Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Οι 4 νερόμυλοι του χωριού μου ΒΑΛΥΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ με τεκμηριωμένα στοιχεία από:

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ 1965-2022

Οι 4 νερόμυλοι του χωριού μου ΒΑΛΥΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  με τεκμηριωμένα στοιχεία από:

1.ΓΑΚ-ΕΘΝΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ 1833-1869.ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ, ΕΤΗ 1836 - 9, 1853 

2.ΓΑΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ 936 ΕΓΓΡΑΦΑ 581 1834-54, ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ  4 ΜΥΛΟΙ , 3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ.

3.ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1822. Το χωριό μας Τζαφερεμίνι, σημερινή Βαλύρα, αναφέρεται στις σελίδες στον τόμο 15Γ 1822 στις σελίδες 27, 90, 183, 200. 

4.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ,1846 σελίδα 576-7, αναφορά κατοίκων 1141.

5.ΦΕΚ 35 1849 ΣΕΛ.159, 3 ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

6.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ. 1947-57

7.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΤΟΜΟΙ 13, 1914-1961

8.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΒΑΛΥΡΑΣ ΤΟΜΟΙ 2 , 1925-1933

9.ΑΓΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ. 26-3-1938 σελίδες 129-34 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 16 ΑΡΘΡΑ

10.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΑΛΥΡΑΣ 5 ΦΥΛΛΑ. 4, 15, 88-9, 130-1, 112-3

11.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  9-6-1955

12.ΠΟΙΗΜΑ ΙΩΝΑ ΚΕΦΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΔΑΧΗΣ 336, 1977 (το έγραψε το 1939)

13. ΠΟΙΗΜΑΤΑ  2  ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ 2020.( Η ΔΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΜΥΛΟΣ, ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ)

14.ΑΙΤΗΣΗ Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 20-4-1942

15.ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ ΤΣΟΝΑΚΙΔΗ-ΤΣΩΝΗ- ΚΑΥΚΟΥΛΑ

16. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑΣ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ 8-6-2014 ,4 ΣΕΛΙΔΕΣ

17.ΑΓΩΓΗ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΗΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 28-11-1916, ΣΕΛΙΔΕΣ 3

18.ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ 28-11-1916,  ΣΕΛΙΔΕΣ 3

18.ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ. Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΥΛΑΚΑ,  14-11-2011

19.ΕΓΓΡΑΦΑ 2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,1917-8,1918-9

20.ΔΙΗΓΗΜΑ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ. ΟΙ ΑΓΥΙΟΠΑΙΔΕΣ

21.ΧΑΡΤΕΣ 2, ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ- ΤΣΩΝΗ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ\ΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ ΒΑΛΥΡΑΣ

22. ΜΥΛΩΝΑΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ ΑΠΟ ΔΥΡΡΑΧΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1945,1947

23. ΛΙΜΝΕΣ ΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑΣ. ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ

24.ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ

25.ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟ

26. ΜΟΥΛΚΙΑ ΒΑΤΟΥΦΙΑ

27.ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΒΑΛΥΡΑΣ

28.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ –ΣΚΙΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

29.ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ  ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ.

30.ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ – ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ

31. ΟΙ ΔΥΡΡΑΧΙΤΕΣ ΜΥΛΩΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

32. 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-2 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

33.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜS

34.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 15, ΘΗΣΕΙΟ 15-2-2017

35.ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ

 

 

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

 1.       1815. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (1815).Απογραφή του Χατζή Οσουμάν εφέντη, Τριπολιτσιώτη απ' τα Πελοποννησιακά του Τάσου  Γριτσόπουλου.

       1Α.1822. ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ( 4 )

       Στον τόμο 15αβ  στις σελίδες  37, 72

     Στον τόμο 15Γ περιγράφει τους  νερόμυλους  στις σελίδες 27,32, 33, 37, 38, 46, 52, 57, 59,      89,  90, 97, 127, 130, 140, 152, 183 , 200, 212, 304, 325, 326 (Πήδημα), 340. 

Το χωριό μας Τζαφερεμίνη, σημερινή Βαλύρα, αναφέρεται στις σελίδες στον τόμο 15Γ στις σελίδες 27,90, 183, 200. 

1.       1829. ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑΣ, ΓΑΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

2.       1834. ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ 4 ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ, ΓΑΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

3.       1836 Φ.3068 ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ

4.       1837 Φ.3069 ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ

5.       1839 Φ.3071 ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ

6.       1846. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΣΤ 1Η ΜΑΡΤΙΟΥ  ΣΕΛΙΔΕΣ 576-7

7.       1852 Φ.3084 ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ

8.       1856 Φ 3088 ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΘΩΜΗΣ

9.       1863 Φ 3095 10ΕΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΚΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

10.   1914. ΑΓΟΡΑ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ

11.   1916. ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ Θ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ,ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ

12.   1917-9. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ

13.   1914-61. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ (ΤΟΜΟΙ 6-13, 1930-61, Πράξεις 24)

14.   1925-33. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, Πράξεις 4

15.   1938. 16 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

16.   1939. 2 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΙΩΝΑ ΚΕΦΑΛΑ

17.   1942. ΑΙΤΗΣΗ  ΤΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ

18.   1947. ΠΝΙΓΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΔΩΝ

19.   1947-1957. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Μ.Γ.

20.   1955. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

21.   1982-1997.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΑΛΥΡΑ (φύλλα 4, 15, 88-9, 130-1, 112-3, 101)

22.   1997. ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΩΝΗ

23.   2000. ΔΙΗΓΗΜΑ ΟΙ ΑΓΥΙΟΠΑΙΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ

24.   2002.ΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ-ΛΙΜΝΕΣ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ

25.   2002.ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ

26.   2004.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ

27.   2005.ΜΟΥΛΚΙΑ-ΒΑΤΟΥΦΙΑ-ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ

28.   2011. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΟΣ ΒΑΛΥΡΑΣ

29.   2011.ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ-ΠΑΜΙΣΟ

30.   2017. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΣΤΗΝ TIMS

31.   2020.ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΡΑ

32.   2020. Η ΓΕΝΙΑ ΜΟΥ. ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ

33.   2020.ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ-ΓΕΦΥΡΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ-ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ-ΙΘΩΜΑΙΑ.

34.   2020. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ  13-5\3\2020

35.   ΣΚΙΤΣΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

36.   ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ

37.   ΧΑΡΤΗΣ Γ. Κ. ΤΣΩΝΗ

38.   ΓΚΡΑΒΟΥΡΑ Α. Κ.  ΤΣΩΝΗ

39.   ΓΚΡΑΒΟΥΡΑ  Γ. ΤΣΟΝΑΚΙΔΗ

40.   ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Θ. Κ.  ΚΑΥΚΟΥΛΑ

41.   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ

 





































































 













Δεν υπάρχουν σχόλια: