Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 49-50.ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 41-2

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 

ΕΤΗ                                                ΤΑΞΕΙΣ

                                  Α          Β          Γ         Δ         Ε         ΣΤ                ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

 

1948-9                      42        80        124      157      193       218                    231

 ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1948 – 49


ΤΑΞΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ

 

άρρενες

θήλεις

άρρενες

Θήλεις

άρρενες

θήλεις

Α

22

24

17

21

9

18

Β

22

20

22

18

20

16

Γ

22

25

22

24

22

24

Δ

23

10

23

10

23

10

Ε

23

14

22

13

22

13

ΣΤ

23

3

23

3

22

3

ΣΥΝΟΛΟ

231

218

202

ΔΑΣΚΑΛΟΙ : Χρίστος  Ιω.  Καρτερολιώτης ( διευθυντής )

 


ΕΤΗ                                                ΤΑΞΕΙΣ

                                  Α          Β          Γ         Δ         Ε         ΣΤ                ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

 1949-50                   44          75       110      152     179       215                        230

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1949 – 50

ΤΑΞΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ

 

άρρενες

θήλεις

άρρενες

Θήλεις

άρρενες

θήλεις

Α

27

21

27

16

13

13

Β

12

21

12

21

9

15

Γ

20

17

20

17

18

13

Δ

20

27

20

25

19

25

Ε

20

10

20

10

13

9

ΣΤ

24

11

23

11

19

11

ΣΥΝΟΛΟ

230

220

181

ΔΑΣΚΑΛΟΙ : Χρίστος  Ιω.  Καρτερολιώτης ( διευθυντής )

  ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ

Βασιλόπουλος Νικήτας Γεώργιος   1942
Βίγκος Τρύφων Αθανάσιος   1942
Μανιάτης Παρασκευάς Δημοσθένης   1942
Μαρινόπουλος Ιωάννης Νικόλαος   1942
Μπάμπαλης Στυλιανός Κωνσταντίνος   1942
Μπούτος Δημήτριος Ευστάθιος   1942
Παπαγεωργίου Βασίλειος Ευάγγελος   1942
Τσουκαλάς Αναστάσιος Βασίλειος   1942
Φειδάς Τηλέμαχος Τηλέμαχος   1942
Γεωργακόπουλος Ιωάννης Γεώργιος   1943
Γκομέσης Αντώνιος Αθανάσιος   1943
Γρίβας Δημήτριος Κωνσταντίνος   1943
Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος Ηλίας   1943
Καπότης Γεώργιος Δημήτριος   1943
Καυκούλας Κωνσταντίνος Χρήστος   1943
Κόνιαρης Γεώργιος Περικλής   1943
Μητρόπουλος Κωνσταντίνος Αριστομένης   1943
Μπαλτόπουλος Νικόλαος Ιωάννης   1943
Μπόβης Ιωάννης Στέφανος   1943
Μπούτος Ευστράτιος Ευστάθιος   1943
Περιβολάρης Γεώργιος Άγγελος   1943
Στρατής Θωμάς Δημήτριος   1943
Φειδάς Γεώργιος Κωνσταντίνος   1943
Χαλικούρας Παναγιώτης Γεώργιος   1943

Δεν υπάρχουν σχόλια: