Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

1821. ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΛΙΝΑΡΔΟ ΛΟΧΑΓΟ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΕΡΡΩΝ το 1839 ηλικίας 48 ετών,ΜΕ ΧΑΛΚΟΥΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ .


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ***

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ  με βάση την αιτησή του για αριστείο το 1839 ήταν 48 ετών και δήμαρχος Δερρών που τον αποτελούσαν τα χωριά Σκάλα Βαλύρα. Έίχε το βαθμό του λοχαγού με 30 βαλυραίους  στρατιώτες, πολέμησε σε όλες τις μάχες του απελευθερωτικού αγώνα με το Δυρραχίτη οπλαρχηγό Παναγιώτη Κεφάλα. και με βάση την αίτηση ήταν το 1821 30 ετών, το 1821.

Κάνοντας εκ νέου μελέτη, έρευνα, καταγραφή στα ΓΑΚ ΑΘΗΝΩΝ, βρήκαμε και άλλα στοιχεία από διάφορους φακέλλους για το Βασίλη Λινάρδο, τον οπλαρχηγό από το Ζευγολατιο Αναστασόπουλο Αλέξιο που είχε στρατιώτες αο διάφορα χωριά και από τη Βαλύρα 12, και από τα ΓΑΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ μαζί με άλλους Βαλυραίους.

Ο δήμος Δερρών δημιουργήθηκε με το ΦΕΚ   80 1836 με διορισμένο δήμαρχο τον Αναγνώστη Πουλόπουλο και εισπράκτορα τον γ.  Νικολακόπουλο .Με το ΦΕΚ 22 1840  οι δήμοι Δερρών και Στενυκλήρου ενσωματώθηκαν στο Δήμο Οιχαλίας και οι 14 δήμοι της επαρχίας Μεσσήνης έγιναν 6.Ολόγος συγχώνευσης των δήμων έγινε γιατί όσοι δήμαρχοί ήταν αντιοθωνικοί καταργήθηκαν και ενδωματώθηκαν σε δήμους που είχαν εκλεγεί οθωνικοί δήμαρχοι. .Στο  δήμο Οιχαλίας ήταν ο Α. Σταθουλόπουλος και εισπράκτορας ο Ι. Δρούτσας

Είχαμε αναρτημένα στην ιστοσελίδα μου ι  σε συνεργασία με τον κάθετο απόγονο μαθητή μου  ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟ σε 11 συνέχειες το γενεαλογικό του δένδρο, και σε αυτήν την ανάρτηση –δημοσίευση προσθέτουμε νέα στοιχεία από τη νέα μελέτη-έρευνα καταγραφή.

Τα νέα  στοιχεία είναι οι φάκελοι αριστείων : φ  32, 43, 47, 49,  και

Φάκελος  Μοναστηριακά  φ 396  1845 που με το γιό του Ιωάννη σε δημοπρασία της μονής Βουλκάνου με τους τότε πλούσιους τη; Βαλύρας, πλειοδοτούσαν στην ενοικίαση  των κτημάτων της Βαλύρας που ανήκαν στη μονή.

Το 1957 σε 256 ακτήμονες από 6 χωριά της περιοχής έγινε διανομή κτημάτων της μονής Βουλκάνου και το αρχείο αυτό έχει στην κατοχή του ο εξαδελφός μου Κώστας Παπαγεωργίου, που ό πατέρας του ήταν ένας από αυτούς  και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα μας 


ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ,ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΠΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΤΟ 1839 ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΟΤΥΠΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥΣΑΡΙΣΤΕΙΩΝ.

Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000032.IT000144
Τεκμήριο #144 - Aτομική αίτηση απονομής  [7 Αυγούστου 1839]
Αίτηση του Βασίλειου Λινάρδου προς το δήμαρχο Δερρών, προκειμένου να του απονεμηθεί αριστείο. Στην αριστερή πλευρά του εγγράφου υπάρχει η...

[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000043.IT000222
Τεκμήριο #222 - Aτομική αίτηση απονομής  [26 Νοεμβρίου 1839]
Αίτηση απονομής αριστείου του Γεώργιου Μπακανδράκη, κατοίκου του χωριού Δερραί (Σκάλα) του Δήμου Οιχαλίας, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει ...

[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000047.IT000160
Τεκμήριο #160 - Υπηρεσιακή αλληλογραφία  [20 Ιανουαρίου 1840]
Επιστολή του Διοικητή Μεσσηνίας προς την ¨επί των Στρατιωτικών Βασιλικήν Γραμματείαν της Επικρατείας¨, σύμφωνα με την οποία διαβιβάζονται...[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000047.IT000161
Τεκμήριο #161 - Υπηρεσιακή αλληλογραφία  [27 Απριλίου 1840]
Επιστολή του Διοικητή Μεσσηνίας προς την ¨επί των Στρατιωτικών Βασιλικήν Γραμματείαν της Επικρατείας¨, σύμφωνα με την οποία διαβιβάζεται ...

 


[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000047.IT000162
Τεκμήριο #162 - Υπηρεσιακή αλληλογραφία  [18 Απριλίου 1840]
Επιστολή του Δημάρχου Δερρών προς τη Διοίκηση Μεσσηνίας, σύμφωνα με την οποία διαβιβάζονται οι αναφορές περί απονομής αριστείου, κατοίκων...[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000047.IT000163
Τεκμήριο #163 - Υπηρεσιακή αλληλογραφία  [15 Ιανουαρίου 1840]
Επιστολή του Δημάρχου Δερρών προς τη Διοίκηση Μεσσηνίας, σύμφωνα με την οποία διαβιβάζονται οι αναφορές περί απονομής αριστείου κατοίκων ...


 


[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000047.IT000164
Τεκμήριο #164 - Aτομική αίτηση απονομής  [20 Δεκεμβρίου 1839]
Αίτηση απονομής αριστείου του Μαρίκου Πανουσόπουλου, κάτοικο του χωριού Σκάλα του δήμου Δερρών. Απευθύνεται στον Δήμαρχο Δερρών για να με...[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000047.IT000165
Τεκμήριο #165 - Aτομική αίτηση απονομής  [19 Δεκεμβρίου 1839]
Αίτηση απονομής αριστείου του Πανάγου Σταυριανόπουλου, κάτοικο του χωριού Σκάλα του δήμου Δερρών. Απευθύνεται στον Δήμαρχο Δερρών για να ...


 


[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000047.IT000166
Τεκμήριο #166 - Aτομική αίτηση απονομής  [20 Δεκεμβρίου 1839]
Αίτηση απονομής αριστείου του Παναγιώτη Πανουσόπουλου, κάτοικος του χωριού Σκάλα του δήμου Δερρών. Απευθύνεται στον Δήμαρχο Δερρών για ν...[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000047.IT000167
Τεκμήριο #167 - Aτομική αίτηση απονομής  [21 Δεκεμβρίου 1839]
Αίτηση απονομής αριστείου του Πανάγου Σινάνη, κάτοικος του χωριού Σκάλα του δήμου Δερρών. Απευθύνεται στον Δήμαρχο Δερρών για να μεσολαβ...

[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000047.IT000174
Τεκμήριο #174 - Aτομική αίτηση απονομής  [21 Δεκεμβρίου 1839]
Αίτηση απονομής αριστείου του Γαλάνη Νικολακόπουλου, κάτοικος του χωριού Σκάλα του δήμου Δερρών, ο οποίος απευθύνεται στον Δήμαρχο Δερρώ...

[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000049.IT000346
Τεκμήριο #346 - Υπηρεσιακή αλληλογραφία  [5 Φεβρουαρίου 1840]
Επιστολή από τον πάρεδρο του Δημάρχου Οιχαλίας προς την Βασιλική Διοίκηση Μεσσηνίας, στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση αριστείου του Β. Λι...[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000049.IT000347
Τεκμήριο #347 - Aτομική αίτηση απονομής  [3 Φεβρουαρίου 1840]
Επιστολή του Β. Λινάρδου προς την Βασιλική Διοίκηση Μεσσηνίας σχετικά με την αίτησή του για απονομή αριστείου. Μας πληροφορεί ότι δεν είν...

 


[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000049.IT000348
Τεκμήριο #348 - Πιστοποιητικά
Πιστοποιητικό των εκδουλεύσεων του Βασίλειου Λινάρδου υπογεγραμμένο από οπλαρχηγούς.

[Φάκελος] GRGSA-CSA_PAOMONAST.F000396
Φάκελος #396 - ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ (1833-1886)  [1834 - 1854]
Μοναί Επαρχίας Μεσσήνης: Θεοτόκου Κοίμησις, ή Μονή Βουλκάνου - (Μονή διατηρουμενη) - Δήμος Ιθώμης.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 540.577,585ΤΑ 3 ΤΕΚΜΗΡΙΑ 346-8 ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ 49 ΤΟΥ ΒΑΛΥΡΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΥΡΡΑΧΙΤΗ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΦΑΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ,ΤΟ 1821


[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000049.IT000346
Τεκμήριο #346 - Υπηρεσιακή αλληλογραφία  [5 Φεβρουαρίου 1840]
Επιστολή από τον πάρεδρο του Δημάρχου Οιχαλίας προς την Βασιλική Διοίκηση Μεσσηνίας, στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση αριστείου του Β. Λι...


Πλοήγηση

[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000049.IT000347
Τεκμήριο #347 - Aτομική αίτηση απονομής  [3 Φεβρουαρίου 1840]
Επιστολή του Β. Λινάρδου προς την Βασιλική Διοίκηση Μεσσηνίας σχετικά με την αίτησή του για απονομή αριστείου. Μας πληροφορεί ότι δεν είν...
Πλοήγηση

[Τεκμήριο] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000049.IT000348
Τεκμήριο #348 - Πιστοποιητικά
Πιστοποιητικό των εκδουλεύσεων του Βασίλειου Λινάρδου υπογεγραμμένο από οπλαρχηγούς.

ΤΑ  ΠΡΟΤΩΤΥΠΑ ΤΩΝ ΓΑΚ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ  ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ  ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 396 ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ .

***ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: