Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

ΠΑΤΡΑ- ΕΡΓΑ ΜΙΝΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ-ΤΡΙΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

 Η Μαγεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός που πρέπει να είναι, δεν μπορεί να περιοριστεί στην τυπική μετάδοση γνώσεων που θα έχουν μόνο χρηματική αξία, αλλά οφείλει να εμπνέει μέσα από τις γνώσεις, την αγάπη και τον σεβασμό, σ' όλα εκείνα που ορίζουν τον άνθρωπο και τη ζωή του.
Θεμελιακό πλαίσιο ζωής αποτελεί ο χώρος, ο τόπος στον οποίον ο άνθρωπος αντλεί τα πρώτα ερεθίσματα της ευαισθησίας του. Όταν μάλιστα αυτός ο χώρος δεν είναι ο αλλοτριωμένος αστικός χώρος, αλλά ο φυσικός της υπαίθρου , γνώση του αναπόφευκτα δημιουργεί μια σχέση προσωπική που αντέχει στο χρόνο.
Αυτήν την αλήθεια καθώς και τα προβλήματα και οράματα των νέων του τόπου μας θέλει να προβάλλει η περιβαλλοντική εργασία του σχολείου. Να κάνουμε το σχολείο σημαντικό , ευχάριστο, δημιουργικό, με σκοπό η τέχνη του δασκάλου να εμπνέει τη χαρά στη δημιουργία της γνώσης.
Η Π.Ε. αποτελεί μια πρωτόγνωρη πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία, γιατί μαθητές και καθηγητές βιώνουν καταστάσεις και εμπειρίες, που δεν μαθαίνονται μέσα από τη διδασκαλία στην τάξη. Έτσι εξηγείται και η γοητεία της που ασκεί στους μαθητές από τη δουλειά τους σε ομάδες, τη χαρά της δημιουργίας και η διαλεκτική τους με τη φύση δημιουργεί την επικοινωνία και συναλλαγή τους με το Θεό. Οι μαθητές έξω από το αναλυτικό και ωρολόγιο προγραμμά τους, διαθέτουν εθελοντικό αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο τους, για να εργαστούν, συνεργαστούν, ερευνήσουν, παρατηρήσουν κ.λ.π., ώστε να κατανοήσουν αρκετά από τα προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, για να δράσουν και να γίνουν ενεργοί πολίτες στο μέλλον. Γνωρίζουν τι σημαίνει παιδεία, εκπαίδευση, κατάρτιση, διαπιστώνουν ότι στο να πάρεις πρέπει να δώσεις και η επικοινωνιακή σχέση μαθητών καθηγητών γίνεται μυσταγωγία.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖΔεν υπάρχουν σχόλια: