Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ.ΤΟΜΟI 15AB, 15Γ. ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα. Από την αμέσως επόμενη χρονιά λειτουργούν τα ΦΕΚ, τα οποια είναι ψηφιοποιημένα.
Πίνακας των τόμων

·                     Θεματικές ενότητες

·                     Δομή των τόμων

·                     Στον τόμο 15αβ  στις σελίδες  37, 72

·                     Στον τόμο 15Γ περιγράφει τους  νερόμυλους  στις σελίδες 27,32, 33, 37, 38, 46, 52, 57, 59, 89,  90, 97, 127, 130, 140, 152, 183 , 200, 212, 304, 325, 326 (Πήδημα), 340. 

·                     Το χωριό μας Τζαφερεμίνη, σημερινή Βαλύρα, αναφέρεται στις σελίδες στον τόμο 15Γ στις σελίδες 27,90, 183, 200. 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ , Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 420 ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 15Γ, ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ 15ΑΒ ΚΑΙ 15Γ. ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ.

 ΤΟΜΟΣ 15 Μέρος Γ

ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΟΥΣ 1822
Η ΒΑΛΥΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ
ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΒΑΡΚΑ

Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΠΟΥ ΑΡΔΕΥΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑΚΑΙ ΠΑΜΙΣΟ

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΑΥΛΑΚΙ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΠΟΥ ΑΡΔΕΥΕΤΟ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΠΟΤΑΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ.

ΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ

Ευρετήριο Τόπων 403 Τζεφερεμίνι

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΒΑΛΥΡΑΣ ΤΟΜΟΣ 15Γ. ΣΕΛΙΔΕΣ  27, 90, 183, 200

377 Ιμπλακίων Ανδρούσης  Κουτζούκ Μάνης

Σελίδα 27. Όσα εδώσαμε προς τον Πετρόμπεην.

Τη 14 Μαρτίου από Τζεφερεμίνι με ανθρώπους μας 2339 γρόσια

Σελίδα 90. Λογαριασμός Δημοπρασίας Κιουτσούκ Μάνης και Ιμπλακίων.

Ιουνίου 8. Το χορίον Ντζιαφέρ Εμίνη ό και ή ομολογία της ασ.3600 ελάβομεν το πεσινάτη ασ .1000

  Τον ιδίων  Ντιαφέρ Εμινέον ένα μύλο 140. Το πεσινάτη του μύλου θα δοθεί το Σεπτέμβριο.

  Σελίδα 183. Δια μίαν ομολογίαν όπου στείλαμε  σήμερον του κυρ. Σπίρου Φρανζεσκόπουλου με το Γιωργάκη Μανιάτη του μύλου Τζαφερεμίνη. Επί του νώτου. Καταγραφή των όσων έμειναν  ασύνακτα από δημοπρασία Ανδρούσης και Εμπλακίων  επιστατούντος Θ. Καρδαρόπουλου και λοιπών.

 Σελίδα 200 .

189βρίου <1>822 εδώθη εις το ταμείο αριθμός 2.

  Επαρχία Κουτζιούκ  Μάνης

 Χορίων Καλάμη                      γρόσια        600

               Καμάρι                           «          1812,20

               Τζιαφέρ Εμίνη                «          2600

               Κωνσταντίνους               «          2730

               Αί ζαγα                            «          1733,14

               ΣΥΝΟΛΟ                                    9475,34

Τη 129βρίου 1822 Νησί.

Ασύναχτα είναι ο Τζεφμινέικος μύλος δια γρόσια 140

Από Κάμερ μένουν                                                  100

Από Κωνσταντίνους σε 6 χωρία                              270

Η ομολογία εις Α Κοκολόπουλο                              760

Γρόσια                                                                     7510

Τα συναχθέντα εκατέρω                                        9475,34

Το πρώτο κέστι                                                    16985,34

                                                                               8.304

                                                                             25290,00

σελίδα 126    Έρανος Νησί                        Α/Α     γρόσια

                      Πανάγος Καρτερολιώτης      119      602,30

                      Αναστάσης Πουλόπουλος     122      250

ΤΟΜΟΣ 15 Μέρος Γ
ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΟΥΣ 1822
Ευρετήριο Τόπων 403 Τζεφερεμίνι
Γ.27,90,183,200
377 Ιμπλακίων Ανδρούσης Κουτζούκ Μάνης
Σελίδα 27. Όσα εδώσαμε προς τον Πετρόμπεην.
Τη 14 Μαρτίου από Τζεφερεμίνι με ανθρώπους μας 2339 γρόσια
Σελίδα 90. Λογαριασμός Δημοπρασίας Κιουτσούκ Μάνης και Ιμπλακίων.
Ιουνίου 8. Το χορίον Ντζιαφέρ Εμίνη ό και ή ομολογία της ασ.3600 ελάβομεν το πεσινάτη ασ .1000
Τον ιδίων Ντιαφέρ Εμινέον ένα μύλο 140. Το πεσινάτη του μύλου θα δοθεί το Σεπτέμβριο.
Σελίδα 183. Δια μίαν ομολογίαν όπου στείλαμε σήμερον του κυρ. Σπίρου Φρανζεσκόπουλου με το Γιωργάκη Μανιάτη του μύλου Τζαφερεμίνη. Επί του νώτου. Καταγραφή των όσων έμειναν ασύνακτα από δημοπρασία Ανδρούσης και Εμπλακίων επιστατούντος Θ. Καρδαρόπουλου και λοιπών.
189βρίου <1>822 εδώθη εις το ταμείο αριθμός 2.
Επαρχία Κουτζιούκ Μάνης
Χορίων Καλάμη γρόσια 600
Καμάρι « 1812,20
Τζιαφέρ Εμίνη « 2600
Κωνσταντίνους « 2730
Αί ζαγα « 1733,14
ΣΥΝΟΛΟ 9475,34
Τη 129βρίου 1822 Νησί.
Ασύναχτα είναι ο Τζεφμινέικος μύλος δια γρόσια 140

Από Κάμερ μένουν 100
Από Κωνσταντίνους σε 6 χωρία 270
Η ομολογία εις Α Κοκολόπουλο 760
Γρόσια 7510
Τα συναχθέντα εκατέρω 9475,34
Το πρώτο κέστι 16985,34
8.304
25290,00
σελίδα 126 Έρανος Νησί Α/Α γρόσια
Πανάγος Καρτερολιώτης 119 602,30
Αναστάσης Πουλόπουλος 122 250


ΤΟΜΟΣ 12
Σελίδες 268-271Εκλογές ψηφοφορία κυρίου Γεωργίου Δαρειώτου
Πανάγος Καρτερολιώτης από Τζεφερεμίνι
Δημήτριος Μαυροειδής από Τζεφερεμίνι.

             ΤΟΜΟΣ 15 ΜΕΡΟΣ Α-Β ΤΟΜΟΣ 7

Σελίδα 32. Είσπραξη εισοδημάτων επαρχίας Ανδρούσης. «Σημειώνω τα όσα χωρία εδώσαμεν εις Ιλτιζάμια το υποεφόρων και λοιπών.»

ΧΩΡΙΑ                 ΓΡΟΣΙΑ

Μαγγανιακό            406

Σιμίζα                      600

Ζέζα                         500

Μπουρνάζι               650

Σάμαρι                     425

Λέζι                          800

Ζερμπίσια                 200

Τζεφαλινού              450

 ΤΟΜΟΣ 16 (ΤΟΜΟΣ 9)

Από Θεοδώση Καρδαρόπουλο δια τον μύλο Λέζι

  ΤΟΜΟΣ 12

ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 268-9, 345-6

ΧΑΜΑΚΟΣ  268-9

ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ 269

ΚΕΦΑΛΑΣ 152

 

Βιογραφικό σημείωμα των Βαλυραίων αγωνιστών του ΄21.


1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΙΩΤΗΣ
επώνυμο του το οποίο διατηρείται και σήμερα στη Βαλύρα σε έξι οικογένειες.
Ήταν πρόκριτος στο Τζεφερεμίνι και είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία, αμέσως με την έκρηξη της επανάστασης μπαίνει στη πρώτη γραμμή σαν αρχηγός σώματος στη Πολιορκία της Τριπολιτσιάς μέχρι την απελευθέρωσή της. Πολέμησε επίσης στα Δερβενάκια, Άργος Κόρινθος και στα διάφορα κάστρα της Μεσσηνίας κ.α.
Το 1823 συνυπογράφει σαν πρόκριτος και εκλέτωρας, αναφορά προς το Υπουργείο Εσωτερικών κατά του «μη νομίμως εκλεγέντος» βουλευτή Νησιού (Μεσσήνης) και τάχθηκε υπέρ της εκλογής του Γ. Δαρειώτη (ΓΑΚ) Το. Εσωτ. 23-7-1823 φάκελος 19) Από το παρακάτω έγγραφο φαίνεται ότι βοήθησε και οικονομικά τον αγώνα.
Κατά μήνα Αύγουστον 1822 εμέτρησεν εις το Κοινόν Ταμείον της Πελοποννήσου ο κύριος Πανάγος Καρτερουλιώτης εκ Νησί, γρόσια εξακόσια δύο, παράδες 30, αριθ. 60230 δια χειρός Ιωάννη Μαυρομιχάλη και Π. Ζάρκου, ως σταλείσα παρ΄ αυτών εις το Ταμείον καταγραφή, εν υποσχέσει ν΄ αποδοθώσιν αυτώ εκ μέρους της Πατρίδος, μετά την αποκατάστασιν του ελληνικού έθνους.
Τριπολιτσιά τη 29 Ιανουαρίου 1823.
Ο Κορίνθου Κύριλλος αντιπρόεδρος Ασημάκης Φωτήλας.
Παπαγιαννόπουλος, Δημ. Καραμάνος, Ιωαν. Γ. Οικονομίδης, Σπύρος Φραγκίσκος.
Γεννήθηκε στο Τζεφερεμίνι (σημ. Βαλύρα). Πιθανότατα η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν το Καρτερώλι από το οποίο πιθανό προέρχεται και το
Ίσον απαράλλακτον του προτότυπου
Εν Νησίω την 17 Μαρτίου 1847
Ο Δήμαρχος Παμίσου
(Τ.Σ.) Παν. Δαρειώτης
Ο Παν. Καρτερουλιώτης κατατάχθηκε στην τάξη των αξιωματικών της φάλαγγας (ΑΑΕΒ, Μητρ. Αξιωμ. αυξ. αριθ. 2842). Έπεσε πολεμώντας κατά των Αράβων επιδρομέων.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ
 

 

ΤΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΜΑΣ
ΤΑ 5  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ  ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ. ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ, ΜΑΓΓΑΝΑΚΙ, ΛΑΤΖΑ  ΠΗΓΑΔΙ, ΣΤΕΡΝΑ   ΚΑΙ ΓΟΥΒΑ
ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ


ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΑΚΙ

Η ΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ,ΕΡΓΟ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ
ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ

Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ

Ο ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ

Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

Η ΔΕΣΗ

ΓΚΡΑΒΟΥΡΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΥΚΟΥΛΑ
ΓΚΡΑΟΥΡΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΩΝΗ ΔΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ -ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
Η ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΥ ΜΥΛΟΥ,ΠΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΜΑΘΑΜΕ ΜΠΑΝΙΟ
ΤΑ 2 ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ .ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΠΟΤΣΟΥΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ

Η ΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΕΡΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
Ο ΚΑΚΚΑΒΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΗ.ΕΔΩ ΕΚΑΝΑΝ ΜΠΑΝΙΟ ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΟΛΜΗΡΟΙ
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΩΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΙΚΟ ΛΥΜΠΕΡΗ

 


Η ΣΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ
Ο ΜΠΑΞΕΣ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ

Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΥ  ΠΗΓΑΙΝΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥ ΝΤΑΡΑ
Η ΓΟΥΒΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΜΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙ
ΑΝΤΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΛΑΤΖΑ.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
Ο ΜΠΑΞΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΙΖΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΠΟΥΖΑΛΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ, Ο ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΑΠΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ


ΟΙ ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ-ΜΥΛΩΝΑΔΕΣ ΑΝΗΨΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ,ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: