Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Παγόπληκτοι και θερμαινόμενοι!!

Στις 25 Ιανουαρίου εορτάσθηκε πανηγυρικώς  η παρέλευση ενός έτους από την αριστερήν διακυβέρνησην της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατάμεστον κάποιο στάδιον με μη Ελληνικόν όνομα. Όλοι βρέθηκαν εκεί για να χαρούν τον ευτυχή ενιαυτόν της γενναιδωρίας του κυρίου!
Δεν ανήκομεν σε πολιτικόν Κόμμα, γιατί ακολουθούμεν την αρχήν της Αθηναϊκης Δημοκρατίας, ήτοι είμεθα απολύτως πολιτικοποιημένοι. Ενδιαφερόμεθα μόνον για το καλόν της Πολιτείας που σημαίνει  και καλόν όλων μας.

Το υπερπλήρες στάδιον ζητωκραύγαζεν συνεχώς και κατεχειρκρότη τον ομιλητήν για τα όσα ηδύωτα του ανεκοίνωνεν ως μεγίστην επιτυχίαν της ενιαυσίου θητείας  του στην Εξουσίαν.
 Και το απλούν ερώτημα και εν ταυτώ η απορία μας είναι. Όλοι οι παρευρεθέντες ήσαν άτομα που δεν τα έπληξεν η λιτότητα, ο ΕΝΦΙΑ,  η υπερφορολόγηση, οι περικοπές των συντάξεων, η υπογραφή νέου μνημονίου κλπ. ών ουκ έστιν αριθμός; Ήσαν εύποροι έως πάμπλουτοι; Γιατί αν ήσαν χαμηλόμισθοι και Συνταξιούχοι, τι νόημα είχεν η εκεί παρουσία και το αέναον χειροκρότημα; Δεν ήταν προεκλογική συγκέντρωση ώστε να  ακούσουν και να αισθανθούν ψευδαισθήσεις όπως επί δεκάδες χρόνια γίνεται μέχρι σήμερον!!
Την ιδίαν ώραν και επί πολλές  ημέρες σ’ ολα τα εθνικά οδικά δίκτυα, ευρίσκοντο χιλιάδες αγρότες διαμαρτυρόμενοι αγρίως για τα νέα φορολογικά μέτρα,  τα οποία θα τους  πλήξουν, χωρίς να εξαιρούνται οι χειροκροτητές του σταδίου. Οι αγρότες μαστιζόταν αγρίως από τις χιονοθύελλες,  τις βροχές και το ψύχος, ενώ οι εν τω σταδίω «εστώτες και θερμενόμενοι», δεν αντελήφθησαν ότι έξω βρέχει ραγδαίως ή το ψύχος είναι αφόρητον!! Με το μέρος των αγροτών είναι και δεκάδες άλλοι επαγγελματίες, δικηγόροι, ιατροί, φαρμακοποιοί και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Άραγε  όλοι αυτοί  ήταν σε λάθος δρόμον, σε λάθος διαμαρτυρίαν,  σε λάθος εκτίμησην και οι θερμαινόμενοι είχαν δίκαιον; Ήταν όλοι τόσον μωροί ή εχθρικώς διακείμενοι προς την Κυβέρνησην, ώστε να ξημεροβραδιάζονται στους δρόμους και να φωνάζουν μετ’ επιτάσεως ότι κινδυνεύουν αγρίως με το νέον ασφαλιστικόν;;; Που κοιμούνται: Που τρώνε; Που αφοδεύουν; Δεκάδες από αυτούς ψήφισαν την παρούσαν Κυβέρνησην.  Επομένως δεν φωνάζουν και δεν ταλαιπωρούνται βασανιστικώς  στους δρόμους για να ρίξουν την Κυβέρνησην,  αλλά για να την προστατεύσουν! και ταυτοχρόνως να προστατεύσουν την αγροτικήν παραγωγήν. Οι θερμαινόμενοι εν τω σταδίω είχαν τις αυτές σκέψεις ή απέβλεπαν σε κρατικόν φιλοδώρημα; Γιατί αν αγαπούσαν  ειλικρινώς τον Πρωθυπουργόν θα του συνιστούσαν ότι το ασφαλιστικόν είναι άκρως επικίνδυνον δι αυτόν και την Ελλάδα ολόκληρην!! Οι μεν του «έβαλαν πάγον» για το καλόν του,  οι δε τον εθώπευαν για το κακόν του! Και όπως λέει και το Ευαγγέλιον «τις τούτων  εποίησεν το καλλίτερον»;;;

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: