

Ραμογιαννόπουλος

Χαράλαμπος

Αθανάσιος

1947

12

Βαλύρα

κτηματίας

4

Λάγιου

Παντζέχρω

Λυσ.

1946

13

Βαλύρα

ψιλικατζής

5

Σαραντοπούλου

Χρυσαυγή

Παναγιώτης

1946

13

Σκάλα

απόδημος

6

Γκομέσης

Σπυρίδων

Γεώργιος

1947

12

Βαλύρα

κτηματίας

7

Γρίβας

Δημήτριος

Κωνσταντίνος

1943

16

Βαλύρα

ορφανός

8

Λύρα

Ιωάννα

Δημήτριος

1947

12

Βαλύρα

ορφανή

9

Λινάρδος

Αναστάσιος

Πάτροκλος

1946

13

Βαλύρα

κτηματίας

10

Ντουραμάκου

Ευγενία

Χρ.

1947

13

Βαλύρα

κτηματίας

11

Λύρας

Ιωάννης

Δημήτριος

1947

12

Βαλύρα

ορφανός

12

Καρτερολιώτης

Σπυρίδων

Χρ.

1946

13

Βαλύρα

κτηματίας

13

Πολύδωρος

Παναγιώτης

Γεώργιος

1945

14

Βαλύρα

κτηματίας

14

Μακρή

Κλημεντία

Αναστάσιος

1947

12

Βαλύρα

παντοπώλης

15

Χριστάκης

Ιωάννης

Λεωνίδας

1946

13

Βαλύρα

κτηματίας

16

Μπόβης

Δημήτριος

Παν.

1947

12

Βαλύρα

κτηματίας

17

Φειδάς

Σπυρίδων

Αρισ.

1945

14

Βαλύρα

κτηματίας

18

Μπακοπούλου

Σταυρούλα

Κωνσταντίνος

1947

12

Βαλύρα

κτηματίας

19

Τσιάμη

Θεοδώρα

Παντελής

1947

12

Βαλύρα

παντοπώλης

20

Λιοντήρης

Νικόλαος

Παναγιώτης

1947

12

Βαλύρα

κτηματίας

21

Ηλιοπούλου

Κωνσταντίνα

Ηλίας

1946

13

Βαλύρα

κτηματίας

22

Γεωργούλια

Βασιλική

Ιωάννης

1947

12

Βαλύρα

κτηματίας

23

Αδαμοπούλου

Βασιλική

Σωτήριος

1947

12

Σιάμου

κτηματίας

24

Θεοδωρακόπουλος

Αθανάσιος

Ευσ.

1946

13

Αριστοδήμειο

ψιλικατζής

25

Σφήκας

Δημήτριος

Σταύρος

1944

15

Βαλύρα

σιδηροδρομικός

26

Διαμαντοπούλου

Παναγιώτα

Σταμάτιος

1946

13

Βαλύρα

εργάτης

27

Τσιλιβίτη

Πολυτίμη

Σπυρίδων

1946

13

Βαλύρα

κτηματίας

28

Μητροπούλου

Δήμητρα

Αριστ.

1945

14

Βαλύρα

συνταξιούχος

29

Μητροπούλου

Αναστασία

Αριστ.

1946

13

Βαλύρα

συνταξιούχος

30

Καρτερολιώτη

Ηλέκτρα

Κωνσταντίνος

1946

13

Βαλύρα

κτηματίας

31

Φίλιος

Ιωάννης

Δημήτριος

1944

15

Βαλύρα

μικροπωλητής

32

Μπούντος

Μιχαήλ

Ευστ.

1944

15

Βαλύρα

κτηματίας

33

Κανακάκη

Σταυρούλα

Πέτρος

1946

13

Πειραιάς

εργάτης

    

        ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 1953-8

1

Αδαμοπούλου

Βασιλική

Σωτήριος

1947

Σιάμου

εργάτης

2

Ανδριόπουλος

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

1946

Βαλύρα

σιδηροδρομικός

3

Βίγκος

Νικόλαος

Αθανάσιος

1947

Βαλύρα

ξυλουργός

4

Γεωργακόπουλος

Αθανάσιος

Στ.

1945

Βαλύρα

εργάτης

5

Γεωργακόπουλος

Κωνσταντίνος

Ανδρέας

1945

Ράδου

κτηματίας

6

Γεωργούλια

Βασιλική

Ιωάννης

1947

Βαλύρα

κτηματίας

7

Γκομέση

Δήμητρα

Αθανάσιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

8

Γκομέση

Σταυριανή

Θεόδωρος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

9

Γκομέσης

Σπυρίδων

Γεώργιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

10

Γρίβας

Δημήτριος

Κωνσταντίνος

1943

Βαλύρα

ορφανός

11

Δημητρακόπουλος

Παναγιώτης

Δ.

1945

Βαλύρα

κτηματίας

12

Διαμαντόπουλος

Γεώργιος

Στ.

1947

Βαλύρα

κτηματίας

13

Διαμαντοπούλου

Παναγιώτα

Σταμάτιος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

14

Ηλιοπούλου

Καλλιρρόη

Ανδρέας

1947

Βαλύρα

κτηματίας

15

Ηλιοπούλου

Κωνσταντίνα

Ηλίας

1946

Βαλύρα

κτηματίας

16

Θεοδωρακόπουλος

Αθανάσιος

Ευσ.

1946

Αριστοδήμειο

ψιλικατζής

17

Θεοδωρακοπούλου

Ευφροσύνη

Ευσ.

1947

Αριστοδήμιο

ψιλικατζής

18

Καίσαρης

Τρύφων

Χρ.

1946

Βαλύρα

κασσιτερωτής

19

Κανακάκη

Σταυρούλα

Πέτρος

1947

Πειραιάς

εργάτης

20

Καραγεώργη

Σπυριδούλα

Σπ.

1945

Βαλύρα

ορφανή

21

Καρτερολιώτη

Ηλέκτρα

Κωνσταντίνος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

22

Καρτερολιώτης

Σπυρίδων

Χρ.

1946

Βαλύρα

κτηματίας

23

Καρύδη

Γαρυφαλιά

Γεώργιος

1944

Βαλύρα

κτηματίας

24

Καρύδη

Φωτούλα

Γεώργιος

1946

Βαλύρα

ορφανή

25

Καρύδης

Παναγιώτης

Θεμιστοκλής

1947

Βαλύρα

κτηματίας

26

Κόνιαρης

Γεώργιος

Περικλής

1943

Βαλύρα

υποδηματοποιός

27

Κόνιαρης

Παναγιώτης

Περικλής

1947

Βαλύρα

υποδηματοποιός

28

Λάγιου

Παντζέχρω

Λυσ.

1946

Βαλύρα

υποδηματοποιός

29

Λινάρδος

Αναστάσιος

Πάτροκλος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

30

Λιοντήρης

Αλέξ.

Χαρ.

1947

Βαλύρα

κτηματίας

31

Λιοντήρης

Γεώργιος

Ιωάννης

1947

Βαλύρα

κτηματίας

32

Λιοντήρης

Νικόλαος

Παναγιώτης

1947

Βαλύρα

κτηματίας

33

Λύρα

Ιωάννα

Δημήτριος

1947

Βαλύρα

ορφανή

34

Λύρας

Ιωάννης

Γεώργιος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

35

Λύρας

Ιωάννης

Δημήτριος

1947

Βαλύρα

ορφανός

36

Μακρή

Κλημεντία

Αναστάσιος

1947

Βαλύρα

έμπορος

37

Μανωλοπούλου

Βασιλική

Σπήλιος

1946

Βαλύρα

κτηματίας

38

Μητροπούλου

Αναστασία

Αριστ.

1946

Βαλύρα

συνταξιούχος

39

Μητροπούλου

Δήμητρα

Αριστ.

1945

Βαλύρα

συνταξιούχος

40

Μπάκα

Χριστίνα

Ι.

1947

Βαλύρα

κτηματίας

41

Μπακόπουλος

Παναγιώτης

Χαράλαμπος

1945

Βαλύρα

κτηματίας

42

Μπακοπούλου

Σταυρούλα

Κωνσταντίνος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

43

Μπαλτόπουλος

Βασίλειος

Ιωάννης

1946

Βαλύρα

κτηματίας

44

Μπαλτόπουλος

Νικόλαος

Ιωάννης

1943

Βαλύρα

κτηματίας

45

Μπλέκος

Στυλιανός

Κ.

1947

Βαλύρα

κτίστης

46

Μποβάκη

Κυριακή

Παύλος

1947

Βαλύρα

εργάτης

47

Μπόβη

Βασιλική

Δημήτριος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

48

Μπόβης

Βασίλειος

Παντελής

1947

Βαλύρα

εργάτης

49

Μπόβης

Δημήτριος

Παν.

1947

Βαλύρα

κτηματίας

50

Μπούντος

Μιχαήλ

Ευστ.

1944

Βαλύρα

κτηματίας

51

Μπουρίκα

Ευθυμία

Νικ.

1943

Βαλύρα

κτηματίας

52

Μπουρίκας

Ιωάννης

Νικ.

1946

Βαλύρα

εργάτης

53

Μυλωνάς

Ιωάννης

Αριστ.

1945

Βαλύρα

κτηματίας

54

Ντουραμάκου

Ευγενία

Χρ.

1946

Βαλύρα

κτηματίας

55

Περιβολάρης

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

1947

Βαλύρα

εργάτης

56

Περιβολάρης

Παναγιώτης

Δημήτριος

1945

Βαλύρα

εργάτης

57

Πολύδωρος

Βασίλειος

Γεώργιος

1947

Βαλύρα

εργάτης

58

Πολύδωρος

Παναγιώτης

Γεώργιος

1945

Βαλύρα

κτηματίας

59

Ραμογιαννόπουλος

Χαράλαμπος

Αθανάσιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

60

Σαραντοπούλου

Χρυσαυγή

Παναγιώτης

1946

Σκάλα

απόδημος

61

Σπηλιώτης

Θεόδωρος

Αθανάσιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

62

Σταυριανόπουλος

Β.

 

1947

Βαλύρα

εργοστασιάρχης

63

Σταυριανόπουλος

Παναγιώτης

Φ.

1947

Βαλύρα

κτηματίας

64

Σφήκας

Δημήτριος

Σταύρος

1944

Βαλύρα

σιδηροδρομικός

65

Τσιάμη

Θεοδώρα

Παντελής

1947

Βαλύρα

παντοπώλης

66

Τσιάμης

Δημήτριος

Γεώργιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

67

Τσιλιβίτη

Πολυτίμη

Σπυρίδων

1946

Βαλύρα

κτηματίας

68

Τσιλίκας

Ιωάννης

Αθανάσιος

1946

Βαλύρα

καραγωγέας

69

Φειδάς

Δημήτριος

Αντώνιος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

70

Φειδάς

Σπυρίδων

Αρισ.

1945

Βαλύρα

κτηματίας

71

Φεφοπούλου

Γεωργία

Κωνσταντίνος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

72

Φίλιος

Ιωάννης

Δημήτριος

1944

Βαλύρα

μικροπωλητής

73

Χαλικούρα

Ευαγγελία

Γ.

1946

Βαλύρα

κτηματίας

74

Χατζή

Βασιλική

Κωνσταντίνος

1945

Καλαμάτα

κτηματίας

75

Χατζή

Παναγιώτα

Σωτήριος

1946

Ζυγοβίστι

ποιμήν

76

Χριστάκη

Καλλιόπη

Κωνσταντίνος

1944

Βαλύρα

κτηματίας

77

Χριστάκη

Μαρία

Κωνσταντίνος

1947

Βαλύρα

κτηματίας

78

Χριστάκης

Ιωάννης

Λεωνίδας

1946

Βαλύρα

κτηματίας

      

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΡΑΧΕΣ ΤΟ 1953-4

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ ΤΟ 1958

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: