Τετάρτη 12 Απριλίου 2023

ΑΜΗΤΟΣ*** ΒΑΛΥΡΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

1. ΓΑΚ (ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ, Φ 258(43) +Φ283 (6) +Φ220 (2) +Φ 43 (1)+Φ32 (1 ΛΙΝΑΡΔΟΣ)+Φ47 (11 ,ΛΙΝΑΡΔΟΣ)+Γ 52 (ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ)

 ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ,, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ)

2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΓΥΛΛΑ 12)

3 ΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ (1,15,20,22)

4.ΤΟΜΟΣ 1Θ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1991-2. (7 ΕΝΟΡΚΟΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ)

5.ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

6..ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ. ΕΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ 2005

6.ΒΑΛΥΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ 2018

7 Μ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1971

8.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1833-1912 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ

9.ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΣΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13-18 ΑΙΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

10.ΦΕΚ 80 1836 ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΡΩΝ (ΣΚΑΛΑ-ΒΑΛΥΡΑ) ΣΕΛΙΔΑ 23

11.ΦΕΚ 22 1840 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΕΛ.121

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑΣ

13.ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΒΑΛΥΡΑ 1982-1999 

Πριν παρουσιάσουμε τα 24 αρχεία θα πούμε περιληπτικά λίγα λόγια για το χωριό μου Βαλύρα της Μεσσηνίας. Το χάρτη, τους 6 περιηγητές, πώς προήλθε το όνομα, τις 7 διοικητικές μεταβολές , τη «ΒΙ.ΠΕ» της γειτονιάς, τη σχολή οικοκυρικών στο σπίτι μας ,  τη διαμόρφωση της πλατείας του χωριού  που γίνονταν οι διάφορες εκδηλώσεις, και με τα μαγαζιά του πουλώντας την πραμάτεια, από το μπαξέ, ψάρεμα, κυνήγι, βοτάνισμα, . Το περίπτερο που ήταν ο ναός της μορφωσής μας με τα περιοδικά της εποχής, την εφημερίδα Ριζοσπάστη  που την έκρυβα στον κόρφο μου και την πήγαινα κρυφά στο θείο μου Παναγιώτη Παπαγεωργίου Λεωνίδα Παπαδόπουλο (ήταν ένα στοιχείο που στο στρατό δεν έγινα ΥΕΑ) ,με έστελνε ο πατέρας μου να του αγοράσω τσιγάρα Καρέλια Σέρτικα Λαμίας, τα οποία απολάμβανε καπνίζοντας  κάτω από τον ίσκιο της μουριάς του σπιτιού μας ,με τη συνοδεία της μουσικής της μηχανής που δούλευε ο αλευρόμυλος, της μάκηνας που καθάριζε τη σταφίδα, το λακριντί των γυναικών στο πηγάδι , τα ουρλιαχτά των σφαζόμενων ζώων,  και το θόρυβο των κάρων ,τους συνεργάτες και μεντορές μου, εικόνες που με οδήγησαν στο Ψάξε, Ερεύνα , Παρατήρησε ,Δράσε , τις 4 διαφορετικές συνεργασίες-έρευνες που συνεχίζονται(κάστρα, γεφύρια, νερόμυλοι, λαγκαδινοί τέκτονες), την ιστοσελίδα μου (http://lyrasi.blogspot.com/) το γενεαλογικό μου δένδρο (7 γενιές με  μικρό βιογραφικό, σπουδές,  βραβεία).

Η  Βαλύρα   με βάση τη βιβλιογραφία και αρχεία  του τότε ΑΣΟ το 1922 είχε:

 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ,  ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, και  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Με βάση το αρχείο των Πρακτικών της κοινότητας Βαλύρας είχε:
 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ , ήταν έδρα αγροφυλακής της περιοχής, ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ και ήταν μέλος του ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Μεσσηνίας , με πρόεδρο τον πατέρα μου Δημήτρη Λύρα.

Από αυτά τώρα δεν υπάρχει τίποτε και μας το υπενθυμίζουν τα διάφορα έγγραφα, που ευτυχώς υπάρχουν, και φυσικά πολλά έχουν χαθεί, όπως τα έγγραφα του συνεταιρισμού την περίοδο του 50-60, και  έχω πάρει  προσωπικές συνεντεύξεις για το συνεταιρισμό, και βιβλία έγγραφα φωτογραφίες του συνεταιρισμού βρέθηκαν τυχαία στον καλοκαιρινό νερόμυλο της Βαλύρας. Υπάρχει πόλη και 2 ποτάμια στην Ανδόρα με το όνομα Βαλύρας και υπήρχε δήμος Βαλύρας με έδρα το Μήλα στη Μεσσηνία.

Οι περιγητές που γράφουν για το χωριό Βαλύρα είναι:

 1.Μια ιστορική φωτογραφία του Konrad Hustaedt το 1901: Ξένοι περιηγητές επισκέπτονται την Αρχαία Μεσσήνη φθάνοντας με το τρένο στο σταθμό του Τζεφερεμίνι (Βαλύρας). Από εκεί και πάνω το… λόγο είχαν τα μουλάρια.

2. Μεσσηνιακόν ημερολόγιο 1907

3. Ο Ουίλλιαμ Μάρτιν Ληκ (William Martin Leake)

4. Πουκεβίλ ταξίδι στην Ελλάδα . Πελοπόννησος αφοί Τολίδη Αθηνά 1997

5. Ο νεαρός τότε φοιτητής Derek Wagon απ' την Αγγλία 1961, 6. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 4, 33, 3-4

ΠΩΣ ΠΡΟΗΛΘΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΛΥΡΑ

1.      ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ :  Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν [...]Ομήρου Ιλιάδα Β 595-601

       2. ΠΛΑΤΩΝΑΣ :μηδέ τινα τολμᾶν ᾄδειν ἀδόκιμον μοῦσαν μὴ κρινάντων τῶν  νομοφυλάκων͵ μηδ΄ ἂν ἡδίων ᾖ τῶν Θαμύρου 829.e τε καὶ Ὀρφείων ὕμνων Πλάτων Νόμοι Η΄[3 829.d]

2.        ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ

 οὗ Θάμυρις ὁ Φιλάμμωνος καὶ Ἀργιόπης νύμφης ἔσχεν ἔρωτα, πρῶτος ἀρξάμενος ἐρᾶν ἀρρένων. ἀλλ᾽ Ὑάκινθον μὲν ὕστερον Ἀπόλλων ἐρώμενον ὄντα δίσκῳ βαλὼν ἄκων ἀπέκτεινε, Απολλόδωρου βιβλιοθήκη Α΄[Α 3,3

 Θάμυρις δὲ κάλλει διενεγκὼν καὶ κιθαρῳδίᾳ περὶ μουσικῆς ἤρισε μούσαις, συνθέμενος, ἂν μὲν κρείττων εὑρεθῇ, πλησιάσειν πάσαις, ἐὰν δὲ ἡττηθῇ, στερηθήσεσθαι οὗ ἂν ἐκεῖναι θέλωσι. καθυπέρτεραι δὲ αἱ μοῦσαι γενόμεναι καὶ τῶν ὀμμάτων αὐτὸν καὶ τῆς κιθαρῳδίας ἐστέρησαν. Απολλόδωρου βιβλιοθήκη Α΄[Α 3,3]

4.  ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 4, 33, 3-4.

 προσκεῖσθαί φησι Θαμύριδι ἐν Ἅιδου δίκην τοῦ ἐς τὰς Μούσας αὐχήματος. διεφθάρη δὲ ὁ Θάμυρις ἐμοὶ δοκεῖν ὑπὸ νόσου τοὺς ὀφθαλμούς, τὸ δὲ αὐτὸ καὶ Ὁμήρῳ συνέπεσεν ὕστερον: ἀλλ' ὁ μὲν καὶ ἐς ἅπαν διετέλει ποιῶν, οὐ γάρ τι εἶκε τῇ συμφορᾷ, Θάμυρις  ὲ καὶ τὴν ᾠδὴν ὑπὸ κακοῦ τοῦ παρόντος ἐξέλιπεν.

5.  ΗΣΙΟΔΟΣ ΘΕΟΓΟΝΙΑ  915-7 Μνημοσύνης  δ’ εξαύτις  ερασάτο καλλικόμμοιο εξ ης  οι μούσες  χρυσάμπυγες εξεγένοντο εννέα τησιν άδον θαλίαι  και τερψις αοιδής

        6.  Θάμυρις ή Θάμυρης .ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟ 2003. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΛΥΡΑΣ        

 Ο Θάμυρης ήταν μουσικός, Κάτοικος απ΄τη Θράκη,  Και ήθελε διακαώς ,Της μουσικής τη μάχη, Οι Μούσες τον ετύφλωσαν,Και χάθηκε η λύρα, Βάί-βάϊ  η λύρα μου, Και έγινε Βαλύρα

6.ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ-ΜΟΥΣΕΣ-ΘΑΜΥΡΙΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Είμαι τυχερός, ευλογημένος, και έχω προστάτες αγγέλους. Εύχομαι στο κορμί μας να κυκλοφορούν πάντα οι ενδορφίνες  που είναι οι ορμόνες της αρμονίας, ισορροπίας, ευτυχίας , ηδονής, και δημιουργίας  και μακριά από τις κετοχολαμίνες που μας διαλύουν σωματικά , πνευματικά, ψυχικά και κοινωνικά. Από μικρός έγινα μελισσάκι μυρμηγκάκι, τζιτζικάκι και σκουληκάκι νιώθοντας όλα τα συναισθήματα και ο νοών νοείτο. Θα παρουσιάσουμε από τα 45   διαφορετικά αρχεία  που έχω στην κατοχή μου τα 24  και μερικά ενδιαφέροντα βιβλία που  έχουν άμεση σχέση με  το χωριό μας Βαλύρα, στα οποία έχω κάνει μελέτη –έρευνα –καταγραφή. Φυσικά  υπάρχουν και άλλα πολλά διαφορετικά αρχεία τα οποία δεν έχω μελετήσει, καθώς και πολλά αρχεία που δεν με ενδιαφέρουν σε πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα . Η παρουσίαση αυτή είναι και ένας μπούσουλας και  απευθύνεται κυρίως  σε μελετητές, ερευνητές, και για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα,  και για το πώς να έχουν πρόσβαση στα διάφορα αρχεία και βιβλιοθήκες, και να αποθηκεύουν – αρχειοθετούν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα. Θα πω αρκετά παραδείγματα, στην πορεία της παρουσίασης μου. Φυσικά έχω  στην κατοχή μου και άλλα διαφορετικά αρχεία, τα οποία έχουν σχέση με την περιοχή μου. Νιώθω πολύ χαρούμενος, γιατί βρίσκομαι σε μια διαδικτυακή τάξη προσφέροντας τις γνώσεις μου και ευχαριστώ το Δημήτρη Βόγγολη, για αυτήν μου την παρουσίαση.

*** Η ψηφιοποίηση των αρχείων σε exel  έγιναν από το συντοπίτη Μεροπαίο πολιτικό μηχανικό, φίλο και συνεργάτη Γιάννη Ρήγα.

 Τα αρχεία για τη Βαλύρα είναι δημόσια και ιδιωτικά. Τα δημόσια κρατικά είναι

(12),  κοινοτικά (6) , και ιδιωτικά ( 6) ιδιωτικά, από  4 ιδιώτες. Συνολικά θα παρουσιάσουμε  24 διαφορετικά αρχεία τα οποία είναι:

Α. Τα κρατικά είναι στα ΓΑΚ (Αθήνας- Καλαμάτας)

1.      Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος. Η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος ήταν το επίσημο έντυπο της Διοίκησης. Κυκλοφόρησε από τις 7 Οκτωβρίου του 1825 μέχρι τις 23 Μαρτίου του 1832. Επί επτά συνεχόμενα έτη κάλυπτε τις ανάγκες της Κυβέρνησης και είναι προδρομικό έντυπο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Οι τόποι έκδοσής του θα είναι διαδοχικά το Ναύπλιο, η Αίγινα, ο Πόρος. Εκδότες του διετέλεσαν οι Θεόκλητος Φαρμακίδης (1825-1827), Γεώργιος Χρυσίδης (1827-1831), Ιωάννης Γαλιάτσας (1831-1832).

 12 Φύλλα  1826-1831

2.      Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας  25 Τόμοι.

 Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.

3.      Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποτελεί το μόνο κατά το Σύνταγμα της Ελλάδας επίσημο και υποχρεωτικά εκδιδόμενο μέσο δημοσιοποίησης των νομικών πράξεων των οργάνων της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μέσω της οποίας αποκτούν ισχύ. Η έκδοσή της ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 1833, ενώ από το 2010 και την θέσπιση του Ν.3861/2010, άρθρο 7, προσφέρεται και μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου με ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα τεύχη της. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται σε φύλλα (Φύλλο της Εφημερίδας της ΚυβερνήσεωςΦ.Ε.Κ.). Μέχρι το ΦΕΚ 21/Α'/ 21.02.2016 τιτλοφορούταν με τη λόγια μορφή, Εφημερίς της Κυβερνήσεως.

 4-11.   ΓΑΚ ΑΘΗΝΩΝ (Φάκελοι αριστείων 307, Αρχείο Πολέμου (Φάκελος 127), Εθνικές Γαίες Φάκελοι  3067-3095, Μοναστηριακά Φάκελοι 396-7, Εκλογικοί Κατάλογοι 1843, 65,73 Eξέλεγξις εκλογών (1844 - 1893, 1915).

Περιλαμβάνει φακέλους με εκλογικά έγγραφα.

Η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Οι αρχειακές συλλογές που φυλάσσονται στην κρατική αρχειακή υπηρεσία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σ’ αυτές αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται, κράτος και πολίτες, όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα της ζωής τους. Ο πλούτος των πληροφοριών που περιέχουν είναι εντυπωσιακός και ανεξάντλητος για κάθε πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του έθνους

Το δυναμικό σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων @ρχειομνήμων σας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στις αρχειακές συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, να αναζητήσετε τεκμήρια με βάση την αρχειακή περιγραφή τους και να δείτε στην οθόνη σας τα ψηφιακά τους αντίγραφα, που ζωντανεύουν τα ίχνη του παρελθόντος. Η άμεση προβολή των τεκμηρίων που έχουν ψηφιοποιηθεί, συμπληρώνεται με τη δυνατότητα περιήγησης στο αρχειακό υλικό που φυλάσσεται σε όλες τις κρατικές αρχειακές υπηρεσίες και τροφοδοτείται με κάθε νέα συλλογή, η οποία ταξινομείται και ψηφιοποιείται

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

Επι βασιλείας του Όθωνα αποφασίστηκε να απονεμηθούν τα αριστεία στους αγωνιστές του 1821. Το βασιλικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 20-5-1834 ΦΕΚ 20\3-4-1834 περιείχε 8 άρθρα. Τα αριστεία άρχισαν να μοιράζονται με πολύ αργό ρυθμό και χωρίς να λείπουν οι εύνοιες. Έτσι φούντωσαν οι διαμαρτυρίες και οι δυσαρεστημένοι ζητούσαν το αριστείο , που θα τους έδινε μια ηθική ικανοποίηση για τους αγώνες που έκαναν το 1821.Κατόρθωσαν μάλιστα ορισμένοι ,με πλάγια μέσα, να φανούν αριστούχοι ,που δεν είχαν φανεί καν στον αγώνα και ορισμένοι μάλιστα δεν είχαν γεννηθεί..

Από τους 307 φακέλους αριστείων  το Τζεφερεμίνι ( Βαλύρα ), υπάρχει σε  25 φακέλους με  89 αριστούχους. Οι  52 αριστούχοι είναι: φ 43 (1), φ220(2), φ258(43),και φ283(6)

5.   Αρχείο Πολέμου Φ 127 Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο του Πολέμου  [1825]
GRGSA-CSA_PAA006.00 218  ΦΑΚΕΛΟΙ

 Φ127  ΕΓΓΡΑΦΕΣ 292 ΣΕΛΙΔΕΣ 15

ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΥΡΡΑΧΙΤΗΣ   ΕΓΓΡΑΦΕΣ 188-201 ΣΕΛΙΔΕΣ 11-2  ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

6.        ΓΑΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ  Αρχείο] GRGSA-CSA_PAOMONAST

ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ 20-2

396. ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ                           ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1269  ΣΕΛΙΔΕΣ 64

397. ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ                          ΕΓΓΡΑΦΕΣ  198 ΣΕΛΙΔΕΣ  10

7. Εθνικά Κτήματα  ή Εθνικές Γαίες 1833-1869.  Για τη νομαρχία  Μεσσηνίας είναι οι φάκελοι  3067-3095, δηλαδή συνολικά 29 φάκελοι αρχίζοντας από το έτος 1835.

Στην ελληνική βιβλιογραφία εθνικές γαίες ή εθνικά κτήματα ονομάζονται τα κτήματα που ανήκαν στο οθωμανικό κράτος και πέρασαν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση του 1821.

Μετά την απελευθέρωση η γη δεν διανεμήθηκε στους αγρότες και στους παλαιούς πολεμιστές ούτε από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ούτε από τους Βαυαρούς την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα. Η δικαιολογία ήταν πως η γη είχε υποθηκευθεί ως εγγύηση για τα δάνεια της Επανάστασης, αλλά και εξαιτίας της έλλειψης κτηματολογίου, αλλά στην πραγματικότητα οι κυβερνήσεις φοβούνταν τη συγκέντρωση της γης στα χέρια λίγων οικογενειών και τη δημιουργία μίας γαιοκτητικής ολιγαρχίας, ενώ η υπόσχεση της διανομής της προς τους χωρικούς λειτουργούσε ως κίνητρο για στήριξη της κεντρικής κυβέρνησης, την ίδια ώρα που η γη είχε καταπατηθεί από αυτούς και καλλιεργείτο λάθρα.

Το 1871 έγινε για πρώτη φορά η διανομή μέρους των εθνικών γαιών στους ακτήμονες στο πλαίσιο της πρώτης αγροτικής μεταρρύθμισης από την κυβέρνηση Κουμουνδούρου επί βασιλείας Γεωργίου Α'. Ένας πιθανός λόγος που το ελληνικό κράτος προχώρησε στην διανομή της γης οφείλεται και στην πτώση των εισπράξεων από το φόρο επικαρπίας που επιβαλλόταν στους αγρότες που υποτίθεται πως μίσθωναν την κρατική γη. Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα ωφελούσε τα δημοσιονομικά του κράτους, αφού θα εισέπραττε χρήματα άμεσα από την πώληση και επιπλέον θα εισέπραττε πιο υψηλούς φόρους από την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

Για τη Βαλύρα υπάρχουν σε 4 χρονολογίες οι φάκελοι

Φ 3068, 1836:  Για τους μύλους από τα χωριά Χασάμπασα, Τζεφερεμίνη, Πηδημα, Ασλάναγα.

 Φ 3069, 1837: Για  τους μύλους της Κυπαρισσίας Μεθώνης, Τζαφερεμίνη

 Φ 3071, 1839: Υπάρχουν έγγραφα μύλων για τα χωριά Σχοινόλακα, Χασάμπασα, Κυπαρισσία ,Τζαφερεμίνη.

Φ 3085, 1853: Υδρόμυλος Οιχαλίας Τζεφερεμίνι , άγιος Νικόλαος, Βακούφη, έκταση 1448 τ. μ. 54\100 Θεόδωρος Πουλόπουλος Κων\νος Δημητρακόπουλος, τιμή 13000, πληρωμή 27\1\1840, παρατηρήσεις .Τον υδρόμυλο τούτον αγόρασαν αμφότεροι και άρα…26 αγοραίας τιμής συνεψήφισαν τα φαλαγγιτικά των γραμμάτια εχρεώθηκαν από το ταμείο 2200 του υπολοίπου, χορηγήσαντες τας χρεωστικάς ομολογίας. Επλήρωσαν τις 5  δόσεις και οφείλουν τις υπόλοιπες άλλες 5, προτελευταίος φάκελος, φωτογραφίες 62-72.

8-10.Εκλογικά 4 ( Συλλογής Γεωργίου  Λαδά 1847 φάκελοι 49, Γιάννη Βλαχογιάννη 1865 φάκελοι 56, Βουλή των Ελλήνων 1873 φάκελοι 45α,

Δήμος Οιχαλίας . 1847 εκλογείς 793, 1865 εκλογείς 1202, 1873 εκλογείς 1531.   Σύνολο εκλογέων που ψήφισαν 1, ή 2 , ή 3 φορές 2404.

Χωριό Τζεφερεμίνι (Βαλύρα) 1847 εκλογείς 112 , 1865 130, 1873 156. Σύνολο εκλογέων που ψήφισαν 1, ή 2 , ή 3 φορές 309.

11    . Eξέλεγξις εκλογών 1844 – 1893 φάκελοι 54 , 18 σελίδες 343 εγγραφές 18 σελίδες Δήμος Οιχαλίας εγγραφές 206-219 σελίδα 12, φάκελοι Καλαμών 19, Μεσσήνης 35,35α (Οιχαλία), Πυλίας 43, και Τριφυλίας 48, 48α).

12.    Αγώνες και Νεκροί δίτομο 1821-1930 Δέκα (10) Φονευθέντες, Αιχμάλωτοι, και Εξαφανισθέντες Βαλυραίοι  στο  Μέτωπο της Μικράς Ασίας .

Β. Τα κοινοτικά αρχεία είναι:

1.       Τα Εκπαιδευτικά (7 τύποι σχολείων της Βαλύρας Δημοτικό Αρρένων-Θηλέων-Μικτό -Νυκτερινό, Ελληνικό,  Ημιγυμνάσιο , Νηπιαγωγείο  ΦΕΚ 695 τεύχος Β 1972, Κοινοτική βιβλιοθήκη ΦΕΚ 1074 τεύχος Β  1996, και μεταβολές Δημοτικού –Νηπιαγωγείου Βαλύρας ΦΕΚ  1130 τεύχος Β  2002 ).

2.       Τα Εκκλησιαστικά (βιβλίο Γάμων –Θανάτων-Βαπτίσεων).

3-4.  Τοπικής αυτοδιοίκησης (Μητρώο Αρρένων, Οικογενειακές Μερίδες, Πρακτικά Κοινότητας Βαλύρας 13 τόμοι-3 πρωτόκολλα).

 5. Αγροτικό Συμβούλιο Περιφέρειας Βαλύρας και  6. Εκλογικοί κατάλογοι Βαλύρας 2002

Γ. Τέλος τα ιδιωτικά αρχεία είναι των:

1.       Δημοδιδάσκαλου Δημήτρη Καρακίτσου 57 σελίδων με τις οικογένειες της Βαλύρας το 1912 με 1586 ονόματα και 117 επίθετα

2.       Τα 11 ημερολόγια του Μαρίνου Γεωργακόπουλου 1947-1957.

3.       Παναγιώτη Παπαγεωργίου. Διανομή κτημάτων  της μονής Βουλκάνου σε  256 ακτήμονες 6 χωριών το 1957 με χάρτη.

4-6.  Και τα προσωπικά αρχεία του Γιάννη Δ. Λύρα (Αρχείο Εφημερίδας Βαλύρα 1982-1999, Αρχείο Εφημερίδας Εβδομάδα της Πάτρας  58 δημοσιεύσεις 2000-1 ,  Ταυτοποιημένες μαθητικές φωτογραφίες  1907-1989 και 15 αρχεία ενσωματωμένων φωτογραφιών ποικίλων θεμάτων της Βαλύρας).

Από τα αρχεία αυτά  άλλα είναι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και άλλα είναι μόνο σε έντυπη. Αυτά που είναι σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί ο κάθε μελετητής-ερευνητής με τη χρήση του διαδικτύου και του υπολογιστή του από το σπίτι του ,να κάνει την έρευνα-μελέτη του, αρκεί να γνωρίζει τις διαδικασίες, ενώ αυτά που είναι σε έντυπη  πρέπει να πάει στο χώρο που υπάρχουν.

*Θα ήθελα να σου πω  ότι έχεις συγκεντρώσει έναν μοναδικό αμητό (ΘΗΣΑΥΡΌΣ ή  ΣΟΔΕΙΆ) αρχειακού υλικού που και δυσεύρετος αλλά και δύσκολα διαχειρίσιμος είναι.  

 ***Χαρακτηρισμός του  καθηγητού ιστορίας του πανεπιστημίου  Πελοποννήσου Θανάση Χρήστου.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: