Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Η ΒΑΛΥΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ.ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ  ΒΑΛΥΡΑ (ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ)

Το χωριό μου Βαλύρα* πρώην Τζεφερεμίνι, στη διοικητική μεταρρύθμιση από την περίοδο της ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, έχει 7 αλλαγές.

1. Ενετοκρατία.

2. Τουρκοκρατία

3. Δήμος Δερρών 1836-1840

4. Δημος Οιχαλίας  1841-1912

 Το 1899 ο Μεσσήνιος πατέρας της Λαογραφίας, Νικόλαος Πολίτης, είχε αποστείλει επιστολή στο δήμαρχο Οιχαλίας με θέμα:

 «Η ονομασία των χωρίων Οιχαλίας»,

στην οποία προέτρεπε την αντικατάσταση των ονομάτων των οικισμών και χωριών του δήμου που δεν έφεραν ελληνικά ονόματα, με ονομασίες που παραπέμπουν στην αρχαία ιστορία του τόπου τους, που τελικά δεν εισακούστηκε από το υπουργείο εσωτερικών.

        Το Τζεφερεμίνι μετονομάζεται εις "Δέραι"

5. Κοινότητα Βαλύρας 1914-1997.

6. Δήμος Ιθώμης 1997-2010 . Νόμος Καποδίστριας. Έδρα δήμου Ιθώμης 10 χωριών.

 7. Δήμος Μεσσήνης 2010…. Νόμος Καλλικράτη. Συννένωση7 δήμων και μιας κοινότητας

*Με το ΦΕΚ 306\22-12-1927 έγινε η μετονομασία από Τζεφερεμίνι σε Βαλύρα.

Υπάρχουν όλα τα ΦΕΚ για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.

 Σε 3 αναρτήσεις θα παρουσιάσουμε  την τοπική αυτοδιοίκηση του χωριού μας Βαλύρα και στην τέταρτη τους 4 προέδρους της οικογένειας Μπόβη, τον Σπύρο Καρτερολιώτη, και πως συνδέονται με έγγραφο μεταξύ τους  2 πρόεδροι  με το Χρίστο Παπαγεωργίου.

2.ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ  1715- 1828
Κατά την περίοδο της Β΄ Τουρκοκρατίας  στην Πελοπόννησο (1715-1821)   συστάθηκε από τους  Τούρκους με δική τους επιλογή ο καζάς (επαρχία)  της Κιουτζιουκ Μάνης (Μικρής Μάνης),για να διακρίνεται ως; Τοπωνύμιο από τη Μεγάλη Μάνη του Ζυγού ή Πενταδάκτυλου (Ταΰγετος). Διατηρήθηκε η Επαρχία  κατά την επανάσταση και μετά την απελευθέρωση ως το 1835 που συνεστήθησαν οι δήμοι, αλλά και μέχρι το 1843-44 ως εκλογική περιφέρεια. Στην Επαρχία Μικρομάνης υπάγονταν   και τα εννέα επόμενα χώρια και οικισμοί

ΧΩΡΙΑ                                                       ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

1.     Μικρομάνη (έδρα),                                           90

2.     Καμάρι (συνοικισμός, σημερινή Θουρία)         25

3.     Καλάμι                                                             15

4.     Αΐζαγα ή  (Αζήζαγα                                          18

5.     Αντικάλαμος,

6.     Κωνσταντίνοι,                                                   30

7.     Βαλύρα (Τζεφερεμίνι),                                   100

8.     Στενύκλαρος (Αλητούργι),

9.     Ανδανία (Σανδάνι),                                           15

10.  Φίλια                                                                 12

11.  Σπανοχώρι  το) (ο ένας οικισμός Μερόπης), ο  άλλος οικισμός Μούστα                                                             15

12.  Κεραστάρι                                                         15
μέχρι και το 1828.


Στις 20 Απριλίου 1829 ανακήρυξαν «γνήσιο πολίτη» της επαρχίας τον κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια με ψήφισμα οι υπογράφοντες κάτοικοι από τη Βαλύρα ήταν:
Νικ. Παπαβασιλόπουλος
Ηλ. Μπότσικας
Σπύρος της Αναγνωστούς
Παν. Δουραμάκος
Νικ. Σταματόπουλος
Αγγ. Λιοντήρης
Αναγν. Ράμμος
Παν. Μπόβης
Παν. Σπηλιώτης
Παπασαράντος
Παπαμιχάλης
Αναγ. Γεωργόπουλος
Σωτ. Σαραντόπουλος
Θεοδ. Μπόβης
Δημητ. Καρύδης
Βασίλης Λινάρδος*
Νίκος Μαυροειδής
Οι δημοπρόκριτοι της επαρχίας Μικρομάνης ανακηρύσσουν γνήσιο πολίτη της επαρχίας των Ιων. Καπιδίστρια το 1829.
Εν Μικρομάνη τη 27/4/1929.


ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: