Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΥΡΑ:13 Τόμοι 1914-1961 και"3" Πρωτόκολλα 1925-1933 , ΤΟΜΟΙ 1-5, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤ0

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


Η καταγραφή πληροφοριακών και ιστορικών στοιχείων έχει σκοπό να μάθουμε την τοπική μας ιστορία, αγάπη για το τόπο μας, θαυμασμό για τους προγόνους μας , να μάθουμε τις ρίζες μας και να διακινήσει συναισθήματα. Πιστεύουμε πως δεν είναι ολοκληρωμένη η πληροφόρηση όσο και αν προσπαθήσουμε, γιατί  τα χρόνια που πέρασαν κάνουν δύσκολη την έρευνα. Απλώς θα διώξει το σκοτάδι την σιωπής και θ’ αρχίσει δειλά το ξετύλιγμα της ιστορίας.

 

  Γίνεται προσπάθεια να δοθούν κάποιες εξηγήσεις, κάποιες απαντήσεις στο πλήθος των ερωτημάτων που προβάλλονται,  ώστε η περιοχή μας να βρει τη θέση που της ανήκει στη εθνική μας ζωή και εμείς να γνωρίσουμε από πού ερχόμαστε και που πηγαίνουμε, για να μάθουμε τις ρίζες μας.

 Το Υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει να συμπεριλάβει στα διδακτικά εγχειρίδια, αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας γιατί οι μαθητές μας την αγνοούν παντελώς.

 

Ο κάθε τόμος  μας δείχνει ,το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό γίγνεσθαι του χωριού μας, την πορεία της εξελιξής του,  και με  προσωπική εργασία γινόταν η  κατασκευή των κοινοτικών
έργων και αγροτικών οδών, τα οποία εκτελούσαν οι κάτοικοι του χωριού μας οι έχοντες την ηλικία των 18 ετών.
Από τα διάφορα έγγραφα διαπιστώνουμε πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις.

   Το μέλλον ανήκει στην Ιστοριολογία.

 


ΤΟΜΟΣ 1ος
27-1-1914 ΕΩΣ 3-12-1918ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
3. ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΚΛΗΤΗΡΑ
7. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
8. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

9.ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ 20 ΔΡΑΧΜΕΣ ΓΙΑ 4 ΕΤΗ
11. ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

13. ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΠΟΙΜΕΝΩΝ
15. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΖΩΩΝ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣΑΓΟΡΑΣ
17. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
18. ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΙΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
19. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΤΗΡΑ Σ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
20. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑ ΔΗΜ ΚΑΡΥΔΗ
22 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΙΧ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
40 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ-ΣΥΚΩΝ-ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ
42 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
43 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΥΚΩΝ (200) ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ (33)
49 ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΤΟΜΑ 901-ΘΗΛΕΩΝ 606 ΑΤΟΜΑ
51 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΛΑΝΑΓΑ-ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ

59 .ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΣΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
60 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΒΗ

62.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ (ΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ)
68,76 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΌ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

69. ΕΚΘΕΤΟ ΒΡΕΦΟΣ

78.ΟΡΙΑ ΣΚΑΛΑΣ-ΒΑΛΥΡΑΣ

79.ΟΡΙΑ ΧΑΣΑΜΠΑΣΑ ΒΑΛΥΡΑΣ
82 ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΩΝ ΑΝΔΑΝΙΑΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑΛ

ΛΙΜΗΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 97

86 ΟΡΙΑ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΠΑΣΤΑ ΓΚΟΡΤΖΟΓΛΙ
94 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
107 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣ. ΚΑΡΥΔΗ
108 ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΙΧ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
109 ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ
111. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

126.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΚΑΤΟΙΚΟΙ 1570
135 ΕΚΛΟΓΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΠΟΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
136 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 231-2ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ
139 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

140.ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΔΗΜ.Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ 2ΕΤΙΑ
171 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ

126.ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ3% ΣΕ ΣΥΚΑ-ΣΤΑΦΙΔΑ
129 ΙΔΡΥΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
133 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝ. ΚΑΡΥΔΗ

141.ΒΑΣΚΗ ΖΩΩΝ

143.ΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣ. ΛΙΝΑΡΔΟΥ-ΝΙΚΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΡΩΝ-ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ .
145  ΣΕΛ 260-7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΕΞΟΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕΛ..274-5. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

ΣΕΛ.304-5 ΜΙΣΘΟΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΗΜ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΕΛ..304, 5,8, 9, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΡΑΣ

ΣΕΛ.319.ΑΓΡΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΟΦΙΑΣ

ΣΕΛ.329.ΕΝΟΙΚΙΑΣΑ ΦΟΡΟΥ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ

ΣΕΛ.335. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΣΕΛ. 343.ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΙΝΗΣ

ΣΕΛ.359. ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΖΩΩΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΣΕΛ.365,7ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΛ.388. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕΛ.392.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΕΛ.393.ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΤΟΜΟΣ 2ος
27-1-1919 ΕΩΣ 29-8-1921

1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜ ΛΥΡΑΣΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ-ΖΩΑ

6. ΜΙΣΘΟΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΗΜ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

9,1 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ
10. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ14.ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΡΥΓΗΤΟΥ-ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΡΠΟΥ
16,17. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Θ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΙΣΟΨΗΦΙΣΑΝ
18. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΣ-ΣΥΚΩΝ
21. ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΩΡ.ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
22. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ
26 . ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΚΛΗΤΗΡΑ
32, 41,43,45. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1920 ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΣΧΟΛΕΙΑ
36. ΕΙΔΗ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

41.ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
43. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
44 ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΡΑ ΓΙΑ Α ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
49. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 54.ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 7 ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
61 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΗΣ-ΖΩΑ

71,2.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΝΑΣ. ΚΑΡΥΔΗ.ΤΟΜΟΣ 3ος
12-9-1921 ΕΩΣ 22-2-1924

80. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΙΝΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
83. ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
85.ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1922-23 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
86. ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ
116 ΠΑΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ
118 ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Γ. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜ. ΠΟΘΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
119 ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΒΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
131 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Δ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΞ. Β. ΛΙΟΝΤΗΡΗ
133 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΝ. ΑΛ. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΘ. ΑΡΙΣ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΓΚΟΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟ Π. ΜΠΟΒΗ
137. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΘΕΟΔ. ΑΡ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ
143 ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΘΟΤΡΟΦΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΉΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΧΗΡΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΤΟΜΟΣ 4ος
22-2-1924 ΕΩΣ 23-8-25

 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΗΣ-ΖΩΩΝ 1917-18 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜ ΛΥΡΑ
  151 ΠΑΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΛ.ΛΙΟΝΤΗΡΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
  156. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  186. ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
  187. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
  188. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΟΜΟΣ 5ος
  6-12-1925 ΕΩΣ 18-5-1930

  2.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  3.ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΜΜΙΣΟΥ
  4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗ ΒΑΣ. Γ. ΚΑΡΥΔΗ
  9.ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΖΩΩΝ
  10. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  22.ΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ –ΕΠΙΒΟΛΗ
  26. ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  27. ΕΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΚ-ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
  31.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΑΓΚΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1926-27
  32. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ 289 ΑΤΟΜΑ
  35.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΦΡΕΑΤΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  49. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΘΟΤΡΟΦΟΥ
  50.ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΥΡΑΣ
  51. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ-ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  52.ΕΠΙΒΟΛΙ 10ΜΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  53. ΜΗΤΡΩΟ 1927 ΕΝΕΓΡΑΦΗΣΑΝ 42 ΑΡΡΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΗΛΕΙΣ
  67.ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1928-29
  73.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ
  74.ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ ΣΕ ΒΑΛΥΡΑ 22-4-1928
  75.ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΕΡ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  80.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 1928-29
  90.ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ-ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  91.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  92.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  93.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
  104.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΟΧΤΑΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
  105.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΛΥΡΑΔεν υπάρχουν σχόλια: