Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

ΓΑΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Κτυπώντας στο διαδίκτυο ΓΑΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ,  ο αρχειομνήμονας ανοίγει το  αρχείο. 

Στα περιεχόμενα  πηγαίνεις στη σελίδα 22 και υπάρχουν οι φάκελοι 396 για τη μονή Βουλκάνου (Κάτω Μοναστήρι) και 397 για το Ανδρομονάστηρο.

Η Μονή Βουλκάνου  έχει 64 σελίδες με 1269 ψηφιακά αντίγραφα τα έτη 1834-1854, και ο Ανδρομονάστηρο έχει 20 σελίδες με 198 ψηφιακά αντίγραφα τα έτη1834-1847, το οποίο ήταν μετόχι του ΣΙΝΑ.

Κάναμε επιλογή ορισμένων ψηφιακών αντιγράφων, για τα 2 ιστορικά μοναστήρια της περιοχής μας θυμίζοντας το παρελθόν τους και τους προγόνους μας, οι οποίοι με πλειοδοτικούς διαγωνισμούς νοίκιαζαν τα κτήματά τους.

Αναρτούμε και τους κωδικούς των 2 μοναστηριών για αυτούς που δεν είναι μυημένοι στο διαδίκτυο για εύκολη πρόσβασή τους, για να κάνουν μελέτη, έρευνα, καταγραφή, και μπορούν να αποθηκεύσουν-αρχειοθετήσουν  όσα ψηφιακά αντίγραφα επιθυμούν ή και όλα τα φηφιακά αντίγραφα, για τα 2 μοναστήρια, ή και διάφορα άλλα μοναστήρια της Μεσσηνίας και της Ελλάδος.

 Φορέας] GRGSA-CSA

Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.

 


[Αρχείο] GRGSA-CSA_PAOMONAST
Αρχείο Μοναστηριακών   [1833 - 1886]
Περιέχει γενικά μοναστηριακά έγγραφα περί των Μοναστηριών του Κράτους, διατάξεις και έγγραφα που αφορούν όλες εν γένει τις Μονές και μονα...

 


[Φάκελος] GRGSA-CSA_PAOMONAST.F000396
Φάκελος #396 - ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ (1833-1886)  [1834 - 1854]
Μοναί Επαρχίας Μεσσήνης: Θεοτόκου Κοίμησις, ή Μονή Βουλκάνου - (Μονή διατηρουμενη) - Δήμος Ιθώμης.

Φάκελος] GRGSA-CSA_PAOMONAST.F000397
Φάκελος #397 - ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ (1833-1886)  [1834 - 1847]
Μοναί Επαρχίας Μεσσήνης: Σωτήρος Μεταμόρφωσις ή Ανδριανομοναστήριον ή Ανδρομονάστηρον .- (Μονή διαλελυμένη) .- Δήμος Ιθώμης.

 ΣΕΛΙΔΕΣ 30 -31 ΨΗΦΙΑΚΆ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ  570-600

Η πρώτη ανάρτηση αναφέρεται στη μονή Βουλκάνου και ακολουθεί η δεύτερη που αναφέρεται στο Ανδρομονάστηρο. γνωρίζοντας το ιστορικό παρελθόν τους, τις χρονολογίες , τον αριθμό των ψηφιακών αντιγράφων, και τους προγόνους μας .

Από τη μονή Βουλκάνου έχω αντιγράψει-αποθηκεύσει –αρχειοθετήσει 300 ψηφιακά αντίγραφα και από το Ανδρομονάστηρο 130.

Οι  2 αναρτήσεις φυσικά θα έχουν  πολύ λιγότερα , αλλά χαρακτηριστικά ψηφιακά αντίγραφα θυμίζοντας την ιστορία τους και τους προγόνους μας.

Θα ακολουθήσουν άλλες 5 αναρτήσεις, θυμίζοντας πρόσωπα ,γεγονότα, και καταστάσεις θυμίζοντας το πλούσιο ιστορικό των μοναστηριών με την κτηματική τους περιουσία που είχαν στην περιοχή και στα χωριά ,τους νερόμυλους ,τα 164 ονόματα  απο τα γειτονικά χωριά που καλλιεργούσαν κτήματα του ανδρομονάστηρου ,και τους δήμους, πάρεδρους και ιερείς που ζητουσαννα μην διαλυθεί η Μονή του Ανδρομονάστηρου.


ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ  Η ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ.

ΕΣΟΔΑ -ΕΞΟΔΑ ΜΟΝΗΣ 1836-1848


 
ΟΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΓΚΡΑΒΟΥΡΙΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΟΝΑΚΙΔΗ.

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΟΘΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ*
Απόσπασμα επιστολής της Μεσσηνίας μηνολογουμένης 29-5-1840.
Εφημερίδα της Αθήνας «Αθήνα» φύλλο 721 , 5-6-1840 , σελίδα 1847.

Σε φανερώνω προς γνώσιν σου ότι ο Βασιλεύς την 25 αναχωρήσας από Καλάμας διανυκτεύρευσε εις Τζαφερεμίνην, καθ΄ οδόν του έδωκαν αναφοράς συσσωματομένοι πολλοί, φωνάζοντες να κάμη έλεος και να δώση ακρόασιν εις τα κατά των αρχών παράπονά των, εβγήκαν και άλλοι εναντίοι εις εν μέρος δώσαντες αναφοράς υπέρ των Αρχών και εκφράζοντες ότι αυτά όλα είναι κινήματα του Δαρειώτου και Παπατσώνη οδηγημένων από τους Δελιγιαννέους. Ο Βασιλεύς με αποστροφήν είπεν έφιππος ιστάμενος, έχετε αποδείξεις και περιστατικά και μη δυνηθέντες να είπωσι τι εσιώπησαν κατακρυφθέντες.
Από το Τζεφερεμίνιον αναχωρώντας, την 26 καθ΄ οδόν πάλι επαρουσίασαν αναφοράς κατά των αρχών εις το Χάνι της Τσακώνας. Εκεί παρουσιάσθη και εις Δήμαρχος λέγοντας ότι έχουν ευχαρίστησιν από τα αρχάς και αυτά είναι κινήματα του Δαρειώτη, Παπατσώνη, Μπενάκη.
Τότε το πλήθος όλο εφώναζε κατ΄ αυτού ότι είναι σύντροφος και αυτός και άλλοι δήμαρχοι ακόμη εις τα πράξεις του Διοικητού και άλλων σχετικών, ότι είχον συντροφίας εις τον πνοιμιακόν φόρον και άλλα πάμπολλα έμπροσθεν του Διοικητού Σούτζου, παρουσιάσαντες απόφασιν του Διοικητικού Δικαστηρίου παράνομον.
Ο Βασιλεύς εδιόρισε τον Προβελέγγιον και έλαβε πληροφορίες από τους όσους κατά των αρχών είχον παράπονα, ώστε ο Προβελέγγιος έφθασε μετά δύο μέρες εις τα Δερβένια, όπου έκαμεν ο Βασιλεύς το πρόγευμα.

*Σημείωση. Από Το Βιβλίο Του Βιολόγου Καθηγητή Γιάννη Δ. Λύρα Με Τίτλο: «Πρόταση Για Ένα Corpus Των Βυζαντινών Μνημείων Του Δήμου Ιθώμης Μεσσηνίας»

 

Σκοπός   των  ιστοσελίδων   είναι η ύπαρξη μιας πηγής πληροφόρησης, που θα μπορούμε όλοι να ενημερωνόμαστε, για τα δρώμενα με το χωριό μας , την ευρύτερη περιοχή μας, τη Μεσσηνία μας,  την Ελλάδα μας,   και συγκεκριμένα μέσα  από  τις  ιστοσελίδες μας  αυτές  θέλουμε:

1. Να προωθήσουμε την ανάπτυξη της περιοχής μας  με ποιοτικές προδιαγραφές και την ενημέρωση νέων καλλιεργειών.

2. Να προωθήσουμε σύγχρονες ιδέες.

 3. Να ενημερώνονται οι  συνδημότες μας  για τα όσα συμβαίνουν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή του τέως δήμου Ιθώμης, του νέου δήμου Μεσσήνης,   της Μεσσηνίας , Πελοποννήσου και  της Ελλάδος γενικότερα.

4. Να αναδείξουμε αξίες, οράματα, ιδανικά, στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, την αγάπη για τον τόπο μας, την τιμιότητα, την ελεύθερη σκέψη, την αλληλεγγύη, τη δύναμη της θέλησης.

"...ΞΕΚΙΝΑΜΕ  αυτή την προσπάθεια γιατί, είμαστε μια ανοικτή καρδιά γεμάτη αγάπη για την περιοχή μας  και γενικά για τη Μεσσηνία.

Ευελπιστούμε οι ιστοσελίδες μας αυτές να γίνουν οι κρίκοι της προόδου, που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον, πάνω στις ρίζες της Ελληνικής  παράδοσης."

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕ ΚΑΙ  ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ πως όλοι μαζί  ΜΠΟΡΟΥΜΕ  και θα προσπαθήσουμε:

 Να  φέρουμε  όλους  τους  συγχωριανούς  απ΄όλο  τον  κόσμο  και  πάλι στη Βαλύρα και τη Μεσσηνία.

 Να τους θυμίσουμε  το χωριό.

 Να  γίνει  αυτός ο  δικτυακός  τόπος, ένα  κοινό  σημείο  συνάντησης  και επικοινωνίας   όλων  των  συγχωριανών  και  φίλων  του χωριού μας.

 Να αναδείξουμε  τον Τόπο μας.

 Να αναβιώσουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου μας.

 Να διατηρήσουμε την πολιτιστική-πολιτισμική μας κληρονομιά.

 Να προστατέψουμε την ομορφιά του τόπου μας.

 Να αναπτύξουμε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά τη Βαλύρα και το νέο δήμο Μεσσήνης   σε  συνεργασία  με όλους  τους φορείς  όπως  προβάλλοντας δραστηριότητες  και  προϊόντα  του  Χωριού μας

 Να δώσουμε "ΙΔΕΕΣ" για την πρόοδο του τόπου μας.

    Τέλος  να  βρει  μιμητές  και  από  άλλες  περιοχές  της  πατρίδας μας  ώστε  να υπάρχει  κίνητρο  και  ενημέρωση  και έτσι  να  κρατήσουμε  το  χωριό μας ‘’ζωντανό’’ .

Από δω και στο εξής  πέστε και σεις    αυτά που θέλετε, καυτηριάστε  αυτά που σας ενοχλούν, εξυμνήστε όμως και αυτά που σας  αρέσουν .

Η γνωριμία της περιοχής μας αποτελεί το Θεμέλιο που θα κρατήσει το οικοδόμημα που λέγεται εθνική συνείδηση. Όσο περισσότερο μελετά κάποιος την περιοχή του συνειδητοποιεί εκείνα που ακόμη του  λείπουν, για να την γνωρίσει σε βάθος. Φυσικά και θα υπάρχουν λάθη, ανακρίβειες και αναπάντητα ερωτήματα στην όλη αυτή προσπάθεια. Αν όμως συμβάλλουμε στο να μάθουμε να  αγαπάμε την περιοχή, τον τόπο και την ιστορία της, βάλαμε ένα λιθαράκι στο χρόνο, χώρο,  φαινόμενα, πνεύμα, θρησκεία, τέχνη και επιστήμη, για να γνωρίσουμε την αλήθεια και το κάλλος του κόσμου και του σύμπαντος.

 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Ο Πολιτισμός μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και το βασικό πλεονέκτημα της Ελλάδας μας, ενώ ταυτόχρονα  αποτελεί τον κύριο άξονα ανάπτυξης σε Εθνικό, Πολιτικό και  Οικονομικό επίπεδο. Στόχος μας είναι η επιστημονική, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη προστασία, προβολή και ανάδειξη της τοπικής  ιστορίας μας ,των βυζαντινών μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων,  της  μεσογειακής διατροφής, και της σημασίας των αρωματικών φυτών. Επιπλέον επιδιώκουμε να αναδείξουμε και να    αναβαθμίσουμε την κτιριακή  και τεχνολογική υποδομή  να δημιουργήσουμε  πολιτιστικές διαδρομές, να βελτιώσουμε την επισκεψιμότητα και αναγνωσιμότητα, να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες και τις υποδομές και να εντάξουμε κάποια στοιχεία από αυτά στην σύγχρονη πολιτιστική ζωή. Οφείλουμε επίσης να  αξιοποιήσουμε  την Τοπική Παράδοση και το Πολιτιστικό Δυναμικό της περιοχής μας με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της πολιτείας, του υπουργείου πολιτισμού, των 2 εφορειών του νομού Μεσσηνίας, του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Μεσσηνίας, αλλά και με την συμβολή ειδικών επιστημόνων, του νέου μας μητροπολίτη και άλλων φορέων της πόλης.

Συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, για να γνωρίσουμε τις ρίζες των προγόνων μας, να διακινήσουμε συναισθήματα  και τονώσουμε- ενισχύσουμε  τον θρησκευτικό τουρισμό, αγροτοτουρισμό, περιβαλλοντικά  μονοπάτια, διαδρομές στους ποταμούς Πάμμισο και Μαυροζούμενα ( που δυστυχώς στα ποτάμια της Ελλάδος με γενικό τίτλο: Οι θησαυροί της Ελλάδος και με χρηματοδότηση του υπουργείου τουρισμού, ο ποταμός Πάμμισος δεν αναφέρεται καθόλου) που βρίσκονται όλες αυτές οι δράσεις-δραστηριότητες,σε υποτονικό στάδιο.

Όποιος είναι άτολμος, φοβισμένος, και ανίκανος, να διακρίνει ποιότητες, και  να ιεραρχήσει προτεραιότητες, οδηγείται πολύ σύντομα σε μια προδιαγεγραμμένη εξευτελιστική  πτώση και έτσι  χάνει το  παρελθόν,  το  παρόν, αλλά  κυρίως χάνει το  μέλλον.

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΝΗΜΕΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

   Ο ελληνικός χώρος είναι γεμάτος από αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία  το καθένα από τα οποία  είναι ξεχωριστό έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και έχει  αφήσει τη σφραγίδα του σε  γνωστές περιόδους της μακραίωνης ιστορίας της Ελλάδος. Όσοι επισκέπτονται την Ελλάδα, έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στον χρονοχώρο  της ιστορικής και πολιτιστικής-πολιτισμικής μνήμης, που βρίσκεται ανεξίτηλα αποτυπωμένος, δηλαδή ο χρονοχώρος σε κάθε περιοχή της χώρας και αναδεικνύει αβίαστα τις πολύπλευρες μορφές του ελληνικού πολιτισμού μέχρι σήμερα.

  Ο θρησκευτικός τουρισμός συνδέεται άμεσα με τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας, είναι αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής κληρονομιάς και αποτελεί αξιόλογο πόλο έλξης επισκεπτών. Οι αρχαίες ,βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες με την αξιόλογη εικονογραφησή τους, τα ψηφιδωτά, τις τοιχογραφίες τους, τα ξωκλήσια, τα προσκυνήματα της υπαίθρου, τα μοναστήρια, τα μετόχια και τους σκήτες  μαρτυρούν την επίμονη προσήλωση στις θρησκευτικές παραδόσεις  και τη στενή μακραίωνη διασύνδεση της τέχνης με τη θρησκευτική λατρεία. Σε πολλές περιοχές της χώρας, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία  να συναντήσει  επίσης κτίσματα και μνημεία λατρείας διαφορετικών δογμάτων και θρησκειών.  Συνυπάρχουν σε έναν διαρκή  διάλογο αναδεικνύοντας το σπάνιο ιστορικό πολιτισμικό και πολιτιστικό κράμα του ελληνικού χώρου, όπως είναι οι ναοί της Ίσιδος και Σεράπιδος στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί   και πολλοί ναοί παρουσιάζουν  γοτθικά στοιχεία στο ελληνικό έδαφος, που δεν έχουν ακόμη μελετηθεί.

Τα περιβαλλοντικά μονοπάτια, στις δύο κορυφές Εύας και Ιθώμης, που βρίσκονται τα 2 μοναστήρια, τα 2 ποτάμια με την πλούσια χλωρίδα-πανίδα, τους νερόμυλους, τις αρχαίες γέφυρες, το ναό του Παμμίσου,  οι πολλές πηγές του Παμμίσου και τον πλατανό του που είναι διατηρητέο μνημείο της φύσης, το ιχθυοτροφείο πέστροφας και πολλά άλλα, μπορούν να δρομολογηθούν και να ενταχτούν σε δράσεις και δραστηριότητες  σε συνεργασία με τη την ΠΕΕΚΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΚΠΕ Καλαμάτας, Μητρόπολη Μεσσηνίας, τοΔήμο Μεσσήνης, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και από ειδικούς επιστήμονες.


 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: