Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ , ΤΟ 1821 ΑΠΟ ΤΟ Φ220

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΓΑΚ  ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

ΧΩΡΙΟ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ

Φ258 ΧΡΟΝ. 1844  ΣΕΛ 296 ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ

 298 ΦΥΛΛΑ 14 [1-53]

28 [1-90], 37[57-100], 45[1-64], 48[1-56]

ΦΑΚΕΛΟΣ  Ι31, 32 [278] 43, 96, 105, 115, 169, 207 ,227, 232, 239, 281, 283

Φ135  1826 ΣΕΛΙΔΕΣ 321, 336, 338, 396 ΑΡΙΣ, 398, 412, 415, 425, 428, 431, 434, 436, 449, 459, 460, 465,349,350, 377.

ΓΑΚ  ΟΘΩΝ      ΣΕΛΙΔΑ 147 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Φ21 ΧΩΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ  261-273 ΠΥΛΙΑ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 263

Επί βασιλείας του Όθωνα αποφασίστηκε να απονεμηθούν τα αριστεία στους αγωνιστές του 1821. Το βασιλικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 20-5-1834 ΦΕΚ 20\3-4-1834 περιείχε 8 άρθρα. Τα  αριστεία άρχισαν να μοιράζονται με πολύ αργό ρυθμό  και χωρίς να λείπουν  οι εύνοιες. Έτσι φούντωσαν οι διαμαρτυρίες  και οι δυσαρεστημένοι ζητούσαν το αριστείο , που θα τους έδινε μια ηθική ικανοποίηση  για τους αγώνες που έκαναν το 1821. Κατόρθωσαν μάλιστα ορισμένοι ,με πλάγια μέσα, να φανούν αριστούχοι  ,που δεν είχαν φανεί  καν  στον  αγώνα  και ορισμένοι μάλιστα δεν είχαν γεννηθεί.

Οι κατηγορίες των αριστούχων ήταν τρεις. Οι αξιωματικοί είχαν αργυρό αριστείο , οι υπαξιωματικοί χάλκινο αριστείο, και οι στρατιώτες είχαν σιδηρούν αριστείο .

Για τους 10 αξιωματικούς με αργυρό αριστείο από τη Βαλύρα τον μόνο που γνωρίζουμε το βαθμό του ήταν ο Βασίλης Λινάρδος λοχαγός που το αναφέρει στην αιτησή του, και για τους υπόλοιπους 9 θα ψάξουμε τι βαθμό είχαν ,αν υπάρχουν φυσικά, στο βιβλίο με τίτλο: ΑΓΩΝΕΣ  ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΙ.

Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας με τίτλο: Οι αγωνιστές του 1821 από τα Άνω Χωριά της Μεσσηνίας, έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και πολλοί μας ζητούν πληροφοριακό υλικό, το οποίο παραχωρούμε αφιλοκερδώς, τιμώντας τους προγόνους μας, που πότισαν με το αίμα τους ,το σπόρο της λευτεριάς.

Έχουμε τα πρωτότυπα από τα ΓΑΚ ΦΆΚΕΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΊΩΝ  Φ 32,43, 47, 49, 52, 144, 220, 258 και  283 τα οποία είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, και αποστέλλονται αφιλοκερδώς τιμώντας και μνημονεύοντας τους προγόνους μας ήρωες αγωνιστές.

Από τους 10 αριστούχους συνεχίζονται στη Βαλύρα οι οικογένειες: Γεωργόπουλου, Μπάκα, Μπακόπουλου, Μπόβη, Παπασαραντόπουλου, και Λινάρδου, ενώ του Σταματόπουλου συνεχίζει η οικογένεια Ηλιόπουλου .

Ο Παναγιώτης Μπόβης ήταν δημαρχιακός πάρεδρος του δήμου Οιχαλίας και ο καρυοφιλιάς του που σώζεται έχει 12 χαρακιές που δηλώνουν ό,τι σκότωσε 12 τούρκους. Σώζεται η φουστανέλλα και το σελάχι του Βασιλείου Λινάρδου από τους απογόνους του, ήταν λοχαγός στο σώμα του Δυρραχίτη οπλαρχηγού Παναγιώτη Κεφάλα μαζί με άλλους 62 Βαλυραίους που υπάρχουν στο φάκελο 127 σελίδες 101-104.Ήταν εκλεγμένος δήμαρχος Δερρών ο οποίος δήμος καταργήθηκε, γιατί ο Βασίλης Λινάρδος ήταν αντιοθωνικός. Φοροεισπράκτορα είχε τον Αναγνώστη Καρτερολιώτη, ΦΕΚ 17, 1838, ο οποίος ήταν και ένορκος το 1850-60. Ο Γεώργιος Σταματόπουλος απόγονος του ιερέα Μιχάλη Σταματόπουλου δώρισε το οικόπεδο που κτίστηκε ο νέος ιερός ναός στη Βαλύρα άγιος Κωνσταντίνος, καθώς επίσης με δική του δωρεά κτίστηκε η νέα πτέρυγα του δημοτικού σχολείου Βαλύρας ,που στεγάζει το νηπιαγωγείο.

 Από το χωριό μου Βαλύρα Μεσσηνίας οι Παπασαραντόπουλος Δημήτρης  και Αναγνώστης Γεωργόπουλος τα έτη 1850-60,  ήταν προτεινόμενοι  ένορκοι μαζί με άλλους 5 Βαλυραίους που έχουμε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μας με τίτλο: Οι 7 ένορκοι Βαλύραίοι 1850-60

9.   ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

13. ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

15. ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

24. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ

29. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

40. ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

41. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ.

Από τους εκλογικούς καταλόγους των ετών 1847,65,73 έχουμε τα εξής στοιχείαγια τους 5 αριστούχους Βαλυραίους

1.      ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ .Γεννήθηκε το 1797 ,ψήφισε το 1847 και ήταν 50 ετών.

2.      ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ. Γεννήθηκε το 1792 ,ψήφισε το 1847 και ήταν 55 ετών.

3.      ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ . Γεννήθηκε το 1802 ,ψήφισε το 1847 και ήταν 45 ετών.

4.      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΒΗΣ. Γεννήθηκε το 1762 ,ψήφισε το 1847 και ήταν 85 ετών.

5.      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. . Γεννήθηκε το 1817 ,ψήφισε το 1865,73 και ήταν ΤΟ 1865  45 ετών.

Οι Λινάρδος Βασίλης και γιός του Ιωάννης, Καρτερολιώτης Αναγνώστης, Μπόβης Παναγιώτης,  Παπασαραντόπουλος Δημήτριος και Παναγιώτης ,και άλλοι Βαλυραίοι, νοίκιαζαν τα κτήματα της μονής Βουλκάνου  ,γιατί ήταν από τις πιο πλούσιες οικογένειες στη Βαλύρα. 

Στο βιβλίο του Ιωάννη Βορβίλα με τίτλο: Η ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1989 στις σελίδες 69 είχε στη Βαλύρα  αγρούς 245 στρεμμάτων ,σε διάφορες περιοχές, στη σελίδα 77 υπήρχαν 10 στέμματα ξερικά με χρονολογία 13-7-1834  ο δημογέροντας Αναγνώστης Γεωργόπουλος, και οι πρόκριτοι Σπύρος και Σωτήρης Σαραντόπουλος και Δημήτρης Κόκλας,   στη   σελίδα 87 στις θέσεις Κουβέλι και Παλιοληνούς αντίστοιχα 4 και 15 στρέμματα  και στις σελίδες 88, 9, 93 που αναφέρεται στη Βαλύρα και διάφορα χωριά της Μεσσηνίας.

 ΓΑΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ –ΑΝΔΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ

Κτυπώντας στο διαδίκτυο ΓΑΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ,  ο αρχειομνήμονας ανοίγει το  αρχείο. Στα περιεχόμενα  πηγαίνεις στη σελίδα 22 και υπάρχουν οι φάκελοι 396 για τη μονή Βουλκάνου (Κάτω Μοναστήρι) και 397 για το Ανδρομονάστηρο.

Η Μονή Βουλκάνου  έχει 64 σελίδες με 1269 ψηφιακά αντίγραφα τα έτη 1834-1854, και ο Ανδρομονάστηρο έχει 20 σελίδες με 198 ψηφιακά αντίγραφα τα έτη1834-1847, το οποίο ήταν μετόχι του ΣΙΝΑ.

Κάναμε επιλογή ορισμένων ψηφιακών αντιγράφων, για τα 2 ιστορικά μοναστήρια της περιοχής μας θυμίζοντας το παρελθόν τους και τους προγόνους μας, οι οποίοι με πλειοδοτικούς διαγωνισμούς νοίκιαζαν τα κτήματά τους.

 ·         Η οικογένεια Παπασαραντόπουλοι μετά την επανάσταση του 1821 έμεναν στην οικία του Τζαφέρ Αγά η οποία καταστρέφεται από την αδιαφορία μας και τα καιρικά φαινόμενα, είχαν μεγάλη κτηματική περιουσία, πολλούς  επιστήμονες, λιοτρίβι  και στην ονοματοθεσία της Βαλύρας υπάρχει το ονομά τους. Υπήρχαν στην οικογένεια και 2 ιερείς ο Παπαμιχάλης και ο Παπασαράντος (από τον οποίο προέκυψε ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ). Η Εν Τροιζήνι κατ΄ επανάληψιν Γ΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις ή πιο απλά Γ΄ Εθνοσυνέλευση Τροιζήνας (19 Μαρτίου - 5 Μαΐου 1827), συνήρθε στην Τροιζήνα του Πόρου με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου - που είχε διακοπεί λόγω των πολεμικών γεγονότων.
Πραγματικά, αυτή η Εθνοσυνέλευση συνέταξε και επικύρωσε τον πρώτο οριστικό καταστατικό χάρτη της Ελλάδας, το «
Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος». Επίσης, εξέλεξε ως πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει τους 225 συμμετέχοντες της συνέλευσης έτσι όπως αποκρυσταλλώθηκαν από την ερευνητική ομάδα του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» και της «Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων» που ανέλαβαν το έργο της σύνταξης του καταλόγου μεταξύ αυτών και ο βαλυραίος Μιχαήλ Σαραντόπουλος.

·         Πληρεξούσιοι στην εθνοσυνέλευση 1825-26 ήταν 33 από τη Βαλύρα μεταξύ αυτών ο Βασίλης Λινάρδος, Παπασαράντος, και Νικολάκης Σταματόπουλος. Λέγεται στο πέρασμα του Κολοκοτρώνη από τη Βαλύρα διανυκτέρευσε στην οικία του Γεωργόπουλου, ο οποίος ήταν αξιωματικός του Δυρραχίτη οπλαρχηγού Παναγιώτη Κεφάλα. Αξιωματικός του επίσης ήταν και ο ιερέας Ιωάννης Μπακόπουλος.

Επειδή πολλοί είναι άπιστοι Θωμάδες στην έρευνα ,μελέτη, καταγραφή, η οποία συνεχίζεται πάνω από μισό αιώνα, έχουμε αρκετά στοιχεία του φάκελου 220  με τον κατάλογο των χωριών της Μεσσηνίας,  ορισμένων αριστούχων από τα διάφορα χωριά, που όλοι τους το τονίζουμε ήταν αξιωματικοί διαφόρων βαθμών , και τα πρωτότυπα φωτοαντίγραφα μαζί με τους άλλους συμπολεμιστές τους, αποδεικνύοντας την πραγματικότητα και αλήθεια, γιατί μια παροιμία λέει: Όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια.

Σύντομα θα ενσωματωθούν τα 3 ιστορικά γεγονότα της ιστορίας της Βαλύρας 1821, 1922 και 1940-εμφύλιος σε ενιαίο τόμο και θα διατίθεται δωρεάν από το διαδίκτυο, έχοντας  πλήρη εικόνα για πρόσωπα ,γεγονότα και καταστάσεις, συνδέοντας και το όνομα Βαλύρα πως προήλθε από το Θάμυρι-Μούσες-Μυστήρια Ανδανίας  τα 2 ποτάμια και η πόλη Βαλύρα στο μικρό κρατίδιο Ανδόρα μεταξύ Γαλλίας-Ισπανίας και την αρχαιοελληνική Γραμματεία που αναφέρεται στον Όμηρο , Απολλόδωρο, Πλάτωνα, και Παυσανία.

 [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAO007.00.01.F000220
Φάκελος #220 - Αιτήσεις αγωνιστών  [1843 – 1844]
Κατάλογοι εγγράφων, αριστεία, πιστοποιητικά, αποδεικτικά, ενδεικτικά, αναφορές, δηλώσεις, αιτήσεις, φύλλα μητρώου, επιστολές, υπηρεσιακή 

Φ 220.ΑΠΟΦΑΣΗ 9-5-1844,

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ, ΑΜΜΟ, ΑΝΔΑΝΙΑ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ, ΑΡΙ, ΑΡΦΑΡΑ, ΕΥΑ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ, ΟΙΧΑΛΙΑ,  ΠΛΑΤΥ, ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ, ΒΑΛΥΡΑ, ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΘΟΥΡΙΑ, ΚΑΡΤΕΡΟΛΙ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΙ, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΜΕΛΠΕΙΑ, ΜΠΑΛΑ, ΣΙΑΜΟΥ, ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ, ΣΚΑΛΑ, ΣΤΕΝΥΚΛΗΡΟΣ   και ΦΙΛΙΑ

αα 1-45, χωριά Μεσσηνίας , Δυρράχι

Εγγραφή  14

             22. Αναγνώστης Γεωργόπουλος ,Τζεφερεμίνι

             43. Μιχάλης Βρετός Ιθώμη

αα1-61 , χωριά Μεσσηνίας ,Δυρράχι

Εγγραφή 27

             20. Μιχάλης Σταματόπουλος (ιερέας), Τζεφερεμίνι

             25. Γιαννάκης Σκλήρης, Μελιγαλά

             26. Νικήτα Νιάρχο ,Μπάλα

             27. Γεωργάκης Κλεφτόγιαννης, Ζερμπίσια

             29. Κωνσταντης Μιχαλόπουλος ,Μαυρομμάτι

αα1-61, χωριά Μεσσηνίας, Αναστάσοβα ,Αρφαρά, Ασλάναγα, Πολιανή Τσερνίτσα

             41. Από Γαρδίκι, Παπακυριαζής.

26. αα1-17,χωριά Μεσσηνίας ,Γκορτζόγλι, Ασλάγανα, Αρφαρά, Σίτζοβα, Μπούγα,

                   Σίτσοβα, Πολιανή.

28-28α. αα1-59, χωριά Μεσσηνίας

52α.       αα44-74. Από Κορώνη τα 30 ονόματα

55.        αα1-56,χωριά Μεσσηνίας

               35. Γεώργιος Ν. Σταθόπουλος  Ιθώμη

               36.Γεώργιος Π. Φερέτος   Αμφεια

               48.Παναγάκης Νικολακόπουλος, Ζευγολατιό

72-73α-73β. αα 1-133 Χωριά Μεσσηνίας ,Καλαμάτα, Αλαγονία, Ανδανία, Οι-

                    χαλία ,Θουρία, Εύα, Αριστομένη, Δήμος Παμίσου.

               37. Σταύρος Γεωργόπουλος ,δήμος Ιθώμης

               38. Κωνσταντής Γεωργακόπουλος  ,δήμος Ιθώμης

               39. Αθανάσιος Κλεφτόγιαννης ,δήμος Ιθώμης

               40. Μήτρος Θανασακόπουλος  ,δήμος Ιθώμης

               73α ,41. Αναγνώστης ,,,,,,,,,,,, ,δήμος Ιθώμης

               42. Βασίλειος Κωνσταντόπουλος ,δήμος Ιθώμης

               43. Χαράλαμπος Φλώρος ,δήμος Ιθώμης

               44. Γεώργιος Ν. Σταθόπουλος ,δήμος Ιθώμης

95.αα 1-55,χορήγηση αργυρού αριστείου από χωριά Σίτσοβα, Αναστάσοβα,

                 Λαδά, Πολιανή κλπ.

                 Από ΣΚΑΛΑ Μεσσηνίας Δημητριος Μπακάλης, από Ζευγολατιό

                 Δημήτρης Μαράκας, από Σολάκι Δημ. Βασιλόπουλος και από Ανδανία

                   Αντώνιος Μπότσος.

99-99α. αα1-48, χωριά Μεσσηνίας , Ανδανία, Θουρία, Οιχαλία, Αμφεια

               31. Διαμαντής Νικολακόπουλος, Οιχαλία

               32. Κων. Νικολακόπουλος ,Οιχαλία

Εγγραφή 249

               49. Δημήτριος Τζεφερεμίνης ,Οιχαλία

119-119α-119β. αα1-133, Χωριά Μεσσηνίας,Θουρία ,Αρις, Αμφεια

61. Αθανάσιος Οικονομόπουλος ,Οιχαλία

62. Δημητριος Καρδαράς, Οιχαλία

68. Καλόγερος Χριστόπουλος Δήμος Ιθώμης

69. Θόδωρος  Δημητρακόπουλος

70. Αναγνώστης Λυμπερόπουλος

71. Ππαναγιώτης Παγώνης

72. Γιάννης Θεοδωρόπουλος

73. Παναγιώτης Καλογερόπουλος

74. Τάσος Παπαδήμος

75. Ιωάννης Π. Σταθόπουλος

Εγγραφή 294 ΘΟΥΡΙΑ

Εγγραφή 296, 16

85. Παν. Μπόβης ,Δήμος Οιχαλίας

86. Παν. Παπασαραντόπουλος

87. Νικόλαος Μπάκας

88. Ιωάννης Μπακόπουλος (ιερέας)

Εγγραφή 297, 16

110. Δημήτριος Παπασαραντόπουλος

111. Αδαμάντιος Παπασαραντόπουλος

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ* ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ,ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΩΝ ΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ,ΕΤΩΝ 48.ΠΕΡΙ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ. ΕΝ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1839.

   Ο αναφερόμενος δήμαρχος, κάτοικος του δήμου τουτου ,δεν υπάρχουν αλλοι δημότες του φέροντος το τοιούτον ονομα και επώνυμο και δεν κατεδικάστη από το αρθρο 22 του Ποινικού Νόμου.Εγεννήθη εν Τζεφερεμίνη Μεσσηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΡΩΝ

ΣΦΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΔΕΡΩΝ

Ο υποφαινόμενος δεν ελειψε από του να συντρέξει απ΄αρχής μέχρι τέλους είς ολας τας μάχας τας γενομένας κατά των Οθωμανών, δια του περί ανεξαρτησίας αγώνος υπο την οδηγίαν του οπλαρχηγού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΦΑΛΑ.Υπηρέτησε με βαθμό λοχαγού.Ανεφέρθην κατά το 1836 με την επι των αριστείων επιτροπήν επισυνάψας τα πιστοποιητικά με την αναφοράν μου, αλλά μέχρι τούδε με απορίαν μου δεν έλαβα το ανήκον αριστείον. Δια τούτο παρακαλείσθε κύριε δήμαρχε να διευθύνεται την παρούσαν οπυ δει και να απολαύσω το ως είρηται αριστείον για να φαίνομαι και εγώ ως εις των αγωνιστώντης πατρίδος,υποσημειούμαι ευσεβάστως.

Ο ευπειθέστατος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ

* Το πρωτότυπο φωτοαντίγραφο είναι στη διάθεση  του οποιυδήποτε ενδιαφερομένου.

 

ΦΕΚ  80 1836. ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΡΩΝ (ΣΚΑΛΑ-ΒΑΛΥΡΑ)

ΣΕΛΙΔΑ 231

ΦΕΚ 22\1840 6 ΔΗΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΟΓΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ   ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΡΩΝ (ΣΚΑΛΑ-ΒΑΛΥΡΑ)

ΦΕΚ 262\1912 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΦΕΚ 17\1838. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΡΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΣΕΛ.32Β

Αναλυτικά η Βαλύρα το 1821έχει 92 αριστούχους στους φακέλους.

Φ32,  43, 220, 258, 283 .   22.ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

20.ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΕΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
43.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΦΕΡΕΜΙΝΗΣ
85-8 ΜΠΟΒΗΣ, ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΑΚΑΣ ,ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
100-1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ

ΓΑΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Φ396 4 ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ 1834
ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑΔΕΣ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ Φ127Ο ΛΙΘΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟ 1829 ΤΟΥ  ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΗ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΡΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΥΡΡΑΧΙΤΗ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΦΑΛΑ

Ο ΔΥΡΡΑΧΙΤΗΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
ΤΑ 3 ΜΕΤΤΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ
Η ΦΟΥΣΤΕΝΕΛΛΑ  ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΛΑΧΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: