Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΑΠΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 1896

 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ24002
ΤΗΛ.261071016

Τα Ολύμπια του Ζάππα
Με επιστολή του προς το βασιλιά της Ελλάδας ο Ευαγγέλης Ζάππας, ένας εύπορος Έλληνας εγκατεστημένος στο Βουκουρέστι, πρόσφερε τα χρήματα για την ανασύσταση των Ολυμπιακών Αγώνων.
 Έτσι, μετά από εισηγήσεις μελών της κυβέρνησης αποφασίστηκε η διοργάνωση αγροτικής και βιομηχανικής έκθεσης στην οποία θα εντάσσονταν και αθλητικοί αγώνες με την ονομασία Ολύμπια. Ο Ζάππας δέχτηκε την πρόταση και το 1859 δημοσιεύθηκε ο κανονισμός των αγώνων, τα αγωνίσματα και τα βραβεία (χρήματα, δίπλωμα, κλαδί ελιάς). 
Εξαιτίας της έλλειψης γυμναστηρίου, οι αγώνες έγιναν στην πλατεία Λουδοβίκου (μετέπειτα Ομόνοια) στις 15 Νοεμβρίου 1859. Στο πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνονταν ορισμένα αρχαιοπρεπή και κάποια αρκετά περίεργα αγωνίσματα, όπως ο ακοντισμός προς ορισμένο στόχο, η αναρρίχηση σε ιστό αλειμμένο με σαπούνι κτλ. Αυτά τα αγωνίσματα ήταν και τα πλέον δημοφιλή σε ένα πολυπληθές αλλά αθλητικά απαίδευτο κοινό.
Με βάση τα πέντε (5) ΦΕΚ, τα 10 έντυπα των Ολυμπίων και τη δάδα, προβάλλουμε την πολιτιστική και πολιτισμική μας κληρονομιά που σχετίζεται με τα Ολύμπια του Ευάγγελου Ζάππα 1859, 1870, 1875 και 1889.

1.ΦΕΚ
ΦΕΚ 38, 28-8-1858, ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4 .ΠΕΡΙ ΣΎΣΤΑΣΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ. ΑΡΘΡΑ 20.
ΦΕΚ 48,16-101858, ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3.ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙΣ ΑΓΩΝΟΙΣ ΑΠΟΝΗΘΙΣΟΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΛΑΣΙΣ 22.
ΦΕΚ  2, 29-1-1859. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ,ΑΡΘΡΑ 10, ΚΛΑΣΙΣ 22 (ΑΡΘΡΑ 53), ΠΕΡΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 54-60.
ΦΕΚ 33, 13-8-1859.ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩ ΕΙΣ ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ.
ΦΕΚ 45,28-9-1859. ΠΕΡΙ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
2. ΕΝΤΥΠΑ
1.Ολύμπια του 1859, Πρώτη Περίοδος.
Επίσημος Κατάλογος
Δημοσιευθείς παρά της επί της εμψυχώσεως της εθνικής βιομηχανίας Επιτροπής
Αθήναι, Αττικής, Ευβοίας, Φωκίδος , Ακαρνανίας, Αργολίδος, Αρκαδίας. Αχαΐας, Μεσσηνίας (55), Λακωνίας, Κυκλάδων,  λοιπά μέρη. Σελίδες 64.
2.Ονομαστικός κατάλογος των εκθετών και των αποσταλέντων προϊόντων και έργων της Ελλάδος, εις την εν Παρισίοις Παγκόσμιον έκθεσιν του 1867.
Εν Αθήναις 13-3-1867, σελίδες 28, κλάσεις  1-73.
3. Περιληπτική περιγραφή των εις την Παγκόσμιον έκθεσιν των Παρισίων του έτους 1867 αποστελλομένων μαρμάρων και ορυκτών, σελίδες 19.
4.EXPOSITION  YNIVERSELLE DE  1867 A PARIS
CATALOGUE DEFINITIF PAP
LA COMMISION CENTRALE
GRECE
IMPRIMERIE NATIONALE
CEN avril 1867,σελίδες 26
5. Ονομαστικός κατάλογος των βραβευθέντων εκθετών της Β περιόδου των Ολυμπίων του 1870 κατά συναγωγής, συναγωγαί  1-10, σελίδες 24.
6. Ολύμπια του 1870, Δευτέρα περίοδος
Υπό της επί των Ολυμπίων και των κληροδοτημάτων επιτροπής, σελίδες 240.
7.Περιληπτική περιγραφή των εις την παγκόσμιον έκθεσιν της Βιέννης, του έτους 1873 αποστελλομένων μαρμάρων και ορυκτών, σελίδες 24.
8. Λαχείον  της Γ περιόδου των Ολυμπίων του 1875, είδη εκθεμάτων, ονόματα εκθετών, αξία εκθεμάτων, σελίδες 23.
9. Ονομαστικός κατάλογος των βραβευθέντων εκθετών της Γ περιόδου των Ολυμπίων του 1875, σελίδες 18.
10.EXPOSITION  YNIVERSELLE DE  1878 A PARIS
GRECE
CATALOGUE  DESCRIPTIF
ATHENES 1878, σελίδες 23
Τα Ολύμπια του Ζάππα
Με επιστολή του προς το βασιλιά της Ελλάδας ο Ευαγγέλης Ζάππας, ένας εύπορος Έλληνας εγκατεστημένος στο Βουκουρέστι, πρόσφερε τα χρήματα για την ανασύσταση των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, μετά από εισηγήσεις μελών της κυβέρνησης αποφασίστηκε η διοργάνωση αγροτικής και βιομηχανικής έκθεσης στην οποία θα εντάσσονταν και αθλητικοί αγώνες με την ονομασία Ολύμπια. Ο Ζάππας δέχτηκε την πρόταση και το 1859 δημοσιεύθηκε ο κανονισμός των αγώνων, τα αγωνίσματα και τα βραβεία (χρήματα, δίπλωμα, κλαδί ελιάς). Εξαιτίας της έλλειψης γυμναστηρίου, οι αγώνες έγιναν στην πλατεία Λουδοβίκου (μετέπειτα Ομόνοια) στις 15 Νοεμβρίου 1859. Στο πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνονταν ορισμένα αρχαιοπρεπή και κάποια αρκετά περίεργα αγωνίσματα, όπως ο ακοντισμός προς ορισμένο στόχο, η αναρρίχηση σε ιστό αλειμμένο με σαπούνι κτλ. Αυτά τα αγωνίσματα ήταν και τα πλέον δημοφιλή σε ένα πολυπληθές αλλά αθλητικά απαίδευτο κοινό.
Τα πρώτα Ολύμπια θύμιζαν περισσότερο ακροβατικά δρώμενα και άλλες παρόμοιες λαϊκές επιδείξεις σωματικής ρώμης που γίνονταν τις εορτές και τις αργίες συνήθως σε κάποια πλατεία. Παρ' όλα αυτά ο Ευαγγέλης Ζάππας επαύξησε τη δωρεά του, με στόχο την κατασκευή εκθεσιακού μεγάρου για την τέλεση της αγροτικής και βιομηχανικής έκθεσης και γυμναστηρίου για τη διοργάνωση των αθλητικών αγώνων. Οι πολιτικές ταραχές της περιόδου 1859-1864 (έξωση Όθωνα, μεσοβασιλεία) δεν έδωσαν τη δυνατότητα υλοποίησης των αποφάσεων αυτών. Η ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής επανέφερε στο προσκήνιο την προσφορά του Ζάππα. Έτσι, το 1865 συγκροτήθηκε η Επιτροπή των Ολυμπίων με στόχο τη διαχείριση του κληροδοτήματος, την ανέγερση του μεγάρου και του γυμναστηρίου και τη διοργάνωση των αγώνων κάθε τέσσερα χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί ανέλαβαν τη διοργάνωση της δεύτερης Ζάππειας Ολυμπιάδας που έγινε τελικά το 1870, και πάλι το μήνα Νοέμβριο, δίχως σημαντικές ποιοτικές διαφορές σε σχέση με την πρώτη. Τη φορά αυτή, ωστόσο, οι αγώνες έγιναν στο πρόχειρα διαμορφωμένο στίβο του Παναθηναϊκού Σταδίου. Τα τρίτα Ολύμπια έγιναν το 1875 και  το Μάιο του 1889 οργανώθηκε η τέταρτη Ζάππεια Ολυμπιάδα., και ήταν και τα τελευταία της σειράς των Ζαππείων.
Οι Ζάππειοι αγώνες του 1859, 1870 και 1875 ήταν επίσης  αφού συμμετείχαν αθλητές από την Ελλάδα και από την Οθωμανική αυτοκρατορία .Ο Ζάππας αναβιώνοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά από την Αρχαιότητα, έθεσε τη βάση για τους μεγάλους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Από το βαρώνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή που ιδρύθηκε το 1894. Ο Ζάππας επίσης χρηματοδότησε τη δημιουργία του Ζαππείου μεγάρου που χρησιμοποιήθηκε για τους αγώνες ξιφασκίας στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1896 και ως κέντρο τύπου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Γεννήθηκε στο χωριό Λάμποβο στην Βόρεια Ήπειρο (σημερινή Αλβανία) το 1800. Ήταν ο νεότερος γιος του Βασίλη Ζάππα, έμπορος από τους σημαντικούς της περιοχής και της Σωτηρίας, το γένος Μέξη. Το χωριό ανήκε στην επαρχία Τεπελενίου, πατρίδα του Αλή Πασά. Στο τέλος της επανάστασης αρνείται την χρηματική αποζημίωση για τους ήρωες της Επανάστασης και μεταναστεύει στο Βουκουρέστι το 1831.. Ο Ζάππας εγκαταστάθηκε στη Βλαχία και εντάχθηκε στην τοπική κοινωνία χρησιμοποιώντας ένα εκλεπτυσμένο σύστημα δημοσίων σχέσεων. Φρόντισε να εξοικειωθεί με τους άρχοντες και τους ηγούμενους των ελληνικών μοναστηριών οι οποίοι διαχειρίζονταν τα μοναστηριακά κτήματα. Ο Ζάππας ακολούθησε την τακτική και άλλων Ελλήνων, νοίκιασε και εκμεταλλεύτηκε μοναστηριακά κτήματα στην περιοχή της Γιαλόμιτζας, κοντά στο Βουκουρέστι. Σε τρεις περίπου δεκαετίες απέκτησε τεράστια περιουσία και αντίστοιχα εισοδήματα
Ο Ευάγγελος Ζάππας, μαζί με τον εξάδελφό του Κωνσταντίνο Ζάππα τιμούνται ως εθνικοί ευεργέτες από το 1859, όταν ιδρύθηκαν τα "Νέα Ολύμπια", έκθεση γεωργική, τεχνική και βιομηχανική που ορίστηκε να πραγματοποιούνται ανά τετραετία (στο "Ζάππειο").
Το 1856 έγραψε στο βασιλιά Όθωνα προσφέροντας 400 μερίσματα της Εθνικής Ατμοπλοΐα ώστε τα κέρδη να χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση των Ολυμπιακών αγώνων, την Ολυμπιάδα και για τα βραβεία των νικητών των αγώνων. Το 1859 κατάφερε να αναβιώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε μια πλατεία της Αθήνας. Το 1865 πέθανε αφήνοντας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, που χρηματοδότησαν τους αγώνες του 1870 και 1875 που πραγματοποιήθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο που επίσης αναστύλωσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: